Mindfulness, czyli uważność w biznesie

Co sprawia, że biznes coraz częściej sięga po mające dwa i pół tysiąca lat techniki medytacyjne połączone z najnowszą wiedzą z obszaru neuroplastyczności  psychologii, a także zaczyna uczyć swoich pracowników, czym jest Mindfulness (uważność)?

Uważność, tak jak określa ją jeden z jej głównych twórców Jon Kabat-Zinn, to nic innego jak szczególny rodzaj uwagi – świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę.” Uważność nie jest czymś, o czym często mówi się w szkołach lub na co kładzie się nacisk podczas firmowych szkoleń. Świadomość tego, co czujemy w ciele, w jaki sposób emocje wpływają na nas czy też obserwacja, że myśli nie są obiektywnymi faktami, nie pojawia się zbyt często w programach szkoleń dla firm.

Bardzo rzadko jesteśmy tu i teraz” błądząc pomiędzy naszymi obawami, koncepcjami lub nawykowymi sposobami działania. Czasami nasze obawy, stres lub lęk przed nowym sprawiają, że ciężko nam wykonywać określone zadania lub być w autentycznym kontakcie z osobami, z którymi współpracujemy. Ten rodzaj nawykowego działania bardzo często nazywa się autopilotem. To on sprawia, że wiele z naszych czynności wykonujemy mechanicznie. Mindfulness jest jednym z rozwiązań, które miedzy innymi przez koncentrację na wrażeniach płynących z ciała oraz świadomość własnych myśli i emocji pomaga przerwać ten łańcuch. To sprawia, że coraz więcej organizacji jest zainteresowanych poznaniem technik Mindfulness.

Czym jest Mindfulness?

Mindfulness w kształcie, w jakim jest znany dzisiaj na zachodzie zawdzięcza wiele profesorowi medycyny Jonowi Kabat-Zinnowi, który w 1979 opracował nauczany do dziś program redukcji stresu oparty na Mindfulness (Mindfulness Based Stres Reduction). Mindfulness łączy w sobie mające dwa i pół tysiąca lat nauki oraz techniki medytacyjne wraz z najnowszą wiedzą z obszaru neuroplastyczności i psychologii. Mindfulness, tak jak jest nauczany dziś, jest z gruntu rzeczy świecki i może być praktykowany przez każdego niezależnie od religii i przekonań. Podczas treningu Mindfulness uczestnicy uczą się obserwować jak ich własne myśli, emocje lub wrażenia z ciała tworzą ich codzienny świat oraz jak wpływa to na ich funkcjonowanie. Mindfulness to jednak dużo więcej niż szereg zgrabnych technik, jest to raczej sposób bycia, wolny od natychmiastowej potrzeby oceniania oraz konieczności reakcji. Na pewnym poziomie można powiedzieć, że praktyka uważności daje czasem parę dodatkowych sekund na podjęcie decyzji, których zwykle nie ma, gdy nawyki kierują naszym działaniem.

Po co firmom Mindfulness?

Badania dotyczące Mindfulness w organizacji pokazują efektywność programów w obszarze:

  • redukcji stresu i poprawy samopoczucia,
  • zmniejszenia reaktywności oraz zwiększenia inteligencji emocjonalnej
  • większej łatwości regulacji nastroju
  • zwiększenie odporności psychicznej
  • zwiększenia koncentracji

Efekty te są jednak tylko wypadkową tego co dzieje się na głębszym poziomie. Przez lepszy kontakt z samym sobą zwiększa się odporność psychiczna (emotional resilience), zdolność budowania relacji oraz umiejętność koncentracji na tym co jest ważne w danym momencie.

Tu i Teraz

Pełniejsze bycie “tu i teraz” w warunkach pracy pozwala na łatwiejszą eliminację różnego rodzaju szumów mogących przeszkadzać nam w pracy. Może do nich należeć nawykowe sprawdzanie mediów społecznościowych, skakanie po serwisach internetowych lub przekonanie, że nie uda nam się wykonać danej pracy.

Ruminacja

To słowo nie pojawia się zbyt często w obszarze pracy, ale zjawisko to znane jest bardzo dużej liczbie ludzi. Najprościej rzecz ujmując jest to nic innego jak rozpamiętywanie i zamartwianie się. Bardzo łatwo jest przywiązać się do myśli mogłem zrobić to lepiej”, jestem do niczego” lub innych podobnych. Trening uważności w tym obszarze pomaga zmniejszyć nawykową tendencję do podążania za tego typu myślami.

Odpowiedź zamiast reakcji

Jest to jeden z głównych komponentów inteligencji emocjonalnej. Reakcja jest nawykowa, odpowiedź zakłada refleksję oraz umiejętność kwestionowania założonych wcześniej poglądów. Otwiera to drogę do większej kreatywności oraz większej elastyczności w wyborze sposobów rozwiązań i zachowań.

Kto używa Mindfulness?

Google

Google posiada swój własny program nazwany Search Inside Yourself”. Został on stworzony przez Chada-Meng Tan, będącego w swoim czasie 107 pracownikiem Google. Program Mindfulness w Google łączy w sobie wiele typowych technik Mindfulness, poświęcając zarazem wiele miejsca obszarowi inteligencji emocjonalnej. Daniel Goleman, twórca bestesellera Inteligencja emocjonalna” był jedną z osób, z którą Chad konsultował swój program. W tym momencie jest to jedno z najbardziej obleganych szkoleń wewnętrznych w Google. W ramach działania Search Inside Yourself Leadership Institute” do kampusa Google zapraszani są tacy goście jak Dalajlama, Thich Nhat Hanh czy Mattieu Ricard.

Intel

Intel posiada program Awake@Intel” w ramach którego uczy swoich pracowników praktykować Mindfulness. Awake@Intel”, podobnie jak program Google, poświęca sporo uwagi takim umiejętnościom jak zdolność do innowacyjnego myślenia, podejmowanie ryzyka oraz inteligencja emocjonalna. Główną grupą docelową są inżynierowie, ale organizacja planuje objąć szkoleniami wszystkich pracowników.

Twitter

Treningi z obszaru Mindfulness zaczęły się w Twitterze jako efekt wspólnych zainteresowań jego co-founderów: Jacka Dorseya – późniejszego ojca startupu Square oraz Evana Williamsa, wcześniejszego założyciela serwisu Blogger. Evan po odejściu z Twittera założył nowy startup Medium, gdzie Mindfulness jest jedną z głównych osi całej kultury organizacyjnej.

Ebay

Gigant aukcyjny zaczął wprowadzanie technik uważności od standardowych kursów  Mindfulness oraz wybudował na terenie swojego kampusu dwie sale do medytacji dla swoich pracowników. Nie stałoby się to najpewniej możliwe, gdyby nie osoba Richa Fernandeza, dyrektora działu szkoleń, pełniącego wcześniej podobną rolę w Google.

Wśród innych firm można wymienić takie marki jak Facebook, Medtronic, Reebok, SAP, LinkedIn oraz wiele innych. Nie jest przypadkiem, że najczęściej najbardziej otwarte na trening uważności są firmy z branży IT. W pewnym stopniu uważność zdaje się wpisywać w założenia manifestu agile w kontekście elastyczności na zmiany.

Droga na skróty

Wdrażania uważności w firmie nie należy traktować jako kolejnego szkolenia do odfajkowania przez uczestników; nie jest to szkolenie, na które można kogoś tak po prostu wysłać bez pytania o zgodę. Nie jest to też droga na skróty, dzięki której pracodawca uzyska bardziej skoncentrowaną i zrelaksowaną siłę roboczą. Traktowanie uważności” jako kolejnego szkolenia z obszaru miękkich umiejętności”, jest swego rodzaju nadużyciem ponieważ Mindfulness idzie o krok dalej niż rozwiązania proponowane przez różnego rodzaju guru z obszaru rozwoju osobistego”.

Bycie uważnym” nie jest zestawem umiejętności, który pojawia się wraz z odbiorem certyfikatu zakończenia szkolenia i dystrybucją materiałów szkoleniowych. Jest to raczej sposób bycia, z większą świadomością własnych potrzeb, silnych ale też i słabych stron. Czasem wypadkową tego może być świadomość, że potrzebujemy zmienić coś w sobie lub w naszej pracy, aby tak zwyczajnie i po prostu, być bardziej szczęśliwym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *