Zdalne rekrutacje lepsze dla IT

Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę

HRK S.A. przeprowadziła badanie „Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii” mające na celu zbadanie zmian, jakie zdaniem specjalistów IT zaszły w ich branży w ciągu ostatniego półrocza. Uczestnicy badania wskazywali i oceniali zmiany m.in. w obszarach związanych z warunkami w obecnym miejscem zatrudnienia, poszukiwaniem pracy, czy też uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych.

Restrykcje związanie z pandemią COVID-19 były niezwykle trudną próbą dla pracodawców. Ustalenie i wdrożenie nowych zasad i warunków obowiązujących w codziennej pracy, przy zachowaniu ciągłości biznesowej, było nie lada wyzwaniem dla wielu organizacji. W ramach badania „Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii” firma HRK S.A. zapytała specjalistów IT o to, jak oceniają działania swoich pracodawców w czasie pandemii.

Praca zdalna doceniana przez ekspertów IT

Najlepiej ocenianymi działaniami jakie firmy wdrożyły w czasie trwania pandemii są: możliwość pracy w trybie home office (88%), zapewnienie odpowiedniej higieny pracy (70%), wsparcie techniczne i sprzętowe (57%) oraz wdrożenie komunikatorów internetowych w codziennej komunikacji firm (56%). Ponad połowa ankietowanych wskazała, że pozytywnie odbierają wsparcie okazywane przez managerów (54%) i zachowania zarządzających takie jak okazywanie empatii czy zrozumienia (53%). Nieco gorzej została oceniona komunikacja wewnętrzna (38%) i jasny podział zadań (37%). Jednocześnie, aż 69% ankietowanych wystawiło pracodawcom negatywną ocenę w kwestii z dofinansowania kosztów związanych z pracą w domu.

Praca z domu, ale projekty nierozwojowe

Choć początkowo nie wszyscy pracodawcy byli zadowoleni z konieczności wprowadzenia home office, to szybko zdali sobie sprawę, że taka forma świadczenia pracy jest podczas pandemii koniecznością ze względów bezpieczeństwa. 81% ankietowanych odpowiedziało, że w ich miejscach pracy pandemia spowodowała polepszenie możliwości pracy zdalnej. 67% uczestników badania wskazało, że w ich firmach możliwość pracy zdalnej została zwiększona do 100%, natomiast w przypadku 23% jest to wymiar 50% i więcej.

Innymi zmianami, jakie ocenili pozytywnie eksperci branży IT, są elastyczne godziny pracy (61%) oraz dostęp do narzędzi ułatwiających pracę i komunikację (49%). Z kolei 21% badanych zauważyło lepszy dostęp do najnowocześniejszych technologii. W kwestii realizacji ciekawych projektów zdania specjalistów IT są bardziej podzielone: 19% twierdzi, że w czasie pandemii realizuje bardziej interesujące projekty, a 23% uważa, że COVID-19 przyczynił się do, tego że obecnie pracują przy mniej rozwijających wdrożeniach.

Badanie HRK 2021: Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii

Po pandemii wyższa wypłata

Podczas trwania pandemii specjaliści IT nie odczuli wielkich zmian w kwestii wynagrodzeń. 54% zadeklarowało, że ich zarobki wzrosły o minimum 10%. Tylko w nielicznych przypadkach, bo u 8%, wynagrodzenie uległo obniżeniu.

Ucierpiały relacje międzyludzkie

Wykonywanie codziennych obowiązków i służbowych zadań to jednak nie wszystko. Praca to także ludzie. Zdaniem 59% biorących udział w badaniu, pandemia przyczyniła się do pogorszenia relacji międzyludzkich, a 42% badanych odczuło pogorszenie atmosfery w pracy. Pozostałe warunki, które uległy pogorszeniu to udział w szkoleniach i konferencjach (56%), benefity (49%) oraz  system premiowy (34%).

Otwartość na zmianę pracy

Mimo iż branża IT jest jedną z nielicznych, która wychodzi z pandemii obronną ręką, to nie obyło się w bez redukcji etatów. Wyniki badania HRK S.A. pokazują, że 14% osób zatrudnionych w tym obszarze straciło pracę, głównie w okresie pierwszego lockdownu.

Obostrzenia wprowadzane na kolejnych etapach trwania pandemii nie zniechęciły ekspertów IT do zmian zawodowych. 89% jest obecnie otwarta na zmianę pracodawcy, ale część zaznacza, że skusiłyby ich tylko wyjątkowo atrakcyjne oferty (62%). W badanej grupie, blisko połowa (47%) podjęła w czasie pandemii próbę zmiany pracy, a 34% zmieniło pracodawcę. 9% ankietowanych planuje zmianę pracy w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Krótsze rekrutacje i lepsza jakość procesu

Jedną z większych zmian, jaką zaobserwowali uczestnicy badania „Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii” jest możliwość prowadzenia procesu rekrutacyjnego całkowicie zdalnie. Aż 87% nadanych oceniło tę zmianę pozytywnie. Inne aspekty, jakie w całym procesie rekrutacyjnym dostrzegli specjaliści IT to: mniejsza ilości etapów rekrutacyjnych (30%), skrócenie czasu trwania procesu i jego finalizacji (26%), szybsze otrzymywanie informacji zwrotnej (24%) oraz lepszy kontakt z rekruterem (17%).

Według 33% ankietowanych oferty pracy pojawiające się na rynku w czasie pandemii są bardziej atrakcyjne, a najciekawsze elementy tych ofert stanowią: możliwość pracy zdalnej (62%) oraz wysokość oferowanego wynagrodzenia (22%).

Zmiany na rynku IT są nieuniknione, ale to właśnie czas pandemii sprawił, że zaszły one wyjątkowo szybko. Wymagało to od pracodawców niezwykłej elastyczności i natychmiastowego reagowania na sytuację. Dziś wszystko wskazuje na to, że utrzymanie i zatrudnienie specjalistów IT będzie z roku na rok coraz większym wyzwaniem.

Zapisz się na newsletter Goldenline, a otrzymasz bezpłatnie raport

„Human Relations Trends 2025”


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz