Agata Juszczak-Pigłowska o pracy rekrutera w software house

O pracy rekrutera branży IT, rynku kandydata i zamiłowaniu do nowych technologii opowiada Agata Juszczak-Pigłowska.

Agata Juszczak-Pigłowska – Specjalista HR w STX Next. W swojej pracy szczególnie zwraca uwagę na to, aby budować bazę kandydatów przez prawdziwy Executive Search, stosuje niestandardowe sposoby rekrutacji specjalistów z branży IT. Przygotowuje i prowadzi rozmowy rekutacyjne, zarządza procesem pozyskiwania pracowników, dba o jego jakość, szuka nowych dróg promowania marki STX Next.

Branża IT jest wymagająca pod względem pozyskiwania kandydatów. Jaka jest specyfika pracy rekrutera IT, na jakich etapach rekrutacji powinien być najbardziej czujny?

AJP: Branża IT wymaga wielu równoległych działań rekrutacyjnych po to, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów. Rekruterzy w branży IT poszukują aktywnie kandydatów na stanowiska specjalistyczne, ponieważ spływ CV z ogłoszeń jest praktycznie zerowy.

Podczas prowadzeniu procesu trzeba być bardzo czujnym na każdym etapie rekrutacji, od poszukiwań bezpośrednich, poprzez dopasowanie procesu rekrutacyjnego do profilu poszukiwanego specjalisty, złożenia oferty współpracy oraz załatwienie wszelkich formalności.

Jakie kompetencje musi posiadać rekruter IT, aby być skutecznym?

AJP: Aby być skutecznym rekruterem w branży IT, trzeba posiadać umiejętności z różnych dziedzin. Na pierwszym miejscu determinację, która sprawi, że osoba na stanowisku rekrutera nie zniechęci się  kolejną odmową kandydata. Bardzo ważna jest również pomysłowość, która pomoże w niestandardowych działaniach. Nie bez znaczenia jest również umiejętność pracy w dynamicznym środowisku – pracując w software house nie jesteśmy w stanie zaplanować działań rekrutacyjnych z większym wyprzedzeniem. Podczas rekrutacji przydają się umiejętności sprzedażowe, pomocne podczas przedstawienia firmy, projektów oraz negocjacji wynagrodzenia. Nie bez znaczenia jest również umiejętność budowania długotrwałych relacji oraz zamiłowanie do nowych technologii, które dużo szybciej pozwalają zbudować wspólny język ze specjalistami w branży.

Czym charakteryzują się kandydaci branży IT?

AJP: Rynek IT jest 100% rynkiem kandydata – są to osoby świadome, jaką wartość wniosą do zespołu i bardzo dobrze wiedzą, jakiego środowiska pracy poszukują. Początkujący specjaliści chcą pracować w środowisku, w którym mogą nauczyć się różnorodnych technologii, natomiast doświadczony kandydat przeważnie szuka ciekawych projektów. Definicja ciekawych projektów jest bardzo różna, zależy od preferencji poszczególnego kandydata. Od rekrutera oczekują rozumienia technologii, z jakimi stykają się w codziennej pracy oraz szerokiej wiedzy na temat projektu. Część kandydatów na rynku IT jest dość zamknięta w sobie, warto przy okazji każdego kontaktu przełamywać barierę oraz stwarzać przyjazne środowisko do komunikacji.

Jak radzić sobie z negocjacjami warunków pracy z najbardziej wymagającymi kandydatami?

AJP: Ważne jest, aby podczas rozmów rekrutacyjnych zbadać dokładnie, jakie czynniki są dla kandydata atrakcyjne w środowisku pracy i podkreślić je podczas negocjacji oferty. Ważnym aspektem jest używanie prawdziwych dobrych stron związanych ze współpracą z firmą. Bardzo dobrze sprawdza się również odniesienie do umiejętności technicznych danego kandydata. Przykład: podczas rozmowy technicznej okazuje się, że kandydat posiada wiedzę z zakresu Regular Developera, natomiast oczekiwania finansowe kandydata są na poziomie Seniora. Warto podczas negocjacji pokazać kandydatowi, na jakim poziomie plasuje się jego wiedza oraz jakie zagadnienia będzie opanowywał, aby awansować na Senior Developera. Warto również odnieść się do tego, czy kandydat posiada zróżnicowana wiedzę (czy miał odczynienia z back-endem, front-endem, bazami danych, tematami sieciowymi, testowaniem automatycznym, pracą w zwinnych metodykach, pracą dla klientów zewnętrznych, realizacją własnego produktu itp.).

Na co należy zwrócić uwagę w trakcie komunikacji z kandydatami zajmującymi się IT i nowymi technologiami?

AJP: Najważniejsze jest personalne podejście na pierwszym etapie styczności z kandydatem. Przy poszukiwaniach bezpośrednich bardzo ważnym aspektem jest spersonalizowana wiadomość, którą chcemy wysłać do kandydata. Ważne jest również odniesienie się do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności. Taką samą zasadę stosujemy podczas odpowiedzi na aplikacje, które spłynęły z ogłoszeń. Bardzo ważne jest, aby szczególną uwagę zwrócić na technologie, w jakich rozwija swoje umiejętności kandydat (Java a JavaScript są to dwie zupełnie różne technologie) i sprawdzić, czy nasza oferta jest związana z tą samą technologią. Nawet przy pierwszym kontakcie kandydaci oczekują pełnej wiedzy na temat projektu, informacji o formie zatrudnienia oraz widełkach proponowanych na tym stanowisku. Podczas procesu rekrutacji kandydaci oczekują informacji odnośnie do całego jej przebiegu, zaplanowanych etapów, tego, jak one będą wyglądały oraz kto poprowadzi poszczególne rozmowy. Ważnym elementem jest również feedback po zakończonym procesie rekrutacyjnym oraz dotrzymywanie umówionych terminów informacji zwrotnej.

W jaki sposób pozyskuje Pani wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu IT?

AJP: Czerpię z wiedzy koleżanek i kolegów, z którymi mam okazję pracować na co dzień, wspomagać rozwój w zespołach produktowych. Dobrym miejscem do poszerzania wiedzy są również społeczności skupiające pasjonatów danej technologi. Kandydaci podczas rozmów rekrutacyjnych dotaczają nam ogromnych porcji wiedzy. W trakcie tych spotkań wymieniamy się trendami związanymi z daną technologią czy informacjami o  konferencjach, w których warto uczestniczyć.

Co doradziłaby Pani osobom, zaczynającym przygodę z rekrutacją w tej branży?

AJP: Przede wszystkim warto zastanowić się, jakiego środowiska pracy się poszukuje. Branża IT z natury jest bardzo dynamicznym środowiskiem, również procesy rekrutacyjne opierają się o bardzo różnorodne działania. Osoba rozpoczynająca swoją przygodę w rekrutacji dla branży IT powinna pamiętać, że wchodzi w 100% rynek  kandydata, co niesie ze sobą określony sposób pracy. Warto również zastanowić się nad poziomem zrozumienia branży IT, ponieważ osoba zupełnie nie interesująca się technologicznym środowiskiem spędzi długie dni na zapoznanie się z bazowymi pojęciami, po dłuższym czasie przyjdzie zrozumienie pracy specjalistów IT.

Z jakimi najciekawszymi kampaniami rekrutacyjnymi skierowanymi do kandydatów z branży IT spotkała się Pani ostatnio?

AJP: W branży IT wiele kampanii rekrutacyjnych jest godnych uwagi :) Jednak ostatnio moją uwagę zwrócił charytatywny konkurs Hack’n’go, którego efekty w postaci rozwiązań IT mają wspomóc organizacje NGO.

Dodaj komentarz