Sylwia Miszczuk o skutecznej współpracy firmy z uczelnią

Sylwia Miszczuk z firmy Sokołów S.A. opowiada o tym, dlaczego warto podejmować współpracę z uczelniami, jak ją rozpocząć oraz w jaki sposób zaplanować program stypendialny.

Sylwia Miszczuk – Dyrektor Spółki ds. Human Resources. Z Sokołów S.A. związana od 2006 roku, zajmując stanowiska Specjalisty ds. pracowniczych, Kierownika Biura Spraw Personalnych i obecnie Dyrektora Spółki ds. HR. Absolwentka studiów socjologicznych oraz podyplomowych z zakresu prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkoły trenerów, posiada certyfikat coacha praktyka biznesu European Mentoring & Coaching Council oraz moderatora Design Thinking. Odpowiada za politykę personalną współpracując ze wszystkimi zakładami Grupy Sokołów.

Dlaczego firmy powinny podejmować współpracę z uczelniami?

SM: Specjaliści rynku pracy od lat alarmują, że system edukacji w naszym kraju nie zawsze koresponduje z wymaganiami pracodawców, z którymi stykają się studenci po ukończeniu nauki. Brak praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy może być powodem stresu i niepewności w zakresie znalezienia pracy, na jakiej im najbardziej zależy. Moim zdaniem jednym z ciekawych i inspirujących dla obydwu stron rozwiązań tej sytuacji jest nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy pracodawcami a uczelniami, co pozwoli na dostosowanie wiedzy i umiejętności absolwentów do potrzeb rynku, a nawet wymagań konkretnych pracodawców.

Od czego zacząć budowanie relacji z uczelnią?

SM: Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że współpraca z uczelnią to działanie rozpoczynające się od wspólnej chęci i wizji budowy systemu edukacji, który w połączeniu z praktyką biznesową przyniesie pożądane efekty i satysfakcję na linii uczelnia – student – pracodawca. Wiadomo, że na pierwsze efekty trzeba będzie trochę poczekać, ale myślę, że warto taki wysiłek podjąć. Należy to uwzględnić w planowaniu kompleksowych rozwiązań związanych z opracowywaniem strategii współpracy pomiędzy pracodawcami a uczelniami. Program studiów powinien być tak zbudowany, aby studenci już w trakcie nauki mieli możliwość poznania tajników wybranego zawodu, również od strony praktycznej.

Na szczęście coraz więcej uczelni dostrzega korzyści z bliskiej współpracy z przedsiębiorstwami, wspólnie z nimi tworząc nowe kierunki i specjalności, które w przyszłości skutecznie zlikwidują lukę pomiędzy edukacją i praktyką. Coraz częściej studenci już podczas studiów mają możliwość zetknięcia się z rzeczywistością wybranego zawodu, co pozwoli im na dołączenie do grona pracowników z pewnym zasobem wiedzy, koniecznym do płynnego i śmiałego wejścia w środowisko pracownicze.

W jaki sposób pracodawcy mogą wspierać uczelnie, aby oferowały studentom naukę umiejętności przydatnych w pracy?

SM: Najważniejszym elementem jest wykorzystywanie wzajemnej wiedzy i doświadczenia podmiotów biznesowych oraz edukacyjnych, jak również wszelkich analiz rynkowych wskazujących trendy i kierunki, w jakich zmierza gospodarka, a tym samym rynek pracy. Dzięki temu możliwe jest stworzenie atrakcyjnych kierunków studiów, po ukończeniu których absolwenci będą mieli możliwość rozwijania kariery w wybranym przez siebie zawodzie. Ze względu na skalę przedsięwzięcia zazwyczaj na tego typu działania decydują się duże firmy – w tym również nasza firma Sokołów S.A., która bardzo poważnie podchodzi do problemu rozwoju kadr, wiedząc, że inwestycja w ich kompetencje jest inwestycją w przyszłość i sukces firmy. Pozycja lidera to wyzwanie, które wymaga od firmy prowadzenia otwartej polityki HR oraz szukania efektywnych i inspirujących rozwiązań w zakresie tak kluczowych obszarów jak pozyskiwanie kadr. Dodatkowo zaangażowanie w cały proces doświadczonej kadry firmy, poczynając od Dyrektora Zakładu poprzez kolejne szczeble organizacyjne, daje studentom możliwość czerpania wiedzy, a jednocześnie wzajemnego budowania relacji już od samego początku ścieżki naukowo-zawodowej.

Jakie korzyści z takiej współpracy wynoszą studenci, firmy i uczelnie?

SM: Odpowiem na przykładzie współpracy firmy Sokołów S.A. z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Jej efektem jest powstanie nowego kierunku studiów „Manager produkcji i przetwórstwa mięsa”. Ponieważ program nauczania jest efektem ścisłej współpracy uczelni z firmą Sokołów S.A., absolwenci będą mieli realne szanse na zatrudnienie właśnie w tej firmie. Program obejmuje produkcję i przetwórstwo mięsa oraz pozwala poszerzyć nauczanie o bardzo konkretne i praktyczne aspekty tej dziedziny, niezbędne do dzisiejszego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku – nie tylko polskim, ale i zagranicznym. Dodatkowo studenci mają zapewniony udział w praktykach zawodowych oraz realizację szeregu zajęć dydaktycznych w oparciu o bazę doświadczalno-eksperymentalną Sokołowa S.A.

Elementem współpracy firmy z uczelnią może być program stypendialny. Jak go zaplanować?

SM: Ideą programu stypendialnego jest pozwolenie uczestnikom na zgłębienie wielu aspektów pracy w danej firmie. W przypadku współpracy Sokołowa S.A. i UPH studenci już podczas spotkania inaugurującego otrzymali informację, że kierunek jest objęty programem stypendialnym – tak ze strony naszej firmy jak i ze strony uczelni. Stypendystami są studenci spełniający kryteria programu oraz posiadający potencjał, zainteresowanie oraz motywację do pracy w naszej branży, jak również chęć do zgłębiania wiedzy i nabywania nowych umiejętności, które w przyszłości przełożą się na ich profesjonalizm. Tym, którzy poważnie myślą o związaniu się z branżą mięsną, pracując na to przez cały okres studiów, gwarantujemy zatrudnienie w jednym z oddziałów naszej Spółki od razu po zakończeniu studiów.

Czego powinni nauczyć się studenci na stażu, aby stać się atrakcyjnymi kandydatami na pracowników?

SM: Nasi stypendyści podczas praktyk poznają firmę od środka i zdobywają wiedzę praktyczną. Na początku zapoznają się z praktycznymi i teoretycznymi aspektami pracy na fermie, poznając technologię i organizację pracy we wszystkich jej sektorach pod okiem specjalistów z Agro-Sokołów. Następnie grupa studentów zapoznaje się z organizacją pracy zakładu produkcji i przetwórstwa mięsnego, przechodząc przez każdy jego wydział oraz nabywając praktyczne umiejętności nadzorowane przez przydzielonego do tego celu opiekuna, zasadami bezpieczeństwa, kontrolą jakości oraz wszystkimi procedurami restrykcyjnie przestrzeganymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji jak i samych pracowników. Zaliczenie praktyk odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika ośrodka praktyk studenckich.

Program stypendialny to także cykl spotkań pomiędzy studentami a Dyrektorem Oddziału w Sokołowie Podlaskim w celu nawiązania lepszej współpracy i wzajemnego poznania celów oraz potrzeb stron. Sokołów S.A. gwarantuje również współpracę przy badaniach niezbędnych do uzyskania stopnia naukowego.

Dodaj komentarz