Jak firmy angażują się społecznie w pandemii?

Jak firmy pomagają w trakcie pandemii? Najczęściej łącząc wsparcie finansowe z aktywnościami społecznymi. Ponad połowa inicjatorów aktywności społecznych skupiała swoje wsparcie na udostępnieniu sprzętu medycznego, a oprócz służb i szpitali w znacznej mierze pomoc trafiała do konsumentów i społeczeństwa – wynika z raportu 100 firm, organizacji oraz inicjatyw, które podjęły działania społeczne w  odpowiedzi na pandemię COVID-19 w 2020 roku

Celem tworzenia raportu 100 firm, organizacji oraz inicjatyw, które podjęły działania społeczne w  odpowiedzi na pandemię COVID-19 w 2020 była próba określenia, czy sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 bardziej niż dotychczas skłoniła firmy, organizacje i instytucje do podjęcia tematu społecznego zaangażowania. Ponadto, czy w związku ze specyficznymi wydarzeniami zeszłego roku dokonała się pewna zmiana w myśleniu i zarządzaniu tych podmiotów – mówi Tomasz Smagowicz, twórca badania i raportu.

Firmy pomagają więcej niż raz

Główną obserwacją analizy jest zauważalna aktywizacja organizacji w stosunku do lat ubiegłych. Powyżej 75% grupy badanej podjęło się więcej niż jednego działania pomocowego.

Warty uwagi jest rozkład rodzaju pomocy, w którym forma darowizny została określona na niecałe 20% wszystkich przykładów, a prawie 2/3 firm łączyło darowiznę z działaniami na rzecz organizacji czy instytucji, której przekazywano wsparcie.

Firmy, w trakcie pandemii, angażowały się w zakup sprzętu medycznego. Chętnie też udzielały wsparcia finansowego, czy systemowego albo technicznego.

Niemal 80% podmiotów na co dzień utożsamia swoje funkcjonowanie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), a dodatkowo aktywności więcej niż 70% z nich miały charakter świadomej odpowiedzialności społecznej – nie po prostu pomocy społecznej motywowanej wartościami komunikacyjnymi czy marketingowymi – mówi Tomasz Smagowicz, twórca badania i raportu.

Co ciekawe, widać spore zainteresowanie firm do budowania partnerstw. Na takie aktywności wskazuje 4 na 10 indagowanych organizacji. Przyczyną takiego podejścia mogła być chęć zwiększenia skali pomocy. Na podstawie danych zebranych w raporcie widaź wyraźnie dwie grupy beneficjentów. Były to kolejno służby i szpitale (80%) oraz konsumenci i społeczeństwo (65%).

Dzięki tematycznej różnorodności form wsparcia dostrzeżono też nowe potrzeby – np. opieki psychologicznej w ramach podejmowanej pracy –  jak i zwrócono uwagę na istniejące, a nie zawsze jawne problemy – np. wykluczenie cyfrowe uczniów. Z nadzieją można oczekiwać, że skala zmian, nowe standardy i doświadczenia 2020 roku wpiszą się w popandemiczną rzeczywistość, tworząc jej lepszą jakość – dodaje twórca raportu.

Przeczytaj raport już teraz klikając TU.

Grupa badana składała się ze 100 organizacji, reprezentujących 7 branż. Ich wybór był subiektywny, a informacje na temat podejmowanych działań zbierano za pośrednictwem dostępnych źródeł internetowych do końca 2020 roku. Kluczem doboru stał się stopień ich rozpoznawalności poprzez odbiorców, media oraz ogólnodostępne raporty.

Szukasz inspiracji związanych z rozwojem HR? Zapraszamy do lektury raportu Human Relations Trends 2025.


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz