Czy działy HR są gotowe na nową wojnę o talenty?

Nowy Globalny Barometr HR Michael Page pokazuje, że branża HR stawia ludzi na pierwszym planie. Następuje wzrost strategicznej roli lidera działu HR, a wyścig po talenty rozpoczyna się od nowa.

Barometr Michael Page dostarcza przekonujących dowodów na to, że organizacje zmierzają w kierunku nowej „wojny o talenty”. Wyniki badania pokazują bowiem, że prawie połowa (48%) liderów HR na świecie oczekuje zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a prawie jedna trzecia organizacji zwiększyła budżety przeznaczone na ten cel. Poproszeni o wskazanie najpilniejszych priorytetów, liderzy HR raz jeszcze odwołali się do działań związanych z utalentowanymi pracownikami. 33% badanych za swój priorytet uznało zarządzanie talentami oraz szkolenia i rozwój, a 32% pozyskiwanie talentów i rekrutację. Wyniki te sugerują, że rekrutacja – szczególnie w obliczu wzrostu gospodarczego – stanie się jeszcze pilniejszym zadaniem komórek HR niż obecnie. Perspektywy pracowników i kandydatów wydają się zatem optymistyczne.

Wydatki HR na rekrutację

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że niemal połowa organizacji planuje zwiększenie zatrudnienia w najbliższej przyszłości, pojawia się pytanie: jak do tego zadania przygotowane są działy HR? Według danych z Barometru wiele dużych organizacji już przeznaczyło sporą część swojego budżetu HR na rekrutację. Niemal połowa (46%) firm, które zatrudniają 1000 i więcej pracowników oraz spodziewają się zwiększenia liczebności zespołu, wydaje ponad 10% budżetu HR na ten cel. Co ciekawe, niemal 32% organizacji, które nie planują zmian, a nawet oczekują spadku zatrudnienia, przeznacza na rekrutację taką samą część budżetu. W firmach liczących poniżej 1000 pracowników ta różnica jest podobnie zauważalna, ale same liczby są niższe: podczas gdy 24% organizacji, które oczekują, że poziom zatrudnienia pozostanie bez zmian lub spadnie wydaje więcej niż 10% swojego budżetu HR na rekrutację, ten odsetek wśród placówek spodziewających się wzrostu zatrudnienia jest o 10% wyższy (34%).

Większe organizacje częściej wydają ponad 10% budżetu na rekrutację (36%) w porównaniu do mniejszych (28%) – niezależnie od tego, czy oczekują, iż zatrudnienie wzrośnie, utrzyma się na tym samym poziomie, czy też spadnie. A zatem wydatki dużych firm na rekrutację są często większe od całego budżetu HR mniejszych organizacji. Biorąc pod uwagę fakt, że duże firmy zwykle mają niższą rotację pracowników, można stwierdzić, że to właśnie one kładą szczególny nacisk na rekrutację. Wyjaśnieniem tego spostrzeżenia może być stały niedobór wykwalifikowanego zespołu, który zmusza duże firmy do podjęcia wysiłku w celu wypełnienia luk kadrowych.

Wielkość działów HR

Mimo spodziewanego wzrostu całkowitego zatrudnienia, większość organizacji (70%) nie planuje zmiany liczby pracowników działów HR w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wzrost przewiduje 18% firm, podczas gdy 12% oczekuje zmniejszenia liczby zatrudnionych specjalistów HR. Te dane rodzą pytania: Czy działy HR są przygotowane do obsłużenia rosnącego zatrudnienia? Czy odpowiedni specjaliści czekają na ławce rezerwowych? Czy funkcja HR jest w stanie podnieść swoją skuteczność? Czy może jest wręcz przeciwnie: zmniejszający się stosunek liczebności zespołów HR do ogólnego zatrudnienia ma negatywny wpływ na profesjonalizm usług? Czy relatywnie mniej pracowników może utrzymać ten sam poziom jakości? Czas pokaże.

Co wesprze rekrutację?

Angażujące się w aktywność rekrutacyjną firmy mogą także przygotowywać się do zwiększenia zatrudnienia za pomocą działań employer branding. Pozwolą one podkreślić wyjątkowe cechy organizacji i wyróżnić ją wśród konkurencji. Niemal połowa (46%) respondentów wskazała, że dział marketingu jest w ich firmach odpowiedzialny za employer branding – albo samodzielnie, albo w porozumieniu z sekcją HR. Natomiast w ramach działań rekrutacyjnych w 69% firm budowaniem marki pracodawcy zajmuje się dział zasobów ludzkich – również albo samodzielnie, albo wspólnie z marketingiem.

Firmy technologiczne najbardziej głodne talentów

Wśród organizacji, które zamierzają zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższego roku najszerzej zakrojone plany w tym zakresie mają firmy technologiczne. Liczba ich pracowników ma wzrosnąć o 39% (26% we wszystkich branżach). Głód świeżych talentów w branży technologicznej i w sektorach pokrewnych zwiększa udział kosztów rekrutacji w budżecie działu HR: 44% firm działających w obszarze technologii wydaje więcej niż 10% tego budżetu na pozyskiwanie nowych ludzi (globalnie – 31% organizacji). Powyższe dane są dowodem na to, że pozyskanie nowych kadr stanowi szczególnie istotne wyzwanie dla firm technologicznych. Jest to spójne z faktem, iż wiele z nich wskazało rekrutację jako jeden ze swoich trzech priorytetów HR. Skokowy rozwój technologii, który skutkuje niezwykle intensywną konkurencją, oznacza, że branża ta będzie pierwszą linią frontu w wojnie o talenty, która następnie rozprzestrzeni się na inne obszary gospodarki.

Metodologia badania

Globalny Barometr HR Michael Page prezentuje wnioski dotyczące trendów i zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o dane zgromadzone na podstawie odpowiedzi ponad 2500 liderów działów HR pochodzących z 65 krajów świata, w tym ponad 1280 z Europy. Badani reprezentują cały przekrój organizacji z różnych gałęzi gospodarki, w tym m.in.: MSP, organizacje globalne, media, przemysł, dobra konsumenckie, nowoczesne technologie, budownictwo. Raport zatytułowany „Ludzie na pierwszym planie. Branża HR w przededniu zmiany i rozwoju” jest dostępny na stronie internetowej Michael Page.

Dodaj komentarz