Jak zadbać o zdrową kulturę pracy?

Poznaj 5 skutecznych wskazówek związanych z budowaniem kultury pracy, które przygotowała Tiffany Stevenson, Chief Talent & Inclusion Officer w firmie Box

Wskazówka 1: Zachęć członków swojego zespołu do otwartości

„Bring your whole self to work” („w pracy bądź po prostu sobą”) to jedna z wartości, na których opiera się kultura pracy Box. Głównym założeniem koncepcji jest przekonanie, że każdy pracownik powinien w pracy czuć się swobodnie i być w pełni sobą. Jestem głęboko przekonana, że pomaga ona uwolnić kreatywność, wzmocnić więzi i poprawić wydajność, a jednocześnie okazuje uznanie i uwzględnia lokalną wyjątkowość kultury. Celem każdej firmy powinno być pokazanie, że wrażliwość, a czasem nawet bezradność, nie są słabością, przy jednoczesnym zapewnieniu każdemu odpowiednich zasobów do radzenia sobie z problemami.

Wskazówka 2: Stwórz miejsce, w którym pracownicy czują się jak u siebie

Z dumą witamy na pokładzie wszystkich pracowników, zapewniając im zróżnicowaną i otwartą przestrzeń do pracy. Musimy pamiętać, że ludzie pochodzą z bardzo różnych środowisk, a każdy z nich ma do przekazania swoją unikalną historię. Dlatego powinniśmy słuchać, rozumieć i w pełni angażować indywidualne talenty i możliwości zespołów, by stworzyć miejsce, do którego ludzie czują przynależność. Wartości firmy oraz pozostałe inicjatywy powinny być odpowiednio zaprojektowane, aby wspierać każdego członka organizacji z osobna.

Wskazówka 3: Zbuduj zdrową i prosperującą społeczność, wewnątrz i na zewnątrz

Rozwój pracowników powinien być najważniejszym priorytetem wewnętrznego działu HR. Obejmuje on takie kwestie jak: nauka i rozwój poprzez warsztaty i szkolenia, polityka dotycząca talentów, inicjatywy na temat różnorodności i integracji oraz wiele innych. Jednak moja główna rada dla wszystkich jest taka, by wyjść daleko poza obszary wewnętrzne. Równie istotna jest zewnętrzna aktywność, która optymalizuje społeczności lokalne i działa na rzecz kultury. W Box odbywa się ona poprzez wolontariat, wsparcie klientów non-profit, akcje pomocowe i charytatywne i nie tylko. Kluczem jest, aby nie myśleć o pracy w segmentach – robimy świetne rzeczy wewnątrz organizacji i poza nią – lecz by patrzeć na nie jak na lustrzane odbicia i by połączyć je w jedno.

Wskazówka 4: Żyj według wartości swojej firmy

Zawsze staramy się przestrzegać naszych podstawowych wartości i myślę, że jest to pierwsza zasada, jaką powinna kierować się każda odnosząca sukcesy firma. W organizacji możemy nie postrzegać rzeczy w ten sam sposób, ale w Box dążymy do konstruktywnego i otwartego dialogu. To zawsze jedna z moich najważniejszych rad dla innych – stwórz przestrzeń do rozmowy opartej na szacunku, która będzie podstawą prawidłowego funkcjonowania twojej społeczności. Pomyśl o dwóch aspektach: o tym, co dzieje się na zewnątrz, a następnie wewnątrz twojej firmy. Dla mnie z tych rozważań wyłoniły się trzy zasady: 1) upewnienie się, że zarówno ja, jak i mój zespół tworzymy silne, zróżnicowane oraz reprezentatywne środowisko; 2) myślenie zarówno o tym, że budujemy innowacyjny produkt, przy jednoczesnym wsparciu ludzi i organizacji na zewnątrz; 3) bycie dumnym, że mogę wspierać lokalne społeczności za pomocą działań filantropijnych.

Wskazówka 5: Bądź gotowy na zmiany

Kiedy pierwsza fala pandemii dotknęła firmy w zeszłym roku, wszyscy musieliśmy znaleźć sposób na to, by przejść z trybu offline do trybu online, jednocześnie uwzględniając pracowników w tej transformacji. Naszym najważniejszym celem było stworzenie zdrowej i wydajnej kultury, która działa wirtualnie. Trzy obszary, które były dla nas szczególnie ważne, to: dobre samopoczucie pracowników, kompetencje menedżerów i poczucie wspólnoty. Chociaż stanęliśmy w obliczu wielu wyzwań, byliśmy gotowi dostosować się do nowej sytuacji i wykorzystaliśmy ją w pełni. Wszystkie nasze zajęcia, inicjatywy i wolontariat przenieśliśmy do przestrzeni wirtualnej. A jeśli nastąpi kolejne nieoczekiwane wydarzenie, będziemy gotowi do ponownej adaptacji. Dlatego tak ważna jest elastyczność i chęć do zmian. Takie podejście pomoże zawsze znaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszych momentach.

O ekspertce: Tiffany Stevenson, Chief Talent & Inclusion Officer w firmie Box – założonej w 2005 r., wiodącej platformie do zarządzania treścią online, która umożliwia organizacjom usprawnienie procesów biznesowych i wspiera codzienną pracę, chroniąc ich najcenniejsze informacje – wszystko to dzięki wykorzystaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań IT na świecie.


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz