6 sposobów na radzenie sobie z kryzysem firmy w dziale HR

Każdy okres kryzysu ma zarówno swój początek, jak i koniec. Natomiast na czas jego trwania działy HR ogłaszają pełną mobilizację. W kryzysie, jak w żadnej innej sytuacji, weryfikujemy jakość kompetencji kierowniczych i osobistych predyspozycji do wykonywanego zawodu

Zarządzanie zasobami ludzkimi w naszych czasach nie jest już tylko funkcją podwykonawczą, ale przede wszystkim wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za ludzi w firmie, kształtowaniem polityki wewnętrznej i sprawnym funkcjonowaniem całej organizacji. Kiedy zaczynamy mieć do czynienia z kryzysem, praca działu zarządzania zasobami ludzkimi nabiera bardziej strategicznego charakteru. Szukamy słabych punktów, patrzymy na efektywność, wzmacniamy najlepszych, poszukujemy oszczędności. Jak radzić sobie z nieprzewidywalnością zmian w otoczeniu organizacji, które jednak muszą być zarządzane strategicznie? Niezależnie od przedsiębiorstwa pewne kwestie powinny pozostać wspólne. Jak radzić sobie z kryzysem?

1. Skup się na talentach

Znajdowanie i utrzymywanie talentów jest nieodzownym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu, przede wszystkim w trudnych chwilach, kiedy gospodarkę lub firmę dopada kryzys. Bądź pewien, że na pokładzie masz talenty, które potrafisz zatrzymać i odpowiednio wykorzystać. Obserwuj rynek – może właśnie w kluczowym momencie twoi konkurenci zwalniają perełki, dzięki którym będziesz miał szanse zdobyć przewagę.

2. Współpracuj z firmą dostarczającą profesjonalne rozwiązania HR-owe

Fachowcy w konkretnej dziedzinie przeprowadzają oceny bardziej precyzyjniej i kompleksowo. Ocena kandydata oprócz konkretnych kwalifikacji powinna obejmować także umiejętności miękkie, np. komunikacyjne. Podstawę działań stanowią rozwiązania zindywidualizowane. Dzięki prawidłowemu rozpoznaniu potrzeb można w sprawny sposób uzupełnić braki kadrowe, a specjaliści mają szansę trafić do odpowiednich organizacji.

3. Koncentruj się na podstawach

W czasie kryzysu ważne jest, aby wszystkie działania funkcjonowały na optymalnym poziomie. Stwórz stopnie realizacji celów, zrekonstruuj działania w firmie – być może część pracowników może pracować z domu, zrównoważ proporcje. W przeszłości rozwój pracowników był z góry ustalony: wszyscy uczestniczyli w tych samych szkoleniach narzuconych przez przełożonych. Teraz przeszliśmy do zindywidualizowanego podejścia one-size-fits-one, tak aby firmy mogły w pełni wykorzystać potencjał wszystkich swoich pracowników.

4. Wykorzystaj narzędzia, które masz

Badania pokazują, że większość firm nie wykorzystuje narzędzi, które ma w swoich rękach. A służą nam przede wszystkim do tego, aby osiągnąć cele, a także zaspokoić potrzeby pracowników czy pomóc w diagnozie kondycji firmy. Dlatego warto im się bliżej przyjrzeć, rozszerzyć czy dodać nowe moduły i odświeżyć to, co już mamy. Być może unikniemy kosztów w dodatkowe rozwiązania w czasie, kiedy powinniśmy skupić się na oszczędnościach.

5. W kluczowych projektach nie nawiązuj do planu odbudowy firmy

W czasie kryzysu wiele działów HR często koncentruje się przede wszystkim na działaniach, które pozwolą wygenerować oczekiwane przez zarząd oszczędności. Natomiast w sytuacji nowych wyzwań powinniśmy zacząć myśleć długoterminowo i wykorzystywać szanse do nadania kluczowym działaniom bardziej strategicznego znaczenia. Np. szybka zmiana strategii sprzedaży, dzięki której będziemy konkurencyjni na rynku, wiąże się z koniecznością wyposażenia pracowników w nową wiedzę i umiejętności, ponieważ nie da się realizować nowych strategii tymi samymi kompetencjami.

6. Skorzystaj z każdej okazji do zwiększenia zysków

Kryzys dotyka różnych firm i różnych branż w różnym czasie i z różnym nasileniem. Jednak firmy, które dotychczas zarządzane były w sposób mądry, ekonomiczny i przemyślany, mogą skupić się na wykorzystywaniu rynku i potencjale swoich pracowników. Strategie antycypują przyszłość, która jest nieprzewidywalna. Dlatego powinny być unikalne, aby za ich pomocą możliwe było uzyskanie oczekiwanych sukcesów.

Szukasz inspiracji związanych z rozwojem własnej kariery? Zajrzyj do Centrum Kariery Goldenline.

Zapisz się na newsletter Goldenline, a otrzymasz bezpłatnie raport

„Human Relations Trends 2025”


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz