Przegląd mediów – wrzesień #3

W trzecim wrześniowym przeglądzie mediów HR i EB m.in.: pokolenie C na rynku pracy, prognozy zatrudnienia na najbliższy kwartał oraz analiza wyników badania „2014 Employer Branding Global Trends”. Zapraszam do lektury i dzielenia się własnymi odkryciami w komentarzach pod tekstem.

Przegląd mediów – sierpień #3

Employer branding w kontekście polskim i międzynarodowym

Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorstwa najczęściej wybierają media społecznościowe, aby zadbać o swój wizerunek (58% wskazań). Najważniejszą zaś korzyścią płynącą z posiadania spójnej strategii employer brandingowej jest łatwość w znalezieniu odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska. Wielu respondentów zwróciło także uwagę na zwiększenie zaangażowania obecnych pracowników firmy.

Trendy HR 2014 – jakie wyzwania stoją przed firmami i HR-owcami? [raport]

Hay Group szacuje, że do 2018 r. niemal 25% pracowników na całym świecie (ok. 192 milionów osób) zmieni pracę. Specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi wciąż jednak wymieniają skuteczne angażowanie pracowników jako główne wyzwanie, które spędza im sen z powiek. Ponad trzy czwarte managerów (84%) uważa, że firmy muszą angażować pracowników w inny sposób, jeżeli zamierzają w przyszłości odnosić sukcesy.

Najnowsze prognozy dla rynku pracy w Polsce i na świecie

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +6%. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym wynik wzrósł o 2 punkty procentowe. Spośród 751 przebadanych w Polsce pracodawców, 13% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 8% zamierza redukować etaty a 73% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

Pokolenie C na rynku pracy

Wchodzące właśnie na rynek pracy pokolenie C nie chce już podporządkowywać się hierarchii. Dąży do tego, by życie było intensywne i by samodzielnie sprawować nad nim kontrolę. Liczy się rozwój i elastyczne godziny pracy. O tym, czy jest to możliwe oraz jak to osiągnąć mówi John Holowaty, presidential marketing director w Juice PLUS+ i były trener personalny.

Polecamy również: