Jak zadbać o zdrową kulturę pracy?

Poznaj 5 skutecznych wskazówek związanych z budowaniem kultury pracy, które przygotowała Tiffany Stevenson, Chief Talent & Inclusion Officer w firmie Box

Wskazówka 1: Zachęć członków swojego zespołu do otwartości

„Bring your whole self to work” („w pracy bądź po prostu sobą”) to jedna z wartości, na których opiera się kultura pracy Box. Głównym założeniem koncepcji jest przekonanie, że każdy pracownik powinien w pracy czuć się swobodnie i być w pełni sobą. Jestem głęboko przekonana, że pomaga ona uwolnić kreatywność, wzmocnić więzi i poprawić wydajność, a jednocześnie okazuje uznanie i uwzględnia lokalną wyjątkowość kultury. Celem każdej firmy powinno być pokazanie, że wrażliwość, a czasem nawet bezradność, nie są słabością, przy jednoczesnym zapewnieniu każdemu odpowiednich zasobów do radzenia sobie z problemami.

Wskazówka 2: Stwórz miejsce, w którym pracownicy czują się jak u siebie

Z dumą witamy na pokładzie wszystkich pracowników, zapewniając im zróżnicowaną i otwartą przestrzeń do pracy. Musimy pamiętać, że ludzie pochodzą z bardzo różnych środowisk, a każdy z nich ma do przekazania swoją unikalną historię. Dlatego powinniśmy słuchać, rozumieć i w pełni angażować indywidualne talenty i możliwości zespołów, by stworzyć miejsce, do którego ludzie czują przynależność. Wartości firmy oraz pozostałe inicjatywy powinny być odpowiednio zaprojektowane, aby wspierać każdego członka organizacji z osobna.

Wskazówka 3: Zbuduj zdrową i prosperującą społeczność, wewnątrz i na zewnątrz

Rozwój pracowników powinien być najważniejszym priorytetem wewnętrznego działu HR. Obejmuje on takie kwestie jak: nauka i rozwój poprzez warsztaty i szkolenia, polityka dotycząca talentów, inicjatywy na temat różnorodności i integracji oraz wiele innych. Jednak moja główna rada dla wszystkich jest taka, by wyjść daleko poza obszary wewnętrzne. Równie istotna jest zewnętrzna aktywność, która optymalizuje społeczności lokalne i działa na rzecz kultury. W Box odbywa się ona poprzez wolontariat, wsparcie klientów non-profit, akcje pomocowe i charytatywne i nie tylko. Kluczem jest, aby nie myśleć o pracy w segmentach – robimy świetne rzeczy wewnątrz organizacji i poza nią – lecz by patrzeć na nie jak na lustrzane odbicia i by połączyć je w jedno.

Wskazówka 4: Żyj według wartości swojej firmy

Zawsze staramy się przestrzegać naszych podstawowych wartości i myślę, że jest to pierwsza zasada, jaką powinna kierować się każda odnosząca sukcesy firma. W organizacji możemy nie postrzegać rzeczy w ten sam sposób, ale w Box dążymy do konstruktywnego i otwartego dialogu. To zawsze jedna z moich najważniejszych rad dla innych – stwórz przestrzeń do rozmowy opartej na szacunku, która będzie podstawą prawidłowego funkcjonowania twojej społeczności. Pomyśl o dwóch aspektach: o tym, co dzieje się na zewnątrz, a następnie wewnątrz twojej firmy. Dla mnie z tych rozważań wyłoniły się trzy zasady: 1) upewnienie się, że zarówno ja, jak i mój zespół tworzymy silne, zróżnicowane oraz reprezentatywne środowisko; 2) myślenie zarówno o tym, że budujemy innowacyjny produkt, przy jednoczesnym wsparciu ludzi i organizacji na zewnątrz; 3) bycie dumnym, że mogę wspierać lokalne społeczności za pomocą działań filantropijnych.

Wskazówka 5: Bądź gotowy na zmiany

Kiedy pierwsza fala pandemii dotknęła firmy w zeszłym roku, wszyscy musieliśmy znaleźć sposób na to, by przejść z trybu offline do trybu online, jednocześnie uwzględniając pracowników w tej transformacji. Naszym najważniejszym celem było stworzenie zdrowej i wydajnej kultury, która działa wirtualnie. Trzy obszary, które były dla nas szczególnie ważne, to: dobre samopoczucie pracowników, kompetencje menedżerów i poczucie wspólnoty. Chociaż stanęliśmy w obliczu wielu wyzwań, byliśmy gotowi dostosować się do nowej sytuacji i wykorzystaliśmy ją w pełni. Wszystkie nasze zajęcia, inicjatywy i wolontariat przenieśliśmy do przestrzeni wirtualnej. A jeśli nastąpi kolejne nieoczekiwane wydarzenie, będziemy gotowi do ponownej adaptacji. Dlatego tak ważna jest elastyczność i chęć do zmian. Takie podejście pomoże zawsze znaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszych momentach.

O ekspertce: Tiffany Stevenson, Chief Talent & Inclusion Officer w firmie Box – założonej w 2005 r., wiodącej platformie do zarządzania treścią online, która umożliwia organizacjom usprawnienie procesów biznesowych i wspiera codzienną pracę, chroniąc ich najcenniejsze informacje – wszystko to dzięki wykorzystaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań IT na świecie.


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *