Jak przygotować zgłoszenie na konkurs EB Kreator?

Chcesz wziąć udział w konkursie EB Kreator, ale nie wiesz, jak przygotować zgłoszenie? Zastanawiasz się, jakie jest konkursowe FAQ? W tym artykule zebraliśmy dla Ciebie garść najważniejszych informacji!

Oto najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące udziału w EB Kreatorze:

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu EB Kreator jest promowanie osiągnięć i dobrych praktyk w dziedzinie employer brandingu oraz zainspirowanie pozostałych firm do podejmowania działań wokół budowania wizerunku firmy jako pracodawcy.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Uczestnikami konkursu EB Kreator mogą być organizacje, które w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku prowadziły działania employer brandingowe, których celem było budowanie wizerunku marki pracodawcy oraz rekrutacja pracowników.

W jakich kategoriach mogę zgłosić projekt?

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach: Zakładka Kariera, Ogłoszenie Rekrutacyjne, Kampania w Social Media, Akcja Rekrutacyjna, Kampania employer branding, Wideo wizerunkowo-rekrutacyjne, Wewnętrzna kampania employer branding.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie konkursu. W formularzu należy zaznaczyć kategorię, w której uczestnik zgłasza udział oraz podać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, telefon, imię i nazwisko osoby reprezentującej uczestnika, nazwę (firmę) i adres uczestnika. Uczestnik, który dokonuje zgłoszenia, zobowiązany jest załączyć do formularza pracę konkursową (prezentację) zawierającą opis projektu, czas trwania projektu oraz wszelkie materiały związane z realizacją Projektu EB, m.in.: kreacje graficzne, dokumentacje graficzne działań, screeny, filmy, zdjęcia, copy, linki, dowodówki, materiały PR oraz przygotowany przez uczestnika krótki opis kampanii pozwalające ocenić sposób jej przeprowadzenia itp.

Jak opisać projekt?

Projekty w poszczególnych kategoriach powinny zostać opisane następującymi miernikami:

Zakładka Kariera. Prezentacja powinna zawierać: cele i założenia Zakładki Kariera oraz mierniki sukcesu (KPI), okres pojawienia się Zakładki online oraz adres online Zakładki, podsumowanie: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
Ogłoszenie Rekrutacyjne. Prezentacja powinna zawierać: opis wyzwania, które stało przed firmą, cele ogłoszenia i mierniki sukcesu (KPI), okres wykorzystania ogłoszenia, opis grupy docelowej, opis wykorzystania ogłoszenia z podaniem kanałów, podsumowanie: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
Kampania w Social Media. Prezentacja powinna zawierać: opis wyzwania, które stało przed firmą, cele kampanii, czas trwania kampanii, opis grupy docelowej,opis koncepcji kampanii, w tym mierników sukcesu (KPI), materiały z akcji (np. kreacje reklam, screeny, linki do materiałów jeżeli są online), opis wykorzystanych kanałów social media, podsumowanie kampanii: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
Akcja Rekrutacyjna. Prezentacja powinna zawierać: opis wyzwania, które stało przed firmą, cele akcji, czas trwania akcji, opis grupy docelowej,opis koncepcji akcji, w tym mierników sukcesu (KPI), materiały z akcji (np. kreacje reklam, zdjęcia, linki do materiałów jeżeli są online), opis wykorzystanych kanałów komunikacji, podsumowanie akcji: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
Kampania employer branding. Prezentacja powinna zawierać: opis wyzwania, które stało przed firmą, cele kampanii, czas trwania kampanii, opis grupy docelowej,opis koncepcji kampanii, w tym mierników sukcesu (KPI), wykorzystane materiały promocyjne (np. kreacje reklam, linki do materiałów jeżeli są online), opis wykorzystanych kanałów komunikacji, podsumowanie kampanii: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
Wideo wizerunkowo-rekrutacyjne. Prezentacja powinna zawierać: cele wideo i mierniki sukcesu (KPI), czas trwania kampanii z jego wykorzystaniem, opis grupy docelowej,opis koncepcji kampanii, podsumowanie: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
Wewnętrzna kampania employer branding. Prezentacja powinna zawierać: opis wyzwania, które stało przed firmą, cele kampanii, czas trwania kampanii, opis grupy docelowej,opis koncepcji kampanii, w tym mierników sukcesu (KPI), wykorzystane materiały promocyjne (np. kreacje reklam, linki do materiałów jeżeli są online), opis wykorzystanych kanałów komunikacji, podsumowanie kampanii: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.

Do kiedy mogę przesłać zgłoszenie?

Zgłoszenie należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie konkursu do dnia 2 lutego 2018 roku do godziny 23:59.

Czy udział w konkursie jest płatny?

Udział w konkursie jest bezpłatny na każdym etapie.

Ile zgłoszeń konkursowych mogę przesłać?

Każdy z uczestników może w ramach konkursu przesłać dowolną ilość zgłoszeń za pomocą formularza.

W jaki sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy?

Zwycięzców wyłoni Jury, którego skład możesz sprawdzić tutaj. Po otrzymaniu zgłoszeń i zapoznaniu z nimi Jury przystąpi do oceny wg. skali punktowej. Suma punktów przyznanych przez Jury da końcowy wynik dla każdego z Uczestników. Jury wyłania w każdej kategorii zwycięzcę i 3 wyróżnionych. Ma prawo także przyznać specjalne wyróżnienie – Nagrodę Jury.

Jak dowiem się o wynikach?

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz oficjalne wręczenie statuetek zwycięzcom Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali. O dacie, miejscu i godzinie uroczystości uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez uczestnika w formularzu.

Co jest nagrodą w konkursie?

Nagrodą w Konkursie jest tytuł „EB Kreatora 2017”, którym zwycięzca może się posługiwać przez okres 12 miesięcy od dnia uzyskania tytułu, pamiątkowa statuetka oraz udział w Gali.

 

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w regulaminie konkursowym.

Dodaj komentarz