Diversity IN Check: zadbaj o różnorodność i inkluzję w firmie

Zarządzanie różnorodnością, inkluzja w organizacji i dążenie do osiągnięcia spójności społecznej to aspekty, których rola wciąż rośnie. Tym bardziej znaczenia nabiera mierzenie dojrzałości organizacji w obszarze Diversity & Inclusion (D&I). Dołącz do inicjatywy Diversity IN Check realizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w koalicji z partnerami

Doświadczenia związane z pandemią COVID-19 i wyzwania współczesnej rzeczywistości potwierdzają, że dobrze wykorzystany potencjał różnorodności wzmacnia innowacje i przyczynia się do lepszych wyników finansowych.

Aby jednak odnosić korzyści, należy przede wszystkim odpowiednio zarządzać różnorodnymi zespołami, tak aby budować inkluzywne, czyli włączające miejsca pracy. Konieczne są konkretne działania, które z jednej strony umożliwią lepsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych, a z drugiej: pozwolą na pozyskiwanie i utrzymanie w firmie talentów. Ta aktywność jest korzystna biznesowo, ale co ważne służy też spójności społecznej. Korzysta więc całe społeczeństwo.

Istotnym elementem dobrych strategii biznesowych jest uwzględnienie w nich działań, które pozwolą na zweryfikowanie i ewaluację dotychczas stosowanych rozwiązań. Dotyczy to także działań z zakresu zarządzania różnorodnością. Na polskim rynku wciąż jest jednak niewiele rozwiązań, które umożliwiają organizacjom z różnych branż i sektorów pozyskanie praktycznej wiedzy na temat stopnia dojrzałości w zakresie D&I oraz porównania tych wyników z innymi firmami – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności.

Narzędziem, które ma wesprzeć pracodawców w Polsce w tym zakresie jest “Diversity IN Check. Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce”. To projekt organizowany w ramach Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karty funkcjonują już w 26 krajach UE, skupiając 12 tysięcy pracodawców zatrudniających łącznie ponad 16 mln osób.  W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje  Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2012 r. podpisało ją już ponad 300 pracodawców. Diversity IN Check ma za zadanie promowanie jej zapisów i zachęcanie przedsiębiorstw do rozwijania działań w tym obszarze.

– Jak wynika z naszych badań, działania w zakresie różnorodności i inkluzji deklaruje w Polsce mniej więcej połowa pracodawców. Oczywiście w różnym zakresie, mamy tu zarówno pracodawców bardzo dojrzałych, jak i tych którzy są na początku tej drogi. Jako organizacja, której misją jest upowszechnianie koncepcji CSR, staramy się wspierać pracodawców także w zakresie budowania włączających organizacji, co konieczne dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Diversity IN Check to odpowiedź na potrzebę dostarczenia polskim pracodawcom kompleksowego, a zarazem przystępnego narzędzia, które pozwoli na zweryfikowanie, jaki jest stan zarządzania D&I w ich organizacjach. Zgodnie z podstawową zasadą, że aby zarządzać, trzeba mierzyć – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności.

Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje rada ekspertów i ekspertek, w skład której wchodzą:

 • Karolina Andrian, założycielka i prezeska Fundacji Share the Care
 • Barbara Fabisiak, kierownik projektów w PBS
 • dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego
 • Zofia Mockałło, asystent naukowy w Pracowni Psychologii Społecznej CIOP-PIB
 • Paweł Panczyj, Managing Director Strategy & Partnerships, ABSL
 • Irena Pichola, Lider Sustainability Consulting Central Europe, partner w Deloitte; członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W celu miarodajnej oceny pracodawców w zakresie poziomu zarządzania różnorodnością oraz inkluzji organizatorzy przygotowali kwestionariusz oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

Zawarte w nim pytania podzielone są na pięć obszarów tematycznych:

 • Podstawy zarządzania
 • Programy i działania
 • Budowanie zaangażowania
 • Wskaźniki rezultatów
 • Dodatkowe pytania związane z COVID-19

Efektem badania będzie publiczna Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. Zestawienie powstanie na podstawie wyników badania organizacji, które uzyskają określony poziom dojrzałości. Te organizacje, które nie uzyskają niezbędnego minimum kwalifikującego do udziału w liście, otrzymają, do swojej wiadomości, konkretne informacje, jakie obszary warto rozwijać.

Pracodawcy zainteresowani udziałem w badaniu, mogą zgłosić się do 10 kwietnia poprzez formularz na stronie Karty Różnorodności w sekcji Diversity IN Check.

Realizację projektu wspiera grono partnerów i patronów: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dziennik Gazeta Prawna, Francusko-Polska Izba Gospodarcza oraz Belgijska Izba Gospodarcza.

Dodaj komentarz