Sekcja Projekty na profilach użytkowników

Rozszerzając zakres gromadzonych informacji o karierze naszych użytkowników dodaliśmy, na profilach w GoldenLine, nową sekcję pozwalającą na zarządzanie portfolio projektowym.

Rynek pracy w Polsce powoli, ale systematycznie przejmuje nowe trendy pojawiające się na lepiej rozwiniętych rynkach zachodnich. Coraz częściej popularne staje się zatrudnianie specjalistów nie na etat, ale do pracy nad konkretnym projektem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, udostępniliśmy sekcję Projekty, gdzie każdy użytkownik może teraz dodać na swoim profilu informację o projekcie/przedsięwzięciu, w którym uczestniczył.
Umieszczając listę swoich aktywności użytkownik może uwzględnić takie informacje jak:
  • nazwa projektu
  • czas trwania
  • opis projektu
  • zakres swoich obowiązków i stopień zaangażowania
  • dodatkowo może umieścić link do strony internetowej a także przypisać innych uczestników projektu obecnych na GoldenLine.
Projekty w GoldenLine
Wprowadzona nowość ułatwi użytkownikom prezentowanie swojego doświadczenia i podejmowanych inicjatyw. Funkcja ta może okazać się szczególnie pomocna studentom przy prezentowaniu swoich aktywności podczas studiów. Rekruterom dostarczy dodatkowej wiedzy o inicjatywach podejmowanych przez kandydatów np. poza pracą. Wskaże również grupę osób, od których można uzyskać referencje na temat pracy z danym uczestnikiem projektu.

Dodaj komentarz