Gra „Labirynt”, czyli innowacje we wdrażaniu pracowników [case study]

Rozpoczynając swoją działalność we Wrocławiu w 2007 roku firma Nokia (wcześniej NSN), zatrudniała 400 pracowników. Od tego czasu liczebność pracowników zwiększyła się kilkukrotnie, a spółka nadal realizuje swoje śmiałe plany rozwojowe.

Dla działu HR to nieustanne wyzwanie – bycie aktywnym partnerem w procesach rekrutacyjnych i wsparciem na etapie wprowadzania pracowników do pracy. Pociąga to za sobą konieczność szukania wciąż nowych, nietypowych – a tym samym – innowacyjnych rozwiązań.

Zatrudnianie miesięcznie od kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników spowodowało, iż wprowadzenie pracowników do pracy stało się kluczowym zadaniem dla HR. Ważne stało się zdefiniowanie procesu w taki sposób, aby wszyscy wchodzący do organizacji otrzymali wiedzę odpowiedniej jakości, zarówno o firmie jak i tę techniczną, tak, aby w finale zoptymalizować czas uzyskania pełnej efektywności w pracy.

Zatem, jak w przystępny sposób przekazać kompleksowe informacje na temat organizacji, procesów i narzędzi HRowych? Jak wprowadzić w sposób funkcjonowania biznesu tak, aby każdy nowy pracownik mógł odnaleźć dla siebie ścieżkę rozwoju i potrafił wykorzystywać możliwości, które oferuje organizacja? Jak zainteresować uczestników i jak mieć pewność, że oprócz nauki wdrażanie nowych pracowników będzie dla nich również zabawą? To pytania, które zadawali sobie twórcy gry „Labirynt”.

Mając na uwadze ilość informacji, które miały być przekazane nowozatrudnionym pracownikom oraz praktyczny charakter zabawy, Nokia zdecydowała się na podzielenie gry na dwie części. Są one prowadzone odpowiednio pierwszego i piętnastego dnia zatrudnienia. W ich trakcie uczestnicy mają do wykonania szereg zadań, które pozwalają im w nie tylko w ciekawy sposób zdobywać nowe informacje, ale również przez zabawę doświadczać kultury i wartości organizacji.

Na około dwa tygodnie przed pierwszym dniem pracy nowo zatrudnione osoby drogą mailową otrzymują oficjalne zaproszenie – bilet do gry i świata Nokii. Dzień pierwszy to wstęp do gry, przedstawienie zasad bezpieczeństwa i poruszania się po „Labiryncie”, moduł BHP i prezentacja firmy prowadzona przez Mistrza Gry. W drugim dniu uczestnicy poznają wartości organiazacji, proces zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce, system benefitów i możliwości rozwoju w organizacji. Spotykają się też ze swoim „Buddym” – osobą, która będzie wdrażać ich w życie zespołu – oraz planują swoją karierę w Nokii.

Adresatami gry są oczywiście osoby rozpoczynające pracę w organizacji, natomiast samą grę oprócz działu HR prowadzą – dział rozwoju kompetencji, zarząd, dział bezpieczeństwa, przedstawiciele komisji socjalnej i dział BHP. Dodatkowo proces wdrażania pracowników wspierają doświadczeni pracownicy pełniący rolę „Buddych”.