Jobile – zmiana widoku Panelu Rekrutera

Jobile to usługa w portfolio GoldenLine, która zapewnia dotarcie do pasywnych kandydatów, co jest odpowiedzią na wyzwania rekrutacyjne w dobie rynku pracownika. W ramach usługi wykonywany jest direct search w imieniu klienta, weryfikacja nadesłanych aplikacji oraz przekazanie informacji zwrotnej od kandydatów, którzy odmówili wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

W ostatnich dniach wprowadziliśmy kolejną nowość w Panelu Rekrutera, dzięki czemu każdy klient może sprawdzić wszystkie aplikacje, które spłynęły od zainteresowanych kandydatów. Po zalogowaniu się do Panelu, oprócz ręcznie wyselekcjonowanych przez HR Researcherów CV spełniających kryteria oferty, rekruter zobaczy dwie nowe sekcje.

W pierwszej nowej sekcji “Kandydaci o zbliżonym profilu”, znaleźć można te CV, które odpowiadają profilowi poszukiwanej osoby, ale nie spełniają wszystkich wymagań stanowiska pracy. Mogą stanowić jednak źródło dodatkowych kandydatów w sytuacji, gdy pracodawca uzna, że nie wszystkie wymagania są kluczowe lub jest w stanie przeszkolić przyszłego pracownika w zakresie brakujących umiejętności.

Kolejną nową sekcją jest „Pokaż odrzuconych kandydatów”. Po kliknięciu w przycisk rozwija się lista tych CV, które nie spełniają wymagań.

Dodaj komentarz