Zawalczą ze stereotypem kobiet w branży fotowoltaicznej

N Energia jako pierwsza na rynku domowych instalacji fotowoltaicznych dołącza do sygnatariuszy Karty Różnorodności. W ramach przyjętych na siebie zobowiązań N Energia podejmuje się walki ze stereotypami wobec kobiet w branży fotowoltaicznej i podwyższa ich kwalifikacje techniczne

29 marca 2021 roku N Energia jako pierwsza na rynku domowych instalacji fotowoltaicznych dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, której polską edycję koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta Różnorodności to pisemna deklaracja, podpisywana przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności, angażując w to wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych.

Pomysł na złożenie takiej deklaracji pojawił się, kiedy przygotowywaliśmy projekt specjalny z okazji Dnia Kobiet „Stereotypy w fotowoltaice”. Przyjrzeliśmy sytuacji kobiet w naszej branży i zrozumieliśmy, jak dużo w tym obszarze jest do zrobienia — komentuje rzecznik N Energii Mykhailo Krasiuk.

Wartość rynku fotowoltaiki w 2020 roku zbliżyła się do 5 mld zł, a większość ekspertów prognozuje utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu. Wraz z rozwojem rynku fotowoltaiki w Polsce pracuje na nim coraz więcej kobiet. Nadal walczą ze stereotypami, chociaż z roku na rok coraz rzadziej. Stereotypy, zwłaszcza przekonanie o mniejszych zdolnościach kobiet w zakresie techniki i nauk ścisłych, są największą przeszkodą rozwoju kobiet w branży OZE. Wiele jednak zależy od pracodawcy.

Zgodnie z wynikami badań Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), globalnie branża energetyki odnawialnej zatrudnia około 32% kobiet, co i tak jest lepszym wskaźnikiem w porównaniu z całym sektorem energetycznym (około 22% kobiet). Najważniejszą przeszkodą w wejściu kobiet do branży OZE są stereotypy uwarunkowane przez normy kulturowe i społeczne. W tym pokutujące przekonanie o mniejszych zdolnościach kobiet w zakresie techniki i nauk ścisłych.

Stereotypy na temat ról płciowych przekładają się również na brak dostępu do kształcenia zawodowego. Niskie wskaźniki zapisów na kursy związane z nauką i techniką swoją drogą skutkują niższą reprezentacją kobiet na stanowiskach technicznych w branży energii odnawialnej. Według raportu “Kobiety na politechnikach” opublikowanego w 2020 roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, wśród studentów kierunku “Ekoenergetyka” w Polsce kobiety stanowią tylko 21%. Na kierunku “Elektrotechnika” — zaledwie 7%.

Oprócz działań wewnątrz firmy N Energia planuje projekty skierowane na promocję różnorodności w branży OZE. – Zamierzamy pracować też nad większą inkluzyjnością jeśli chodzi o dostęp do energii odnawialnej wszystkich grup społecznych. Uważamy, że słońce świeci dla wszystkich tak samo i każdy powinien mieć możliwość korzystania z czystej energii, poprawy własnego bezpieczeństwa energetycznego i finansowego – mówi Bartosz Bąbrych, prezes zarządu spółki.


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz