Orange Polska to przestrzeń dla wiecznie ciekawych

W Orange Polska od dwóch lat realizujemy działania budujące wizerunek pracodawcy. Są one skierowane nie tylko do potencjalnych pracowników, lecz także – a nawet przede wszystkim – mają na celu utrzymanie jak najlepszych warunków rozwoju dla obecnie zatrudnionych w Orange.

Codziennie staramy się tworzyć przestrzeń, w której nasi pracownicy – osoby ciekawe, otwarte na zmiany i ciągłe doskonalenie się – mogą realizować swoje ambicje i potrzeby. Branża telekomunikacyjna to jeden z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych obszarów, dlatego pracujący w niej ludzie potrzebują ciągłej stymulacji. Rynek wymaga od Orange Polska niestandardowych rozwiązań, a takie kreują osoby ciekawe świata i gotowe do podejmowania wyzwań. Chcemy, żeby nasi pracownicy pielęgnowali takie cechy, a w tym niewątpliwie pomaga m.in. realizowanie pozazawodowej pasji. Pozwala oderwać się od codziennej pracy i spojrzeć na zadania z innych perspektyw. Cenimy to, że nasi pracownicy mają liczne zainteresowania, ponieważ przekładają się one na służbowe sukcesy oraz potrzebę osiągania „czegoś więcej”.

Wypracowanie spójnej strategii Orange Polska jako pracodawcy zaczęliśmy od odkrycia EVP (employee value proposition), czyli atrybutów firmy nie tylko atrakcyjnych dla naszych pracowników i potencjalnych kandydatów, lecz także odróżniających nas od innych firm. Przeprowadziliśmy badania wewnętrzne i zewnętrzne, przeanalizowaliśmy ankiety online dotyczące zaangażowania i satysfakcji. Dzięki temu, wspólnie z obecnymi, potencjalnymi i byłymi pracownikami, stworzyliśmy wiarygodny i prawdziwy przekaz Orange jako pracodawcy. Badani jako kluczowe wyróżniki naszej firmy wskazywali ciekawych ludzi, skalę działalności oraz innowacyjne projekty. Podkreślali, że udział w przełomowych inicjatywach realizowanych przez Orange wymaga od nich ciągłego doskonalenia się i ciekawości świata. Zdefiniowany wspólnie przekaz marki pracodawcy: „Orange to przestrzeń dla wiecznie ciekawych”, podsumowywał wszystko to, co pracownicy wskazali w badaniach jako elementy charakteryzujące firmę.

Wieczna ciekawość została wyrażona w idei, w myśl której Orange to miejsce dla osób potrafiących dzielić swoją pasję z zaangażowaniem w pracy. Nasi pracownicy realizują się bowiem na wielu polach − jako podróżnicy, odkrywcy, ludzie, którzy rozwijają swoje talenty plastyczne czy muzyczne. Dlatego bohaterami ogłoszeń rekrutacyjnych są prawdziwi pracownicy Orange, a same formaty opowiadają historię każdego z nich jako osoby ciekawej, która elementy swojej pasji wykorzystuje w pracy.

Idea została w kolejnym etapie przełożona na działania. Wdrożenie nowej strategii rozpoczęliśmy od kampanii skierowanej do wewnątrz firmy. Angażująca pracowników akcja „Zarażamy ciekawością” została przeprowadzona w biurach Orange w całej Polsce.

Kreatywne działania zapoczątkowujące nową komunikację prowadziły do konkursu „Abonament na pasję” w intranecie. W specjalnej zakładce pracownicy tworzyli kreacje ze zdjęciem przedstawiającym ich pasję i opisem zainteresowań oraz tego, jak łączą się one z pracą w Orange.

W kolejnym etapie działań zainicjowaliśmy także akcję „Ciekawy dzień z”. Działania te umożliwiły pracownikom poznanie się bliżej z perspektywy zawodowej, pozwoliły na lepsze zrozumienie specyfiki zadań w poszczególnych obszarach biznesowych i podkreśliły, jak udział w przełomowych projektach przekłada się na rozwój firmy oraz pracowników.

W zabieganiu o zainteresowanie często pasywnego kandydata na znaczeniu zyskuje nie tylko forma komunikacji, lecz także niestandardowe kanały dotarcia. Dlatego w ramach kampanii wizerunkowo-rekrutacyjnej nie ograniczyliśmy się do obecności z przekazem w tradycyjnych źródłach. Obok serwisów rekrutacyjnych – Pracuj.pl, GazetaPraca.pl, w których pojawiły się nowe kreacje, byliśmy obecni z kampanią również na GoldenLine i LinkedIn oraz w serwisach branżowych, takich jak: Telepolis.pl, Money.pl, Bankier.pl i Brief.pl, gdzie specjaliści z kluczowych grup docelowych poszukują informacji. Także na YouTube przed filmami tematycznie odnoszącymi się do pasji pojawiły się materiały prezentujące ciekawych ludzi z Orange. Nie zabrakło nas oczywiście na portalu społecznościowym Facebook, do którego studenci sięgają, poszukując rozrywki. Na fanpage’u Orange Polska została stworzona aplikacja konkursowa, za pomocą której uczestnicy tworzyli kreacje złożone ze zdjęć obrazujących pasję oraz tekstów pokazujących, jak elementy zainteresowań wykorzystują w pracy. Z kolei na stronie poświęconej karierze w firmie – Orange.Jobs, powstała aplikacja rekrutacyjna w formie walizki, do której potencjalni kandydaci pakują swoje pasje, mogąc jednocześnie sprawdzić, jakie obszary pracy w firmie odpowiadają ich kompetencjom.

Obecnie stale dbamy o to, aby w kanałach komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, z których korzystamy, przekazywać najnowsze informacje o realizowanych przez nas inicjatywach, aktualnych procesach rekrutacyjnych, a także o naszych sukcesach i nagrodach.

W Orange prowadzimy m.in. programy, które dają okazję do realizacji własnych zainteresowań: np. „Orange Passion” – inicjatywę wspierającą rozwój pasji wśród pracowników, czy Orange Community. Poprzez program Orange Community promujemy wszelkie indywidualne i zespołowe inicjatywy społeczne naszych pracowników. Zapraszamy ich do wolontariatu i realizacji projektów wspólnie z Fundacją Orange, włączania się w organizację imprez o charakterze społecznym. Co roku ponad 3 000 Wolontariuszy Orange pomaga w całej Polsce. To rocznie ok. 26 000 godzin pomagania na rzecz kilku tysięcy ludzi – dzieci, młodzieży, lokalnych społeczności.

Wszystkie nasze działania mają swoje źródła we wsłuchiwaniu się w potrzeby pracowników. Od 2008 roku, przez 9 edycji, 2 razy w roku zbieramy opinie pracowników podczas badania „Ja w mojej firmie”. To źródło informacji o nastrojach czy poziomie zaangażowania. Dla pracowników to także okazja, aby wskazać obszary do poprawy. Właśnie w oparciu o przekazane wskazówki oraz zidentyfikowane potrzeby wdrażane są konkretne rozwiązania podnoszące jakość pracy i skuteczność działań. .

Do dyspozycji pracowników jest również wewnętrzna sieć społecznościowa, Orange Plazza, dzięki której pracownicy mogą współpracować, dzielić się doświadczeniami i dyskutować na zawodowe i pozazawodowe tematy. Każdy może utworzyć grupę wokół wybranego wątku i korzystać z typowych dla portali społecznościowych funkcjonalności (komentarzy, lajków, skrzynki pocztowej).

Obecnie stale dbamy o to, aby w kanałach komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, z których korzystamy, przekazywać najnowsze informacje o realizowanych przez nas inicjatywach, aktualnych procesach rekrutacyjnych, a także o naszych sukcesach i nagrodach.

Dodaj komentarz