HR Business Partner, czyli HR z instynktem biznesowym

HR Business Partnering opiera się na zrozumieniu, że pozycja rynkowa i sukces firmy leżą w rękach pracowników i posiadanych przez firmę kompetencji, a w związku z tym HR musi być częścią zespołu biznesowego kierującego firmą.

Wdrożenie modelu HR Business Partneringu w organizacji jest często równoznaczne z koniecznością dokonania zmian w całej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. W wyniku tych zmian HR staje się prawdziwym partnerem biznesu i jest traktowany na równi z działami operacyjnymi, takimi jak sprzedaż czy produkcja. Bierze udział w kształtowaniu strategii firmy, rozmowach na temat jej efektywności, kształtowania i wdrażania procesów oraz systemów wspierających biznes. Celem HR Business Partneringu jest oczywiście poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wagę roli HR w rozwoju organizacji i skutecznym konkurowaniu na rynkach globalnych jako pierwsze doceniły korporacje międzynarodowe, które model HR Business Partneringu stosują już od ponad 20 lat. Włączenie menedżerów HR do procesu podejmowania decyzji strategicznych w polskich organizacjach rozpoczęto zaledwie kilka lat temu. Obecnie trend ten przybiera na sile i coraz więcej dużych przedsiębiorstw z polskim kapitałem interesuje się wdrożeniem tego modelu. Na co warto zwracać uwagę, aby wdrożenie to było efektywne, a zatrudniony HR Business Partner sprawdzał się w swojej roli?

Po pierwsze należy odpowiedzieć sobie na pytanie kim jest HR Business Partner i jakie są jego zadania? HR Business Partner to menedżer będący głównym kontaktem dla funkcji biznesowych, zajmujący się zarówno procesami rozwojowymi, jak i operacyjnymi aspektami z zakresu ZZL. Posiada dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, w której pracuje, rozumie prowadzony przez nią biznes i zna realizowaną strategię. Pełni w organizacji rolę partnera biznesu wymiernie wspierającego realizację zadań i celów, animatora zmian, orędownika pracowników oraz eksperta z zakresu prawa pracy i procedur administracyjnych. Jego zadaniem jest bieżące wsparcie działu operacyjnego, z którym współpracuje w ścisłym porozumieniu z dyrektorem operacyjnym i dyrektorem personalnym. HR Business Partner bierze udział w ocenie pracowników, pomaga wskazać osoby charakteryzujące się wysokim potencjałem rozwoju, planuje ścieżki kariery, inicjuje niezbędne działania rozwojowe, odpowiada za rekrutację i zarządzanie talentami. Ma wpływ na realizację zadań poprzez budowanie motywacji w zespole, również tej finansowej. Może np. zaproponować nową politykę bonusową uzgodnioną z dyrektorem operacyjnym i dostosowaną do możliwości firmy oraz wyników pracowników. HR Business Partner jest nieocenionym wsparciem w trakcie komunikowania zmian czy realizacji procesów restrukturyzacyjnych. Pomaga również zawczasu wyznaczyć potencjalne ryzyka i zaniechać ich wystąpieniu. W firmach, w których procesy HR są wysoko rozwinięte, HR Business Partner potrafi dostarczyć nowoczesnych i skutecznych rozwiązań systemowych. Jego kompetencje pozwalają na przedstawienie skuteczności i efektywność pracy za pomocą twardych danych liczbowych oraz wskaźników takich jak ROI. Dzięki bliskiej współpracy z działami operacyjnymi i współtworzeniu strategii biznesowej, HR Business Partner wypracowuje bardziej efektywne procesy HR, które są rozumiane i doceniane przez pracowników działów operacyjnych oraz kadrę menedżerską.

Kto może zostać dobrym HR Business Partnerem? Przede wszystkim osoba rozumiejąca zasady biznesu i działająca zgodnie z nimi. Posiadająca umiejętność komunikowania się z dyrektorami operacyjnymi z jednej strony oraz pracownikami z drugiej. Ponieważ HR Business Partner stale znajduje się w centrum wydarzeń, powinien posiadać dynamiczną i otwartą osobowość. Na stanowisku tym niezbędna jest również doskonała znajomość specyfiki danej branży, pracy w danym dziale oraz umiejętność wdrożenia w organizacji najnowszych rozwiązań z dziedziny HR. Niektóre organizacje decydują się na powierzenie roli HR Business Partnera menedżerom z doświadczeniem w danym obszarze operacyjnym. Wynika to z przekonania, że osoby te lepiej i szybciej odnajdą się na nowym stanowisku, ponieważ rozumieją procesy zachodzące w ich obszarze odpowiedzialności oraz potrzeby biznesowe.

Najczęściej jednak na stanowiska HR Business Partnera zatrudniani są generaliści HR z 3-5-letnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i realizacji strategii HR oraz dobrym zrozumieniem procesów biznesowych. Kandydaci z wykształceniem psychologicznym, socjologicznym lub ekonomicznym oraz doświadczeniem w danym sektorze, które może być niezbędne np. z uwagi na konieczność posiadania wiedzy na temat czynników związanych z pracą zmianową, czy też znajomości odmiennych technik motywacji pracowników fizycznych i umysłowych. Niezbędna jest ogólna znajomość prawa pracy, języka angielskiego, umiejętność budowania pozytywnych relacji z różnymi rodzajami klientów wewnętrznych oraz wysoka orientacja na cele. Biorąc pod uwagę dalszy wzrost znaczenia struktur HR w organizacjach ścieżka awansu HR Business Partnera obejmuje nawet takie stanowiska jak dyrektor personalny oraz członek zarządu.

Szukasz inspiracji? Zajrzyj do e-booka Lepszy HR a także do naszego raportu Idealny Onboarding. W całościowym spojrzeniu na świat HR pomoże Ci z kolei nasz raport Human Relations Trends 2025. 

 

Zapisz się na newsletter Goldenline, a otrzymasz bezpłatnie raport

„Human Relations Trends 2025”


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz