Mimo pandemii zaangażowanie pracowników wzrosło

W 2020 roku zaangażowanie pracowników w porównaniu z 2019 rokiem nieznacznie wzrosło – o 1 punkt procentowy. Według badania Enpulse wskaźnik ten wynosił 65%. Jak wskazują organizatorzy badania, danych nie można jednak uznać za jednoznacznie pozytywne

Raport Enpulse „Zaangażowanie 2020”

O pracownikach w pełni zaangażowanych możemy mówić dopiero po przekroczeniu wskaźnika na poziomie 70%. Z danych Enpulse wynika, że ponad połowa respondentów w polskich firmach nie osiągnęła takiego wyniku – co oznacza, że realnie zaangażowanych w pracę było tylko 42% zatrudnionych:

Wskaźnik zaangażowania na poziomie 65% to wynik pozytywny, aczkolwiek wgląd w szczegółowe dane pokazuje duże dysproporcje – aż 13% respondentów osiągnęło status niezaangażowanych – komentuje Magda Pietkiewicz, prezes Zmotywowani.pl, do których należy Enpulse. – Ta grupa czuje się nieszczęśliwa w pracy i może aktywnie szukać innego pracodawcy. Ważne, aby stale monitorować zaangażowanie pracowników i uważnie dopasowywać strategię HR do bieżących nastrojów. 

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że pandemia i wszechobecne zmiany w modelach pracy nie wpłynęły na obniżenie wskaźnika wśród pracowników. Przeciwnie, COVID-19 mógł wręcz pozytywnie odcisnąć się na zaangażowaniu zatrudnionych:

Okazuje się, że wspólnota zagrożonych na różne sposoby przez Covid-19 wzmaga poczucie solidarności i paradoksalnie podnosi poziom zaangażowania, choćby tylko o jeden punkt procentowy – mówi dr Marek Benio z Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy.

Publikacja „Zaangażowanie 2020. Raport.” stanowi kompleksowe opracowanie wyników badania przeprowadzonego z wykorzystaniem metodologii Enpulse w 2020 roku (styczeń — grudzień) na rynku polskim. W badaniu udział wzięło 6436 pracowników polskich firm m.in. z branży transportowo-spedycyjnej, agencji reklamowych i eventowych, agencji HR, agencji pracy tymczasowej, hurtowni, a także firm zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, instalacjami grzewczymi oraz projektowaniem i wykończeniem wnętrz.

Z raportu Zaangażowanie 2020 dowiemy się:

  • Czym jest zaangażowanie pracowników oraz w jaki sposób je badać we współczesnym świecie;
  • Jakie kluczowe czynniki budują zaangażowanie pracowników;
  • Które z tych czynników, patrząc na dane Enpulse, okazują się największym wyzwaniem przy budowaniu zaangażowania wśród pracowników na polskim rynku;
  • Przy pomocy jakich działań, narzędzi można budować zaangażowanie i tym samym poprawiać wyniki swojej organizacji.

Badanie przeprowadzone przez: Enpulse – kompleksową platformę badająca puls zaangażowania pracowników w organizacji. System Enpulse jest częścią Zmotywowani.pl. Pełen raport można pobrać TU.


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz