Druga edycja programu Career Turn przed nami!

W maju startuje druga edycja programu edukacyjnego Career Turn, który daje szansę podniesienia kwalifikacji i zdobycia stabilnego zatrudnienia osobom z niepełnosprawnością, absolwentom szkół średnich, osobom starszym, matkom wychowującym dzieci oraz niezatrudnionym nauczycielom.

Jaki jest cel projektu?

Celem Career Turn jest przygotowanie do podjęcia pracy na stanowisku pracownika biurowego w dużych i stabilnych krakowskich korporacjach. O sukcesie poprzedniej edycji programu świadczy fakt, że już 60% uczestników po jego ukończeniu podjęło pracę. Udział w projekcie przywraca wiarę w swoje możliwości i pomaga zaadoptować się na rynku pracy.

Komu najtrudniej znaleźć pracę?

Career Turn pozwala nabyć kwalifikacje zawodowe osobom bezrobotnym bez względu na ich płeć, sytuację życiową czy wykształcenie. Wymagania, jakie organizatorzy stawiają przed uczestnikami to chęć do nauki, podstawowa znajomość obsługi komputera oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Istotnym elementem akcji jest też kampania uświadamiająca pracodawcom, jak ważne jest otwarcie się również na inne grupy potencjalnych kandydatów do pracy, nie tylko młodych i dobrze wykształconych absolwentów uczelni wyższych, którzy stanowią większość pracowników międzynarodowych firm.

Szansa zdobycia kwalifikacji

Program szkoleń został tak skrojony, aby kompleksowo przygotować jego uczestników do podjęcia pracy w międzynarodowej korporacji. Obejmuje pakiet 100 godzin szkoleń i doradztwa w zakresie m.in. kultury korporacyjnej, księgowości, obsługi klienta, prawa pracy czy organizacji pracy. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności jest prestiżowy certyfikat sygnowany przez ACI – American Certification Institute.

Program jest inicjatywą Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM oraz firmy UBS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.careerturn.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *