Każdego stać na docenianie

Docenianie i radość w pracy oraz kultura feedbacku są coraz ważniejsze dla wielu osób szukających pracy. Większość z nas chce mieć świadomość, że to, co robimy, ma znaczenie i jest w firmie zauważane i doceniane. Poznaj wyniki badania Siła Doceniania

Dlatego HRM Institute zainicjował projekt Siła Doceniania, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat znaczenia doceniania, feedbacku i radości w pracy wśród pracodawców, pracowników i kandydatów. Jednym z elementów tego projektu jest Raport Siła Doceniania, w którym, oprócz wyników badania przeprowadzonego wśród pracowników z Polski, znajdują się dobre praktyki pracodawców zaproszone do udziału w projekcie.  – Mam nadzieję, że dane z naszego raportu oraz dobre praktyki pokazane przez firmy, dla których ta tematyka jest ważna i mogą podzielić się efektami prowadzonych działań, spowodują, że w każdej firmie wykiełkują choćby maleńkie projekty, które w przyszłości zaowocują wielkimi efektami, bo docenianie i feedback w pracy mają moc – podkreślaAnna Macnar, CEO HRM Institute.

– Budowanie kultury informacji zwrotnej to suma wielu inicjatyw i ich konsekwentnego wprowadzania do organizacji. W PKO Banku Polskim stawiamy na dialog z pracownikami i zachęcanie ich do dzielenia się informacją zwrotną na bieżąco. Aby to ułatwić wprowadziliśmy proces #CzasNaFeedback. Pozytywne doświadczenia po jego uruchomieniu umacniają nas w przekonaniu, że warto popularyzować działania na rzecz feedbacku i doceniania przy wsparciu technologii. Cieszę się, że możemy być częścią projektu #SiłaDoceniania, który obrazuje jak ten aspekt postrzegają pracownicy, czyli każdy z nas – mówi Katarzyna Motelska, dyrektor Formacji Doświadczeń Pracownika w PKO Banku Polskim, który jest Partnerem projektu Siła Doceniania.

– Kultura konstruktywnego i dwustronnego feedbacku jest bardzo potrzebna, a jednym z jej istotnych elementów jest docenianie. Chcemy brać aktywny udział w dyskusji na temat szerzenia wiedzy i budowania kultury feedbacku oraz znaczenia docenienia dla pracowników i pracodawców. Dlatego też w tym roku podzieliliśmy się tym, w jaki sposób w Philip Morris pielęgnujemy różne formy doceniania. Mamy nadzieję, że zarówno nasze praktyki, jak i innych firm, staną się dla przełożonych i pracowników inspiracją do tego, aby doceniać się częściej i w różnej formie – mówi Martyna Skalska, Specjalista Pozyskiwania Talentów i EB, Philip Morris Polska Distribution.

Docenianie jest ważne

Mogłoby się wydawać, że w czasie pandemii, kiedy w wielu branżach zagrożone są miejsca pracy, docenianie nie jest tematem, którym pracodawcy powinni się zajmować. Czy jednak na pewno?

99% osób biorących udział w badaniu mówi, że docenianie w pracy jest dla nich ważne. Bez względu na płeć, wiek czy branżę, w której pracują.

RAPORT SIŁA DOCENIANIA

Również w przestrzeni publicznej widoczne są dowody wdzięczności kierowane przez pracodawców do pracowników, jak chociażby kampanie dziękujące pracownikom Biedronki i doceniające ich wysiłki.

– W 2020 roku mieliśmy wiele powodów do okazania wdzięczności i docenienia wysiłku kilkudziesięciu tysięcy osób, szczególnie tych pracujących w sklepach i magazynach naszej sieci. Ten czas w szczególny sposób potwierdził, jak wiele zależy od naszych pracowników, którzy w tych trudnych okolicznościach swoją ogromną determinacją i wiarą w sens wspierania Polaków pokazali, że potrafią uczynić niemożliwe możliwym – potwierdza Agnieszka Sokołowska, Dyrektorka ds. komunikacji wewnętrznej, EB i odpowiedzialności społecznej w Biedronce.

­– Budowanie zaangażowania, wplatanie elementów związanych z kulturą doceniania i tworzenie fajnego miejsca pracy zawsze były dla nas priorytetem – mówi Dominika Nawrocka, Brand Communication & CSR Manager w Capgemini Polska. Budując kulturę doceniania coraz częściej zauważamy, że słowo „dziękuję” wraca do nas od pracowników – to chyba najlepszy dowód na to, że employer branding działa!

Kto czuje się doceniany?

Tylko 54% uczestników badania uważa, że są doceniani w pracy.

BADANIE SIŁA DOCENIANIA

Taki wynik powinien skłonić pracodawców do refleksji, czy stać ich na to, żeby niemal połowa pracowników czuła się niedoceniana? Niedoceniany pracownik nie czuje się związany z firmą i nie ma motywacji, żeby jak najlepiej pracować.

Warto też zwracać uwagę na starszych pracowników. Według deklaracji uczestników badania, poczucie doceniania spada wraz z wiekiem – ma je 67% ankietowanych w wieku do 29 lat i już tylko 41% w wieku powyżej 50 lat.

Gdzie doceniamy?

Spośród branż reprezentowanych przez uczestników badania do tematu doceniania najpoważniej podchodzi się w branży IT.

Według 67% pracowników IT w ich firmach temat doceniania jest ważny, a 51% badanych uważa, że w ich firmach docenia się na co dzień.

badanie siła doceniania

Na drugim biegunie znalazły się branże: handel detaliczny (30% badanych zatrudnionych w tej branży uważa, że to ważny temat w ich firmie) i administracja (28% wskazań).

Każdego pracodawcę stać na docenianie

Wielu pracodawców uważa, że nie stać ich na docenianie pracowników. Powinna ich zatem ucieszyć informacja, że pozafinansowe sposoby doceniania w pracy są tak samo cenione, jak te finansowe. Na pierwszym miejscu wśród form doceniania, jakich chcą pracownicy znalazły się: gratyfikacja finansowa oraz pozytywna informacja od przełożonego (po 61% wskazań), a na kolejnym miejscu wymieniane są podziękowania na forum firmy. Na takie formy doceniania stać każdego pracodawcę i pracownika.

Częste, uczciwe, publiczne i regularne docenianie pracowników i zespołów jest ważne w miejscu pracy. Jest to fakt, z którym warto się oswoić i przyjąć, że będzie on ważny już zawsze, ponieważ stanowi potwierdzenie dla pracowników, że wnoszą znaczący wkład w sukces firmy. A w końcu w pracy to ludzie są najważniejsi prawda? Warto zrobić wszystko, żeby to udowadniać codziennie i regularnie – podkreśla Anna Macnar.

Warto doceniać od razu

Żyjemy w czasach, w których proszeni jesteśmy o ocenę niemal natychmiast po skorzystaniu z usługi czy zakupie towaru. Podobnie szybko chcemy być doceniani za naszą pracę. Większość badanych chciałaby być doceniana podczas podsumowania zadania lub projektu lub zaraz, gdy wykona jakąś pracę (57%). Tymczasem najwięcej ankietowanych słyszy pochwały raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące. 11% badanych nigdy nie jest chwalone.

W Orange docenianie jest jednym z kluczowych elementów kultury organizacyjnej. Chcemy, aby służyło nie tylko budowaniu motywacji, ale również by poprawiało nasze relacje i współpracę. Dużą wagę przywiązujemy do edukacji i promowania umiejętności doceniania. Pokazujemy jak ważne dla efektywności działania i klimatu w firmie jest uznanie dla pracy innych, jaka jest rola lidera w budowaniu motywacji zespołu oraz z jakich narzędzi może on korzystać, aby na różne sposoby nagradzać pracowników – podkreśla Renata Steckiewicz, kierownik Wydziału Kultury Organizacyjnej i Projektów Specjalnych w Orange Polska.

Feedback to nieodłączny element doceniania

Sama pochwała nie wystarczy, żebyśmy mieli poczucie doceniania. Chcemy wiedzieć, za co jesteśmy chwaleni i nagradzani, a także, co poszło nie tak. Konstruktywna informacja zwrotna to ważna część doceniania. 40% badanych wskazuje, że w ich firmie jest kultura lub program feedbacku. Informacje zwrotne najczęściej otrzymują młodsi pracownicy – ponad połowa pracowników w wieku do 29 lat i tylko jedna trzecia osób w wieku powyżej 50 lat.

Jakie informacje zwrotne chcemy otrzymywać?

Uczestnikom badania najbardziej brakuje szczegółowej konstruktywnej informacji zwrotnej (45% wskazań) lub ogólnej konstruktywnej informacji zwrotnej (35%). Co ciekawe, kobiety częściej niż mężczyźni chcą pozytywnej informacji zwrotnej – chcą wiedzieć, co robią dobrze (14% wskazań vs 6%). Z kolei mężczyźni częściej chcą wiedzieć, nad czym mają pracować (14% wskazań vs 4%).

30% badanych wskazuje, że w ich firmach szefowie proszą podwładnych o feedback. Najczęściej dzieje się to podczas oceny okresowej (20%).

Chcemy mieć czas na radość w pracy

Radość w pracy to ważny temat dla 98% uczestników badania. Jednocześnie tylko jedna trzecia badanych uważa, że to ważny temat w ich firmie. Tymczasem zapewnienie czasu i atmosfery radości w pracy może się opłacić. Radość w pracy ma pozytywny wpływ na relacje międzyludzkie i pracę zespołową (twierdzi tak 81% badanych). Dodaje także energii do działania, obniża poziom stresu i wzmacnia motywację do pracy, w wyniku czego wzrasta efektywność pracowników. Warto zapewnić chwile radości w każdym dniu!

Radość w pracy to nie „piłkarzyki” i pokój relaksu

Badani najczęściej wskazują, że radość w pracy kojarzy im się z atmosferą, w której mogą czuć się swobodnie i nie boją się wyrażać swoich poglądów (aż 79% wskazań). Dla 30% ankietowanych radość w pracy pozytywny feedback i docenianie ze strony pracowników i szefa. Wysokie pozycje zajmują również: pasja do tego co robię (28%), wspólne celebrowanie sukcesów (24%), frajda z realizacji zadań (22%) czy możliwość realizacji własnych pomysłów (20%). „Piłkarzyki” czy pokoje do relaksu kojarzą się z radością w pracy niewielu ankietowanym (odpowiednio 1% i 2%).

Raport bezpłatnie można pobrać ze strony: siładoceniania.pl

Organizator projektu SIŁA DOCENIANIA: HRM Institute

Partner Projektu: PKO Bank Polski

Uczestnicy Projektu: Orange Polska, Jeronimo Martins (Biedronka), Capgemini Polska, Philip Morris International Informacje na temat projektu: siładoceniania.pl

Patronem medialnym projektu było Goldenline.

Dodaj komentarz