Employer branding w kilku krokach – case study Agora S.A.

Rynek pracownika czy pracodawcy? Prawda pewnie leży gdzieś pośrodku. To znaczy, że zarówno kandydaci powinni kształtować swój profesjonalny wizerunek, jak i firmy muszą podejmować aktywne działania kreujące ich obraz w oczach potencjalnych pracowników. Jakie elementy są najważniejsze w strategii employer branding, czyli kształtowaniu marki pracodawcy?

1. Odpowiedz sobie na pytanie: Jak chcemy być postrzegani?

Agora S.A. to grupa medialna działająca w Polsce od 25 lat. Przez ten czas powstawały jej marki, tworzyły się narzędzia i mechanizmy. Spółka ulegała transformacji. Również w wymiarze pracowniczym. W ciągu tych lat stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami, jakie przynosił nam zarówno rynek, otoczenie zewnętrzne jak i przemiany wewnętrzne. Z kilkuosobowego zespołu urośliśmy do firmy z oddziałami w 40 miastach i ponad 3 tysiącami pracowników pracujących w gazetach, czasopismach, portalach internetowych, radiostacjach, reklamie zewnętrznej, kinach i innej działalności medialnej. W pewnym momencie stanęliśmy przed zadaniem stopniowego budowania spójnego wizerunku naszej firmy jako miejsca pracy. Wynikało to z coraz bardziej rozbudowującej się struktury firmy, obszarów biznesowych, w których działamy i rozległej struktury organizacyjnej.
Stawiamy na różnorodność, inicjatywę i samodzielność. Te wartości oraz potencjał możliwości chcemy przekazywać w identyfikacji wizualnej związanej z procesami rekrutacji.

Agora-old-new

2. Stwórz dedykowaną stronę kariery z ciekawą treścią

Agora S.A. wystartowała z dedykowaną stroną kariery w lipcu 2014. Wcześniej posiadaliśmy tylko zakładkę dotyczącą pracy na stronie korporacyjnej, co nie dawało wielkiego pola do popisu, jeśli chodzi o przedstawiane treści. Na nowej stronie znalazły się informacje o obszarach działalności, wszystkie aktualne oferty pracy oraz filmy pokazujące sylwetki kilku pracowników spółki. Poprzez opowiadanie historii chcieliśmy pokazać jaka panuje u nas atmosfera. Filmy są szczere i autentyczne dzięki ich bohaterom – sami zgłosili się do projektu i wzięli w nim udział.

Hasło, które nam przyświeca w obszarze rekrutacyjnym to ,,Wejdź. Poznaj nas. Zostań”. To znaczy, że zapraszamy do pracy z nami na długo.

Grupa Agora Praca w mediach

3. Bądź obecny w mediach społecznościowych

W marcu 2014 rozpoczęliśmy prowadzenie profili Agory na GoldenLine i LinkedIn. To uzupełnienie treści, jakie chcemy przekazywać kandydatom poprzez stronę kariery i budowanie społeczności, interakcji. Zamieszczamy tu informacje interesujące z punktu widzenia osoby, która u nas nie pracuje, a potencjalnie mogłaby to robić. Dlatego pokazujemy nasze nowe projekty, informujemy o wydarzeniach przez nas organizowanych, cieszymy się z nagród przyznanych naszym pracownikom, współpracownikom i markom. Na profilu witamy się również z nowymi pracownikami i cieszymy się z ich awansów w strukturze firmy.

agora-powitanie

4. Bądź konsekwentny i spójny we wszystkich kanałach komunikacji

Zmieniliśmy treść ogłoszeń rekrutacyjnych na nieco mniej sztampową i we wszystkich kanałach zachowaliśmy podobną identyfikację graficzną, uwzględniającą wizerunki naszych pracowników ze strony kariery, hasło przewodnie i logotypy naszych marek.

agora-ogłoszenie

5. Promuj się

Pojawiliśmy się w magazynie „Manager” wydawanym przez GazetaPraca.pl. Nasi pracownicy są obecni również w tych materiałach. W trakcie kampanii promocyjnej strony kariery wykorzystaliśmy takie media jak billboardy, ekrany City Info TV, reklamy na portalach internetowych i elementy SEM/SEO.

agora-manager-mag

Dodaj komentarz