Assessment Center – wpływ na zysk przedsiębiorstwa [konkurs]

Podejmowanie rekrutacyjnych decyzji z wykorzystaniem metod Assessment Center, dzięki wysokiemu poziomowi trafności, przynosi wiele wymiernych korzyści, bezpośrednio związanych z zyskami firmy. Brak wiedzy w tym zakresie w wielu przypadkach wpływa na rezygnację z tego typu narzędzi, ze względu na ponoszone koszty finansowe i czasowe.

Istnieje wiele badań potwierdzających wpływ stosowania Assessment Center na zyski firm. Dla przykładu, D.W. Cascio, Profesor Uniwersytetu Kolorado specjalizujący się w badaniu trafności testów, w swoich badaniach nad selekcją menedżerów liniowych, analizował zarówno koszty przeprowadzenia procesu AC, jak również późniejszą ich efektywność bezpośrednio wpływających na zysk przedsiębiorstwa. Badaniami, które prowadzono w okresie czterech lat, objęto 700 menedżerów. Zyski jakie zostały osiągnięte w wyniku informacji otrzymanych odnośnie promocji menedżerskich, na podstawie AC, oszacował na kwotę 13,4 mln. dolarów! Również na rynku polskim istnieje wiele danych potwierdzających wysoką stopę zwrotu z zainwestowanych środków w projekty Assessment Center.

Poza bezpośrednim przełożeniem na efektywność biznesową, o czym powinniśmy pamiętać, AC jest również metodą oceny wysoce zobiektywizowaną, sprawiedliwą w kontekście płci, wieku czy rasy, oraz dobrze radzącą sobie z problemami pojawiającymi się w przypadku testów osobowości, inteligencji, czy innych psychologicznych.

Przy zachowaniu odpowiednich zasad (odsyłam do Guidelines and Ethical Considerations For AC) trafność decyzji personalnych z użyciem procedur AC kształtuje się na najwyższym poziomie spośród wszystkich narzędzi selekcji. Oznacza to, że daje możliwość wysokiego poziomu przewidywania (trafność prognostyczna) sukcesu kandydatów na proponowane stanowiska pracy.

Możliwość szerokiego zastosowania procesu oceny w kontekście rozwojowym (DC) zilustrować można przykładem firmy Allianz, przeprowadzającej w roku 2005/2006 projekt rozwoju kompetencji menedżerskich w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko agenta.

Były one bezpośrednio powiązane z jednym z kluczowych elementów strategii w tamtym okresie czasu; pozyskanie odpowiedniej jakości pracowników dla potrzeb rozwoju struktur firmy oraz dla zwiększenia przychodu z wybranej grupy produktów. Zaplanowany projekt rozwoju kompetencji kadry kierowniczej w tym zakresie obejmował między innymi:

  • opracowanie profilu kompetencji zgodnego ze zmianą strategii,
  • przeprowadzenie sesji Development Center,
  • program rozwoju kompetencji uwzględniający szkolenia kierunkowe,
  • pracę doradczą realizowaną przez najbardziej doświadczonych pracowników firmy,
  • system monitorowania efektywności (badanie aktywności rekrutacyjnych, jakość pracy nowo zatrudnianych osób, przychody z nowo wdrażanych usług).

Po roku przeprowadzono kolejną sesję, dla potrzeb weryfikacji rozwijanych bądź nabytych w ramach programu kompetencji, m.in.: ocena i rozwój pracowników, pozyskiwanie nowych pracowników, planowanie i organizacja pracy. Każda z kompetencji scharakteryzowana została poprzez zachowania wskaźnikowe, efektywne z punktu widzenia firmy i stanowiska menedżera zespołu.

W trakcie realizacji projektu osiągnięto znaczące wyniki zarówno w zakresie rozwoju kompetencji, jak również na poziomie wskaźników biznesowych, takich jak ilość pozyskanych agentów w porównaniu do analogicznego okresu czasu, wyniki finansowe w strategicznej grupie produktów, czy średnia długość pracy agenta.

Assessment/Development Center

Uwaga! Konkurs

Już 25 i 26 września 2014 roku w Krakowie odbędzie się pierwsza w Polsce, a także w Europie Kontynentalnej, międzynarodowa konferencja dotycząca metod Assessment/Development CenterWeź udział w konkursie dla czytelników bloga GoldenLine i wygraj jedno z dwóch zaproszeń na to wydarzenie.

Jak wziąć udział w konkursie? Wystarczy w komentarzu do tego wpisu odpowiedzieć na pytanie:

Jakich rad udzieliłabyś/udzieliłbyś kandydatowi przed sesją Assessment Center?

Spośród wszystkich odpowiedzi wybierzemy 2 najciekawsze a autorów nagrodzimy zaproszeniem na to wydarzenie. Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 21 września 2014 do godziny 18:00. Wyniki opublikujemy w poniedziałek, w aktualizacji tego wpisu. Powodzenia!

[AKTUALIZACJA – 22.09.2014 g. 15:45]
Zaproszenie na konferencję dotyczącą metod Assessment/Development Center prACtica otrzymuje:

Monika Bogusz

Gratulujemy!

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących nagrody zapraszamy do kontaktu pod adresem: marketing@goldenline.pl