Jak być autentycznym HR Business Partnerem?

Z pewnością każdy z nas z upływem kariery zawodowej zadaje sobie pytanie, czy wybory, których dokonaliśmy w trakcie jej trwania były trafne. Wiele dalibyśmy za to, aby na początku ścieżki zawodowej  wiedzieć to, co dało nam długoletnie doświadczenie i zdobyta wiedza.

Gdybyśmy mieli jedną, niepowtarzalną szansę spotkać siebie sprzed 10 lat, to jakich wskazówek byśmy sobie udzielili? Pozostając w obszarze HR zrobiliśmy listę 8 „przykazań”, jakie powinny przyświecać specjalistom tej branży w podejmowaniu najważniejszych decyzji zawodowych.

Czy Wy, powiedzielibyście sobie to samo?

  1. Mów językiem biznesu

Współczesny pracownik działu HR to przede wszystkim partner biznesu. Ta idea powinna przyświecać przy podejmowaniu decyzji każdemu specjaliście odpowiedzialnemu za kształtowanie polityki HR-owej w firmie. Pracodawcy tworzą działy HR po to, aby podnieść efektywność i skuteczność w pracy swoich pracowników.

Aby osiągnąć sukces musisz doskonale znać realia biznesu i branży, w której się poruszasz, operować językiem biznesowym i przede wszystkim wiedzieć jakie cele  stawia przed Tobą biznes – połączenie umiejętności biznesowych i wiedzy merytorycznej daje niesamowite efekty i jest kluczem do rozwojowego funkcjonowania każdego departamentu HR.

  1. Miej apetyt na wiedzę

HR to apetyt na wiedzę i ciągle doskonalenie. Bądź świadomy tego, co dzieje się w rzeczywistości ekonomicznej i na rynku HR-owym, uczestnicz w wydarzeniach branżowych, konferencjach, seminariach, spotkaniach networkingowych. Buduj własną markę. Miej otwartą głowę, myśl samodzielnie i podejmuj inicjatywę. Nie bój się zadawać pytań i szukaj swoich HR-owych autorytetów, których wartości i filozofia pracy będzie busolą dla Twoich przyszłych decyzji.

  1. Nie bój się konfrontacji

Konsekwencją strachu przed konfrontacją jest zahamowanie kreatywności i innowacyjności w Twojej firmie. Nie bój się podejmowania trudnych dyskusji, broń swojego zdania i wyrażaj wątpliwości w stosunku do pomysłów innych. Zwracaj uwagę na słowa krytyki dotyczące Twoich idei. Wyciągaj wnioski i buduj kompromis. Pamiętaj, że często osoby postronne są bardziej obiektywne w stosunku do Twoich pomysłów. Efektem będzie wypracowanie dobrych praktyk i wyzbycie się lęku przed porażką.

  1. Dostosowuj się do zmieniających się warunków

To jedno z trudniejszych zadań, jakich realizacji wymaga praca HR-owca. Aby dobrze sobie radzić w zmieniającym się środowisku, musisz szybko dostosowywać się do nowych warunków i działać w „ciągłej zmianie”.

Kształtuj liderów – udostępniaj im narzędzia do rozwoju i zapewniaj ciągłe szkolenie tak, aby potrafili zarządzać sobą i innymi w okresie przeobrażeń.

  1. Bądź cierpliwy

Na początku kariery jesteś spragniony sukcesu, oczekujesz spektakularnych awansów i szybkich zwycięstw. Jednak HR to także cierpliwość przy wdrażaniu nowych rozwiązań i procesów oraz umiejętność automotywowania się w oczekiwaniu na odroczony sukces.

Miej odwagę podejmować trudne, nowatorskie, czasem niepopularne decyzje, twórz kompromis pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

  1. Szukaj różnorodności

Buduj kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa zgodnie z ideą różnorodności. Zatrudniaj osoby, które będą wnosić do Twojej firmy świeże pomysły, nową energię pobudzającą do działania również  pracowników o długim stażu.

Niech zatrudnieni posiadają inne style pracy i doświadczenia – znajdź dla nich idealną pozycję w strukturach Twojej firmy, która w pełni pokaże ich możliwości.

  1. Staraj się rozumieć innych

Pracę w HR wybierają osoby empatyczne, które widzą się w roli usługodawcy w stosunku do pracodawcy i pracownika, potrafią budować mosty pomiędzy nimi. Zrozum drugiego człowieka przy zachowaniu świadomości, że HR musi realizować twarde cele biznesowe. HR to „ludzkie oblicze” w dziedzinie zarządzania.

  1. Postaw na komunikację

Wsłuchuj się w potrzeby pracowników, buduj długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, ale też słuchaj siebie i kieruj się zasadami zgodnymi z etyką. Znane polskie przysłowie „Co dwie głowy, to nie jedna” nie wzięło się znikąd, więc nigdy nie lekceważ potęgi „burzy mózgów”.

HR odpowiada za klarowność zasad panujących w organizacji, wzmacniających kulturę organizacyjną i zaangażowanie pracowników. Kładź nacisk na komunikację, jasny i prosty system informowania o tym, jaki proces chcesz wdrożyć. Ułatwi Ci to pozyskanie poparcia zarządu i pracowników oraz wzmocni wiarygodność Twojego pomysłu.

 


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz