Partnerstwo HR – współpraca między działami przepisem na sukces wizerunkowy

Wydawać by się mogło, że w czasach kryzysu HR ma niepowtarzalną okazję, by umocnić swoją pozycję w strukturach firmy i zacząć być postrzeganym jako partner biznesu, który potrafi podjąć dyskusję z innymi działami w celu usprawnienia procesów i funkcjonowania firmy.

W każdym, czy istniejącym już, czy dopiero tworzącym się departamencie HR, pojawiają się pytania jak kształtować relacje pomiędzy HR a menedżerami poszczególnych działów, aby budować spójny wizerunek przedsiębiorstwa? Jakim transformacjom poddać postrzeganie HR przez inne departamenty, by współpraca dawała wymierne korzyści?

Departament HR, prowadząc procesy rekrutacyjne w dużym stopniu decyduje o tym, jak będzie wyglądała firma i czy nowo zatrudnieni wpiszą się w kulturę organizacyjną, akceptując i identyfikując się z jej wartościami. Warto więc by już na etapie rekrutacji różne działy połączyły siły i wspólnie zadbały o sukces wizerunkowy, a w konsekwencji o najlepszych pracowników. „Sprzymierzeńców” w realizacji tych zadań HR powinien szukać wśród działów, które ponoszą odpowiedzialność za postrzeganie firmy zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jaki wewnątrz organizacji.

Przenikanie się i współpraca powiązanych obszarów:

  • PR-u (czyli kształtowania pozytywnego wizerunku),
  • marketingu, (czynności wspierającej sprzedaż usług i zasobów, kreującej i zaspakajającej potrzeby konsumentów)
  • HR-u, (odpowiedzialnemu za politykę personalną),

daje gwarancję silnej, rzetelnej marki, która jest pierwszym wyborem kandydatów szukających pracy.

Dbałość o komunikację wewnętrzną realnie wpływa na to, jak wielu ambasadorów przedsiębiorstwo posiada poza firmą. Sprawna komunikacja wewnętrzna:

  • buduje poczucie odpowiedzialności,
  • aktywizuje pracowników,
  • sprawa, że wiążą z firmą swoją przyszłą karierę.

Informowanie o tym, co dzieje się w strukturach, przekazywanie zarówno dobrych, jak i złych informacji wzmocni proces zaangażowania w życie firmy i identyfikowanie się z nią. Dobre opinie pracowników, które trafiają do zewnętrznego otoczenia i potencjalnych klientów, wspierają PR i marketing – oprócz pozytywnego postrzegania firmy jako solidnego pracodawcy, kształtują także wizerunek fachowego producenta bądź usługodawcy i wpływają na osiągany zysk, jaki osiąga. Z kolei odpowiednio prowadzone działania z zakresu public relations, przyciągają do firmy wysoce wyspecjalizowanych fachowców i talenty, które dopiero wchodzą na rynek pracy.

Połączenie odpowiedniej komunikacji wraz z ciekawymi ofertami pracy, atrakcyjnymi profilami pracodawców czy opiniami pracowników na specjalistycznych serwisach społecznościowych, jak GoldenLine, buduje markę „pożądanego pracodawcy” oraz informuje o tym, jaka jest kultura organizacyjna, wartości i oferta firmy. Wykorzystanie narzędzi, jakie udostępnia pracodawcom właśnie Goldenline, pozwala realizować cele zarówno marketingowe, employer brandingowe  jak i PR-owe.

Efektywna współpraca pomiędzy wymienionymi działami niestety w wielu przedsiębiorstwa nie działa lub działa bardzo słabo. Działy funkcjonują oddzielenie, realizują swoje zadania, bez refleksji, jaką wartość miałaby integracja. Uświadomienie sobie, poprzez szefów działów i zarządu, konieczności współpracy będzie gwarancją zbudowania silnej pozycji na rynku.


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne