Jak gry coachingowe mogą nas wspierać w pracy? [konkurs]

Typowa dla naszego myślenia kolejność zazwyczaj kończy się i tak rozwiązaniem schematycznym lub stereotypowym. Umysł korzystając z wzorca i kierując się zasadą energetycznej oszczędności, wybierze rozwiązania najbardziej mu znane. W wyniku oporu przed zmianą, powrót do wzorca zazwyczaj uruchamia bardziej dynamiczny proces niż poprzednie działania wzorca, czyli nawyku.

Gry coachingowe w mojej koncepcji to eksperyment, w którym kreatywna zabawa jest sposobem coachingowego rozwiązywania dylematów, zarządzania zamianą, relacjami w trakcie zmiany, mobilizowania do ewolucji postaw i zachowań, które mają prowadzić do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. Stan zabawy, kreatywności mogą zainspirować, pobudzać własną motywację oraz pomóc w tworzeniu nowych rozwiązań zarówno w sferze zadań zawodowych, jak i w sferze życiowej, integracji zespołu, polepszeniu komunikacji, zespołowej pracy twórczej. Zapraszają do bezpiecznego oswajania wychodzenia ze strefy komfortu, przeramowania ograniczających przekonań.

COACHING, KREATYWNOŚĆ, ZABAWA. Narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistówZabawa zwiększa energię, a ponadto wywołuje stan twórczy, dzięki któremu łatwiej można osiągać cele oraz bez wysiłku zmieniać dowolne aspekty swego życia. Im większy bowiem wysiłek i poczucie presji, tym mniejsze rezultaty można uzyskać. Na skutek presji i wysiłku zazwyczaj rodzi się opór. Co ważne, przy pomocy starannie dobranych narzędzi, które proponuje Coaching kreatywność zabawa”, nie sposób wyrządzić komuś krzywdę lub choćby niechcący poddać go manipulacji. Odpowiednio użyte symboliczne treści składające się na stan zabawy wspomagają eksperymentowanie, poszukiwanie własnej strategii sukcesu oraz sposoby przekładania spontanicznej zmiany i dokonanych odkryć na realne efekty.

Stan zabawy, wolności sprzyja szybkiemu uczeniu się. Badacze tacy jak Antonio Damasio, Vera Birkenbihl, Tempel Grandin, dowiedli, że człowiek w momencie zabawy jest najbardziej kreatywny. Doszli do wniosku że ludzie mają zakodowaną w sobie sekwencję szukania, potrzebę poznawczą, doświadczania nowych rzeczy, tzw. chęć podważania zamkniętego wieczka. Możemy funkcjonować zgodnie z tą sekwencją, co prowadzi do radości i spełnienia. Albo możemy funkcjonować w sekwencji mniejszego lub większego lęku. Lęk zawsze prowadzi do automatyzmu, znieruchomienia, agresji albo ucieczki. Jeśli człowiek pozostaje w takim stanie, to ma ograniczony dostęp do ciekawych pomysłów, rozwoju, kreatywności. Większość działań wykonuje schematyczne.

Gry coachingowe to zaproszenie do odmiennej kolejności myślenia i działania, niż tej stymulowanej w typowych działaniach projektowych, w celu zbudowaniu panoramy rozwiązań w miejsce schematycznego postrzegania tunelowego.

Umysł kreatywny – Twórca i analityczny – Inżynier mają tu pole do popisu – otwiera się przestrzeń nieograniczonej ekspresji inspirowanej pytaniami, metaforami lub symbolami. Potrzebny jest zamysł, zamiar, jako inicjujący aktywność i wtedy natychmiast potrzebujemy zaprosić również Twórcę, kreatora pomysłów i jemu oddać wiodący głos. W czasie, gdy Inżynier kontroluje przebieg zabawy, Twórca w umyśle, może pozwolić sobie na improwizację. Inżynier nie zabroni mu tego swoimi racjonalnymi argumentami i chęcią sprawowania kontroli, bo przecież zabawa polega właśnie na tym, by tworzyć i improwizować. Dodatkowo, sam zaangażował się w nią na poziomie kontrolowania reguł. Zatem przez pewien czas Twórca ma nie tylko wolną rękę, ale również wsparcie Inżyniera – działają oni wspólnie. W finale zabawy, lub przy okazji podsumowania każdego z jej etapów, Inżynier znowu przejmuje pałeczkę. Wyciąga wnioski i przenosi je do sfery praktycznej. Planuje działania, które muszą być podjęte, by owoce aktywności Twórcy mogły zaistnieć.

Gry w koncepcji kreatywności i zabawy to kwintesencja twórczego podejścia do różnorodnych zagadnień. Aktywizują zarówno nasze skojarzenia, jak i pobudzają wyobraźnię, uruchamiają wspomnienia, zasoby i pozwalają na szybkie wyciągnięcie wniosków. Są bazą wiedzy, jak każdy z tych elementów wzmocnić i jakie mechanizmy tworzą metodę, w której zabawa staje się efektywną pracą coachingową.

Ich najsilniejszym elementem jest poszerzanie mapy percepcyjnej, żeby uzyskać rozwiązania i odpowiedzi na kwestie: jak wadę zmienić w zaletę, jak w sytuacji kryzysowej znaleźć dobre strony i nowe, satysfakcjonujące wyniki.

Często nam się wydaje, że dopiero zmierzając do celu, w drodze, uzyskamy potrzebne umiejętności i spodziewane efekty. Tymczasem już na stracie, jesteśmy całkiem dobrze wyposażeni. Zanim wyruszyliśmy w drogę, zanim zaczęliśmy świadomie i celowo zbierać środki, już mamy sporo przydatnych zasobów i nierzadko część oczekiwanych rezultatów. Gry coachingowe dają możliwości ich dostrzeżenia i wykorzystania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Aby wygrać, wystarczy odpowiedzieć na 4 pytania umieszczone pod artykułem. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy dwoma podwójnymi zaproszeniami do Parku Linowego Józefów oraz książką Macieja Bennewicza „Coaching kreatywność zabawa”. Rozstrzygnięcie konkursu we wtorek 25 sierpnia o godzinie 12. Regulamin konkursu „Quiz konkursowy” znajduje się tutaj.

1. miejsce

Marta Szekalska

2. miejsce

Liliana Małycha

Gratulujemy!