Jak pozyskiwać specjalistów w branży IT/Telecom? Case study Nokia Networks

W związku z zapotrzebowaniem na nowoczesne technologie rynek usług IT od lat niezmiennie rośnie. W tym sektorze gospodarki powstaje coraz więcej firm, zarówno ze strony inwestorów zagranicznych, którzy decydują się zlokalizować swoje oddziały w naszym kraju, jak również przedsiębiorstw lokalnych, które muszą sprostać wyzwaniom pędzącej machiny technologicznej. Dynamiczny rozwój firm IT powoduje wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowanych pracowników.

Z analiz ogłoszeń rekrutacyjnych na portalach wynika, że w Polsce brakuje przede wszystkim  inżynierów wytwarzających oprogramowanie w językach C, C++, Java, .NET. Z danych portalu Pracuj.pl w I kwartale 2015 roku zarejestrowano 15 212 ofert pracy dla inżynierów branży IT, liczba ta jest o 10% większa niż w tym samym okresie w roku 2014. Tak konkurencyjny rynek niesie ze sobą wyzwania, które spędzają sen z powiek rekruterom oraz działowi HR w naszej organizacji.

Sytuacja pracy na rynku IT jest doskonała dla specjalistów. To jedyna w tym momencie branża w Polsce, w której to pracownicy dyktują warunki, a my firmy IT wręcz prześcigamy się w wymyślaniu nowatorskich i konkurencyjnych sposobów ich pozyskiwania oraz zatrzymywania w organizacji. Skala i zróżnicowanie prowadzonych procesów rekrutacyjnych w naszej organizacji powoduje, że poza tradycyjnymi metodami przyciągania talentów, musimy działać nieszablonowo i korzystać z szerokiego wachlarza nowych rozwiązań.

Pozyskiwanie specjalistów

Nie jest żadną tajemnicą, że ogłoszenie rekrutacyjne na rynku IT nie spełnia dzisiaj swojej roli, a liczba aplikacji, które wpływają za jego pomocą, jest znikoma. Pełni ono raczej funkcję wizerunkową organizacji.

Aby pozyskać wysoko wyspecjalizowanych kandydatów o unikatowych kompetencjach, staramy się przyciągnąć ich głównie poprzez direct search wykorzystując w tym celu profesjonalne portale zawodowe, fora, blogi oraz filtrując naszą bazę, którą regularnie aktualizujemy. Posiadamy zespół rekruterów, którzy są niezwykle skuteczni w swojej pracy, dbają o najwyższe standardy kontaktu z kandydatem i mają pełną świadomość, że to właśnie oni często są pierwszą wizytówką firmy.

Prowadzimy również w Nokii program poleceń wewnętrznych, nagradzający finansowo pracowników, którzy przyprowadzą do organizacji kandydata, który zostanie zatrudniony. Korzystamy również z usług agencji rekrutacyjnych, które są dodatkowym wsparciem w przyciąganiu atrakcyjnych kandydatów.

Programy stażowe, praktyki letnie, NOKIA Academy

W ramach działań rekrutacyjnych w Nokii prowadzimy różnorodne programy edukacyjne, skierowane głównie do studentów, którzy są zainteresowani poszerzaniem kompetencji już w okresie nauki oraz rozwijaniem swojej wiedzy praktycznej w nowoczesnych technologiach.

Programy stażowe są kierowane do studentów ostatnich lat studiów technicznych. Rekrutacja do nich trwa przez cały rok, a stażysta zostaje zatrudniony na okres od 6 do 12 miesięcy w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz elastycznym grafiku dostosowywanym do jego potrzeb. Ogromną korzyścią płynącą z tego programu jest to, że osoby, które decydują się na staż w naszej firmie, po jego zakończeniu w większości przypadków zostają zatrudnione na stałe.

Program praktyk letnich jest programem stricte wakacyjnym, dostępnym dla studentów, którzy ukończyli minimum II rok studiów technicznych. Praktyki trwają 3 miesiące, a nabór rozpoczynamy w okolicach marca-kwietnia. Współpracując z uczelniami w całym kraju, promujemy intensywnie program praktyk letnich w innych miastach, zachęcamy studentów do większej mobilności poprzez pakiety relokacyjne – dofinansowanie do stancji, jeśli osoba zdecyduje się odbyć praktykę w naszym mieście. Nasi praktykanci często kontynuują współpracę z nami pozostając na stażach lub powracając do nas do pracy po ukończonych studiach.

Dzięki tym programom rocznie szeregi naszej organizacji zasila kilkudziesięciu nowych pracowników z różnych miast.

Nokia Academy jest pionierską inicjatywą zapoczątkowaną w 2014 roku w odpowiedzi na potrzeby rekrutacyjne naszej organizacji oraz deficyt wyspecjalizowanych pracowników na rynku. Jest to intensywny program szkoleniowy skierowany do osób, które posiadają zarówno wykształcenie techniczne oraz okołotechniczne, ale nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy lub doświadczenia w danych obszarach. Z programu mogą skorzystać także osoby, które chcą zmienić swoją ścieżkę kariery zawodowej i spróbować swoich sił w zaawansowanych technologiach. Nokia Academy celuje w osoby ambitne, które wykazują zainteresowanie branżą IT/Telecom i które posiadają zdolność szybkiego uczenia się, aby w krótkim czasie opanować materiał pozwalający realizować im projekty techniczne. Proces rekrutacyjny do tego programu jest bardzo rozbudowany, weryfikuje głównie zdolności uczenia się i przyswajania wiedzy. Na efekty tej inicjatywy nie musieliśmy czekać długo, okazały się one korzystne do tego stopnia, iż zrealizowaliśmy już 5 edycji programu, a „Akademiowcy” z powodzeniem realizują coraz trudniejsze projekty w naszej organizacji.

W kontynuacji tej inicjatywy powstały również inne dedykowane projekty warsztatów i szkoleń, np. Let’s Python IT czy Javathlon. Są to 8 tygodniowe bezpłatne programy intensywnych szkoleń w danych technologiach programistycznych, po których najlepsi uczestnicy mogą otrzymać angaż w naszej firmie.

Współpraca z uczelniami

Od wielu lat współpracujemy z uczelniami technicznymi w całym kraju, promując wśród studentów naszą firmę oraz wykorzystywane technologie. Prowadzimy różne cykle wykładów, warsztatów, kółek tematycznych, spotkań, dni z Nokią oraz targi dla studentów, podczas których mamy okazję nawiązywać relację z licznym gronem studentów i łowić wśród nich talenty. Duża część odbiorców takich wydarzeń, budując relacje z naszymi pracownikami poznaje technologie i projekty, co w efekcie prowadzi do większego zainteresowania wstąpieniem w struktury organizacji. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj sytuacji, w której takie inicjatywy nie byłyby kontynuowane. W końcu umiejętność nawiązywania i budowania relacji jest niezbędną cechą, zarówno w sferze zawodowej oraz prywatnej – to ona w dużej mierze wpływa na sukces.

Bardzo dużym powodzeniem cieszy się nasza autorska akcja Speed Recruitment organizowana na uczelniach wyższych. Jest to krótka, wstępna rozmowa techniczna, podczas której kandydat posiada możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności w danym obszarze, czy są one już na poziomie wystarczającym, aby przystąpić do formalnego procesu rekrutacyjnego w organizacji. Inicjatywa posiada same pozytywne konsekwencje – jeśli student przejdzie taką krótką rozmowę pomyślnie, otrzymuje przepustkę w postaci bezpośredniego zaproszenia na standardową rozmowę do naszej firmy, w przypadku negatywnego wyniku rozmowy wstępnej, otrzymuje natychmiast informację zwrotną, w których obszarach posiada braki i czego powinien się douczyć. Akcja została nagrodzona w konkursach EB Kreator oraz Employer Branding Excellence Awards w roku 2014.

Promowanie marki

Pragnąc popularyzować naszą organizację oraz budować relacje z ekspertami w interesujących nas technologiach, uczestniczymy w różnych wydarzeniach oraz targach branżowych w całym kraju skierowanych do specjalistów, zwiększając tym samym rozpoznawalność naszej firmy i projektów. Nokia bardzo długo była mylnie kojarzona ze swoim poprzednim obszarem działań – jako producent telefonów komórkowych i aplikacji mobilnych. Zmiana takiego wizerunku postrzegania i uświadomienie, czym naprawdę się zajmujemy – tworzymy rozwiązania telekomunikacyjne dla operatorów sieci komórkowych, była długotrwałym procesem, ale udało nam się osiągnąć zamierzony cel. To natomiast spowodowało napływ większej ilości spontanicznych aplikacji kandydatów bardziej dopasowanych profilowo do naszej organizacji.

Jako działania wspierające inicjujemy również cyklicznie autorskie projekty w postaci warsztatów, spotkań merytorycznych czy paneli dyskusyjnych w mniej formalnej atmosferze, np. Coffee Talks, KnowCamp, które są okazją do wymiany wiedzy, spostrzeżeń, opinii wśród ekspertów branży IT/Telecom oraz miejscem nawiązywania cennych kontaktów z potencjalnymi kandydatami.

Wszystkie te działania są nieodzownym elementem naszej strategii Employer Branding, bez której przyciąganie oraz angażowanie najlepszych pracowników byłoby niemożliwe, ponieważ specjaliści czy profesjonaliści o wyjątkowych kompetencjach chcą rozwijać się w organizacji, która będzie o nich dbać m.in. w sferze wyzwań zawodowych.

Rekrutacja specjalistów IT/Telecom to trudny, wymagający oraz czasochłonny proces, natomiast z perspektywy naszej organizacji, aby wyjść naprzeciw potrzebom biznesowym – bardzo dynamiczny. Potrzeby rekrutacyjne muszą być zaspakajane szybko i efektywnie. Sam proces rekrutacyjny w Nokii, jego czas i etapowość, są nieustannie dostosowywane do stopnia kwalifikacji poszukiwanych kandydatów, aby maksymalnie skrócić czas jego trwania, ponieważ to również czas jest dzisiaj jednym z kluczowych wrogów rekrutacji IT/Telecom na naszym rynku.

Dodaj komentarz