Jacy pracownicy byli poszukiwani w maju 2018 roku?

W maju br. za pośrednictwem Wyszukiwarki Kandydatów wiadomość od rekrutera otrzymało 43 158 osób posiadających profil zawodowy na GoldenLine. Poszukiwani byli głównie specjaliści z obszarów: IT – rozwój oprogramowania, Inżynieria, Finanse/Ekonomia, Sprzedaż. Po raz pierwszy w tym roku w pierwszej piątce najbardziej poszukiwanych specjalistów znalazły się osoby z obszaru Produkcja. Najwięcej wiadomości rekruterzy wysłali do osób mieszkających w województwie mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim.

Kogo szukali rekruterzy za pomocą Wyszukiwarki Kandydatów?

W dotarciu do potencjalnych pracowników wspiera pracodawców Wyszukiwarka Kandydatów na GoldenLine. W maju 2018 roku wiadomość od rekrutera z zaproszeniem do procesu rekrutacji otrzymało 43 158 osób posiadających profil zawodowy w serwisie. Jak wynika z analiz GoldenLine, wśród osób, które otrzymały wiadomość od rekrutera, 18% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT – rozwój oprogramowania. Na drugim miejscu uplasowali się kandydaci z zaznaczoną specjalizacją Inżynieria (12%), na trzecim zaś Finanse/Ekonomia (10%). Tuż za podium uplasowały się osoby ze specjalizacją Sprzedaż (10%) i Produkcja (9% osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji miało zaznaczoną na profilu tę specjalizację).

Rynek pracownika w obszarze produkcji?

Wyszukiwarka Kandydatów GoldenLine pomaga dotrzeć m.in. do kandydatów pasywnych i często jest wykorzystywana w rekrutacjach w tych branżach, w których panuje tzw. rynek pracownika. O ile od dawna mówi się w tym kontekście o pracownikach IT, to pojawienie się w maju w pierwszej piątce najbardziej poszukiwanych pracowników osób z obszaru Produkcji może wskazywać na nowy trend. Szczegółowa analiza profili zawodowych osób z obszaru Produkcja, które dostały w maju propozycję pracy bezpośrednio od rekrutera, pokazuje kilka zależności. Przede wszystkim poszukiwane były osoby głównie z województwa dolnośląskiego (16%), śląskiego (16%), wielkopolskiego (15%), oraz łódzkiego (12%). Analizując najbardziej popularne umiejętności opisane na profilu można zauważyć, że głównie poszukiwani byli kierownicy odpowiedzialni za optymalizację procesu produkcji. Jednymi z bardziej popularnych umiejętności na profilach były: znajomość praktyk Lean Manufacturing, w tym Kaizen; znajomość narzędzia 5S, stosowanego w Lean Management czy umiejętność zarządzania projektami. Drugą popularną grupą były osoby odpowiedzialne za projektowanie np. maszyn, o czym może świadczyć popularność znajomości oprogramowania Solidworks czy AutoCAD.  

Jaki jest wiek poszukiwanych pracowników?

W maju 2018 roku najwięcej ofert otrzymali kandydaci pomiędzy 27. a 36. rokiem życia (55% osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji, było w tym wieku). 13% zapytanych przez rekrutera osób było w wieku 18 – 26 lat. Co piąta osoba zaproszona bezpośrednio do procesu rekrutacji była między 37 a 44 rokiem życia.

Z jakich województw pochodzą najczęściej poszukiwani pracownicy?

W maju na GoldenLine najwięcej wiadomości od rekrutera otrzymały osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim (26%), śląskim (15%), dolnośląskim (13%), małopolskim (11%), wielkopolskim (10%). W dużych miastach jest największe zapotrzebowanie rekrutacyjne –  dokładnie połowa osób, które dostały wiadomość od rekrutera, pochodzi z jednego z 6 miast: 20% osób mieszka w Warszawie, 9% we Wrocławiu, 8% w Krakowie, 6% w Poznaniu, 4% w Łodzi oraz 3% w Katowicach.

Znajomość języków obcych – kogo szukali rekruterzy?

Znajomość języków obcych również jest istotna dla rekruterów. Wśród 43 158 osób, które otrzymały na GoldenLine wiadomość bezpośrednio od pracodawcy, 83% włada językiem angielskim na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. Innym często występującym językiem jest język niemiecki (zna go 30% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera) oraz rosyjski (10% użytkowników). Język francuski zna 7% osób, które dostały zaproszenie do procesu rekrutacji,  zaś 5% zna język hiszpański.

Zwinne rekrutacje z Jobile

W maju 2018 roku za pomocą usługi rekrutacyjnej Jobile rekruterzy szukali głównie kandydatów z obszarów Sprzedaż, IT oraz Finanse. Podstawą usługi rekrutacyjnej Jobile jest realizacja direct search w imieniu klienta. HR Researcher wykonuje direct search spośród ponad 2,6 mln profili zawodowych założonych na GoldenLine oraz przeprowadza selekcję nadesłanych aplikacji. Finalnie pracodawca dostaje dopasowane do oferty aplikacje od kandydatów, którzy nie szukają aktywnie pracy, ale zaproszeni bezpośrednio do rekrutacji podejmują decyzję o włączeniu się w proces.

Jakich pracowników poszukiwali rekruterzy za pośrednictwem ogłoszeń o pracę?

W maju 2018 roku pracodawcy zamieścili w serwisie GoldenLine 4 009 ogłoszeń. Większość z nich została skierowana do kandydatów zamieszkujących województwo mazowieckie (21%), śląskie (13%), dolnośląskie (10%), małopolskie (9%) oraz wielkopolskie (7%).

Jak wynika z analiz GoldenLine, największa liczba ofert dedykowana była osobom pracującym w obszarze Produkcja i objęła 24% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Na kolejnych miejscach znalazły się: Sprzedaż (16%), Obsługa klienta/Call Center (16% wszystkich ofert), Informatyka/Programowanie (10% ofert), Inżynieria/ Elektronika/ Technologia (10%).

 

 

Dodaj komentarz