Kooperacja HR-u z biznesem – zaproszenie na seminarium online

Czy HR jest częścią biznesu, czy jego działem wspierającym? Czym jest biznes bez HR? I jak realizować cele biznesowe bez właściwego zarządzania ludźmi? Jaką ewolucję przechodzi dział personalny, i w związku z tym, jaką rola HR Business Partnera? Jak dziś definiowana jest ta rola? I jaką ma moc w różnych organizacjach?

Te pytania nie wypływają dziś jedynie z obszaru HR-owego. Coraz częściej słychać je ze strony biznesu, co jest swego rodzaju postępem w definiowaniu miejsca, roli i obszaru wpływu działu personalnego. Ewolucyjnie przesuwamy się w przestrzeń „biznes potrzebuje HR-u” i nie tylko w fazie deklaratywnej, ale i tej świadomej, wynikającej z przekonania, że biznes i HR to naczynia połączone i że nie sposób prowadzić biznes, osiągać cele, budować przewagę konkurencyjną, nie myśląc jednocześnie o pracownikach.

Dziś możemy wyróżnić, funkcjonujące nie tylko w Polsce, dwie szkoły HR-owe:

Pierwsza: definiująca HR jako dział świadczący usługę w kategorii „obsługa” przede wszystkim kadrowa, ale czasem i ta miękka, wyłącznie w obszarze rozumianym jako, nazwijmy to, psychologia.

Druga: definiująca HR jako partnera dla biznesu, czy nawet w biznesie. I tu należy rozróżnić, w dojrzałości organizacyjnej to „dla” czy „w”. W każdym razie w obu przypadkach mówimy o partnerstwie, które pociąga za sobą określoną rolę funkcji HR-owej w organizacji. Aby być partnerem dla biznesu, powinno się biznes po prostu rozumieć. Dlatego nie wystarczy być tylko dobrze odnajdującym się w narzędziach „HR-owcem”. Niezbędna okazuje się wiedza obszarowa, operacyjna, by wiedzieć, dlaczego dany obszar zakłada takie, a nie inne cele i dlaczego ma przed sobą określone wyzwania.

Umiejętność wykorzystania doświadczenia i wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w połączeniu ze znajomością obszaru, dla którego jest się HRBP daje rzetelny, konkretny, wyważony ogląd sytuacji biznesowej. Dlatego tak ważne jest rozumienie organizacji przez pryzmat ludzi – ich zachowań, oczekiwań, kompetencji, wyzwań itd., jak i biznesu – w całej jego złożoności.

Taki HR jest HR-em przyszłości. Taki HR w wielu firmach ma miejsce. Taki HR właściwie wpisuje się z definicję biznesu. Taki HR to właściwie prowadzony biznes.

26 listopada o 10:00 zapraszamy na specjalne seminarium online, w trakcie którego Sylwia Zadumińska opowie więcej na temat kooperacji HR-u i biznesu.

 

Zapisz się już dziś!

Zapisz się na webinar

Dodaj komentarz