28 marca poznamy Listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2017

Już wkrótce – we wtorek, 28 marca – ogłoszona zostanie tegoroczna Lista Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce.

Uroczysta Gala, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników konkursu, organizowanego przez Great Place to Work® w Polsce już po raz dziewiąty, odbędzie się w Sali Kolumnowej Pałacu Prymasowskiego w Warszawie.

Miejsce na Liście Najlepszych Miejsc Pracy jest zarezerwowane dla firm, które zgromadzą największą liczbę punktów w ocenie końcowej. Zgodnie ze światowym standardem badania Great Place to Work® na ocenę końcową składają się dwa aspekty: wskaźnik zaufania (Trust Index©), odzwierciedlający opinie samych pracowników o relacjach panujących w firmie oraz audyt kultury organizacyjnej (Culture Audit©), czyli analiza praktyk HR.  Kluczowe znaczenie dla oceny firmy ma głos pracowników, pozyskany w anonimowej ankiecie. Dlatego na prestiżowy tytuł Najlepszego Miejsca Pracy mają szanse tylko te firmy, które w swojej strategii biznesowej potrafią zrozumieć i uwzględnić cele i potrzeby pracowników, opierając współpracę na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Partnerami strategicznymi Gali są: Lewiatan oraz Global Compact Network Poland. Patronat honorowy nad Galą objęli: Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Humanites, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Dodaj komentarz