Marek Pietkiewicz: przedsiębiorcy doceniają wartościowanie stanowisk pracy

Niedawno w kontekście jawności wynagrodzeń poruszyliśmy wątek wartościowania stanowisk pracy. Wartościowanie jest istotne nie tylko ze względu na poczucie sprawiedliwości u pracowników, ale niesie za sobą wiele innych korzyści.

Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy oraz dlaczego warto je przeprowadzać w firmie zapytaliśmy Marka Pietkiewicza – eksperta Holbern Traning & Development, certyfikowanego trenera biznesu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania sprzedażą, negocjacji, kształtowania umiejętności interpersonalnych. Od 2008 roku zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur związanych z opisem i wartościowaniem stanowisk pracy w biznesie jak i w administracji publicznej. W tym czasie przeprowadził wiele szkoleń instruktażowych oraz brał czynny udział we wdrażaniu procesu opisu i wartościowania stanowisk pracy m.in. w: PRepublika Sp. z o.o., Grupa Ergo Sp. z o.o., Arbiter S.A., Energo Sp. z o.o., GUS (centrala oraz 16 oddziałów), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Rybnika, Starostwo Powiatowe w Radomsku, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. Na co dzień związany z firmą Holbern  oferującą m.in. usługi związane z wartościowaniem stanowisk pracy.

Zobacz profil Marka na GoldenLine!

Panie Marku, jakie są główne założenia przeprowadzenia wartościowania pracy?

MP: Obecnie coraz szersza rzesza polskich menadżerów dochodzi do wniosku, iż elementem przełomowym w rozwoju funkcji pracy stała się specjalizacja. Decydują się oni na zwartościowanie pracy na podstawie rzetelnych opisów stanowisk. Głównym założeniem dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy jest doprecyzowanie wymagań stawianych przez pracę pracownikowi oraz umożliwienie zobiektywizowania oceny jej relatywnej wartości dla firmy.

Jak wartościowanie pracy przekłada się na działalność firmy?

MP: Przedsiębiorcy potwierdzają, że ma odzwierciedlenie w podejmowanych decyzjach personalnych m.in. rekrutacji, procesie i redukcji zatrudnienia, awansu pracowników, wysokości wynagrodzenia. W ramach modernizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi w podejmowane są działania budowania systemu wynagradzania pracowników na podstawie wartościowania stanowisk pracy. Dobrą praktyką jest wprowadzanie regulacji dotyczących powiązania wyników wartościowania stanowisk pracy z systemem wynagrodzeń.

Na czym w praktyce polega wartościowanie? 

MP: W praktyce, istotę badania pracy rozumianą przez menadżerów stanowi:

  1. gromadzenie informacji o pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w celu ustalenia co się wykonuje na danym stanowisku pracy, w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi się to wykonuje, dlaczego się to wykonuje,
  2. analiza, ocena i systematyzacja informacji o pracy na poszczególnych stanowiskach szczególnie w zakresie obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności, warunków pracy oraz
  3. określenie wymogów wobec osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w zakresie kwalifikacji, cech fizycznych i cech demograficzno-społecznych.

Jakie korzyści płyną z wartościowania stanowisk pracy?

MP: Dobrze opisane, zwartościowane a potem wprowadzone do praktyki, stanowiska pracy powiązane ze strategicznymi celami organizacji powodują, że struktura firmy staje się przejrzysta, a co za tym idzie – efektywna. Posiadanie opisów stanowisk pracy i ich zwartościowanie świadczy o dużej kulturze organizacyjnej organizacji. Sam opis stanowiska pracy stanowi elementarne narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, pozwalające usystematyzować zakres obowiązków i kompetencji pracowników. Kodeks Pracy (art. 94 KP ust.1,2) stanowi: „Na podstawie opisu stanowiska pracy powinien być tworzony zakres obowiązków pracownika.”

Jak wykazują badania, a także opinie i sugestie wielu menadżerów, podstawowym powodem wartościowania pracy jest chęć zamiany chaosu na porządek i niekonsekwencji na konsekwencję.

Dlaczego warto wdrożyć opis i wartościowanie stanowisk pracy?

MP: Opisy stanowisk pracy odpowiednio redagowane i tworzone z dużym zaangażowaniem oddają w pełni charakter danego miejsca pracy. Powstają w ten sposób opisy o wszechstronnym zastosowaniu, których funkcjonalność pomaga firmom w osiągnięciu sukcesu i budowaniu trwałych czynników rozwoju.

Co najczęściej przekonuje menadżerów do zwartościowania stanowisk pracy w ich firmach?

MP: Menadżerowie uważają, iż stworzenie rzetelnych opisów i zwartościowanie stanowisk pracy ma swoje odzwierciedlenie w m.in. w:

  • wzroście efektywności zarządzania personelem,
  • możliwości opracowania adekwatnego systemu wynagrodzeń,
  • przejrzystości hierarchii i ważności stanowisk,
  • dużej łatwość wdrażania polityki płac,
  • uwzględnieniu czynników gospodarczo-rynkowych w kontekście konkurencyjności,
  • wsparcia w realizacji strategii i misji firmy.

Dziękuję za rozmowę!