Dream Employer zawsze pamięta…

Już 7 i 8 czerwca zapraszamy na Dream Employer Summit. Podczas konferencji online poznamy wiele inspirujących prelekcji związanych z różnymi aspektami świata HR czy employer brandingu. Zapytaliśmy ekspertów tego wydarzenia o to, o czym zawsze powinien pamiętać dobry pracodawca

Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza ds. kadr PKN ORLEN, członek Rady Programowej Dream Employer

Dream Employer zawsze pamięta o tym, by tworzyć odpowiednią atmosferę do inspirujących rozmów. Pracodawcy, biorący udział w projektach realizowanych w ramach programu, chcą dzielić się własnymi dobrymi praktykami, inspirując się jednocześnie wzajemnie. Poprzez właściwy dobór prelegentów, adekwatnie do tematyki spotkania, stają się one okazją do żywiołowych dyskusji, często też do polemiki, budujących zawsze konstruktywne wnioski i rozwiązania.

Dream Employer zawsze pamięta o tym, że każdego pracodawcę charakteryzuje inna kultura organizacyjna, co nierzadko wynika ze specyfiki branży, poziomu i struktury zatrudnienia, różnorodności, czy też rynku, na którym funkcjonuje. Ta odmienność bez wątpienia stanowi wartość dodaną, bowiem każdy z tych czynników w rezultacie przyczynia się do tworzenia profilu pożądanego pracodawcy i atrakcyjnego, angażującego miejsca pracy. To z kolei kształtuje trendy oraz kierunki, w których podążać powinni współcześni liderzy. 

I w końcu, Dream Employer zawsze pamięta o tych, dla których powstał ten projekt – o pracownikach. To oni są ostatecznym beneficjentem rozwiązań, jakie powstają w wyniku inspirujących dyskusji czołowych pracodawców. Tak jak w ORLENie, jedną z fundamentalnych wartości są Ludzie, tak też jednym z celów programu, jest uświadomienie wagi tej wartości w najszerszym możliwym zakresie. Kluczowa w dzisiejszych czasach jest troska o dobrostan pracowników i podejmowanie wszelkich działań, które zmierzają do stworzenia przyjaznego miejsca pracy, w najwyższym stopniu zaspokajającego potrzeby pracowników. To z kolei stanowi najkrótszą drogę do wzrostu satysfakcji z wykonywanej pracy i zaangażowania, a tym samym, związanie się z pracownikiem na długo.

Agata Hagno, członek zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członek Rady Programowej Dream Employer

Dream Employer zawsze pamięta o tym, że  kapitał ludzki jest najistotniejszy z punktu widzenia prowadzenia biznesu. To nie maszyny tworzą firmy, ale ludzie posiadający określone emocje, potrzeby i charaktery. Znajomość potrzeb zatrudnionego personelu, otwartość oraz motywowanie do działania na każdym etapie współpracy tak dla pracodawcy jak i dla pracownika jest niewątpliwie elementem bardzo dobrej współpracy. Humanitarne traktowanie zatrudnionych pracowników z naciskiem na partnerstwo i rozwój to podstawowy czynnik odniesienia sukcesu w biznesie.

Monika Domańska, Managing Partner w agencji Made in PR

Dream Employer zawsze pamięta o dobrych relacjach w zespołach. W rozpędzonej rzeczywistości komunikacja i dialog również ewoluują, jednakże niezmiennie stanowią podstawę zrozumienia między pracownikami oraz stanowią spoiwo umożliwiające sprawną realizację projektów. DE obserwuje, zadaje pytania, analizuje i wyciąga wnioski, gdyż ma świadomość, że czeka nas przyszłość oparta na dynamicznej zmianie. Upatruje w niej szansę na rozwój organizacji, dlatego kształtuje w liderach i pracownikach kompetencje i umiejętności przydatne w przyszłości. 

Bierze pod uwagę efektywność i celowość działań, opierając je o fundamentalne wartości firmy. Wypracowuje wspólnie nowe, jasne zasady, które przekładają się na lepsze relacje wewnątrz zespołów oraz na poszczególnych szczeblach pracy. To z kolei stanowi podstawowy element kultury korporacyjnej. Koncentruje się mocno na wsparciu, kierując się empatią i zrozumieniem pracowników, którzy w czasie kryzysu mierzą się z niepewnością, stresem oraz trudnościami z zachowaniem odpowiedniego work–life balance. 

DE ceni talenty, dbając m.in. o dobrostan pracowniczy wynikający z transformacji modelu pracy oraz wykorzystywania nowych technologii w większym stopniu, niż kiedykolwiek wcześniej. DE dostrzega siłę różnorodności i  pamięta, że jutro ten potencjał drzemiący w zespole będzie kluczem do osiągania celów. Dzięki temu rozumie i elastycznie reaguje na aktualne potrzeby oraz wyzwania, tworząc optymalne warunki rozwoju. 

Dream Employer Summit: In Leaders We Trust

Już 7 i 8 czerwca zapraszamy na pierwszą konferencję Dream Employer Summit: In Leaders We Trust. Na onlinowej scenie Dream Employer Summit wystąpi dr Maria Mycielska (ICAN Institute), która opowie o czynnikach sukcesu w zmianie kultury organizacyjnej i roli lidera w tym procesie, Paulina Maslich i Anna Rząca (DOTWAY) postarają się odpowiedzieć na pytanie kim jest lider 4.0 i jak się nim stać, Magdalena Kamińska (BIG CALL) zaprezentuje założenia nowego przywództwa Servant Leadership. W drugiej części dnia zaprezentuje się Izabela Bartnicka (Digital University) z prelekcją „Przywództwo w cyfrowym świecie”, Maja Gojtowska, która opowie o tym, dlaczego powinny obchodzić nas doświadczenia kandydatów, Karolina Karwowska odpowie na pytanie jak budować doświadczenia pracowników w nowej rzeczywistości, Anna Macnar (HRM Insitute) przedstawi wzajemny wpływ employer brandingu i kultury organizacyjnej, a Adrian Martinez (HR Embasssy) opowie jak komunikować wartości, żeby skutecznie budować employer branding.

W drugim dniu konferencji obejrzymy wystąpienia Sandry Bichl i Anny Zadrożnej (Career Angels) – „Nowe oczekiwania stare jak świat – perspektywa kandydata”, Jolanty Piątkowskiej (Growth Advisors) – „Transformacja rynku pracy”, Moniki Reszko (RemoteSchool.Net) – „Szefowie – dlaczego jednych się słucha, a innych ignoruje” oraz Macieja Hassy (Jobflow/Be About) – „Jak budować trwałe relacje z „niebieskimi kołnierzykami”. Po przerwie wystąpią Paulina Mazur (konsultantka HR i strateg EB), która przedstawi znaczenie budowania porozumienia między pracownikami w różnym wieku, Patrycja Załuska (RE: START KARIERY), która opowie o zespołach różnorodnych wiekowo i włączaniu dojrzałych pracowników w rynek pracy, Nadia Harris (Remote School) z prezentacją o remote HR oraz Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska (Akademia Leona Koźmińskiego), która zaprezentuje systemowe podejście do dbania o dobrostan i zdrowie psychiczne pracowników.

Pierwszy dzień konferencji zakończymy Galą wręczenia nagród w konkursie Dream Employer. Konferencję poprowadzi Kuba Sito.

Specjalna zniżka dla Ciebie

Dla wszystkich zainteresowanych konferencją przygotowaliśmy specjalną niespodziankę: 20% zniżkę dla czytelników, klientów i użytkowników Goldenline. Wystarczy wpisać kod GOLDEN_20DE – by otrzymać rabat o 1/5 niższy od ceny podstawowej biletu na konferencję

Partnerzy programu Dream Employer: E. Wedel, Żabka, PKN ORLEN, Centrum Kreatywności Targowa, Krajowa Izba Gospodarcza, GfK, Made in PR, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Izba Gospodarki Elektronicznej

Partnerzy merytoryczni konferencji: Sodexo, Indeed, Digital University, Jobflow, Be About, Growth Advisors, DOTWAY, Career Angels, Remote School, Karolina Karwowska, Monika Reszko, Adrian Martinez, Re:Start Kariery

Partnerzy wspierający konferencji: Goldenline, Diversity Hub, Mental Health Center, Mental Health Helpline, MT Biznes, BIBLIO

Dodaj komentarz