Pracownicy chcą jawności wynagrodzeń

70% pracowników jest za jawnością wynagrodzeń wynika z sondażu przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl. Czy firmy są gotowe na podawanie takich informacji publicznie? Czy w obliczu licznych korzyści wynikających z jawności wynagrodzeń pokonają własne obawy?

Kwestia jawności wynagrodzeń to wciąż dla wielu wrażliwy temat. Czy słusznie? W dużej mierze zależy to od polityki firmy i podejścia pracodawcy. Głosy za jawnością wynagrodzeń wynikają nie tylko z ciekawości ile zarabiają szefowie czy współpracownicy, ale przede wszystkim z chęci sprawdzenia czy jesteśmy sprawiedliwie wynagradzani za pracę. Dlatego właśnie wysokość zarobków danej osoby zawsze powinna wynikać z oceny wartości jej kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia. Należy pamiętać także o wartości jaką praca danego pracownika przynosi firmie, jaką dane stanowisko odgrywa rolę w budowaniu wartości całej firmy.

Jeśli w firmie występują znaczne rozbieżności płac na analogicznych stanowiskach, wcześniej czy później pracownicy się o tym dowiedzą – nieważne czy wynagrodzenia będą tajne czy jawne. Wiąże się z tym możliwa utrata zaufania, frustracja, a nawet poczucie bycia oszukanym i wykorzystanym przez pracodawcę. W konsekwencji może prowadzić do utraty lojalności i poszukiwania pracy za plecami pracodawcy. Zdecydowanie nie warto doprowadzać do takich sytuacji.

Kiedy ujawnianie widełek wynagrodzenia nie powinno przerażać pracodawców? Przede wszystkim kiedy sami zadbają by system wynagrodzeń w ich organizacji był dobrze opracowany i uwzględniał wartość poszczególnych stanowisk.  W wielu organizacjach system płac staje coraz bardziej przejrzysty, a firmy same wprowadzają wartościowanie stanowisk pracy i opartą na nim siatkę płac. 

W wielu firmach system płac jest coraz bardziej transparentny. Pracodawcy też coraz częściej podają w ogłoszeniach wysokość możliwego wynagrodzenia. Taki trend można zauważyć nie tylko w przypadku zagranicznych firm – polscy pracodawcy także doceniają korzyści płynące z jawności wynagrodzeń.

Jawność wynagrodzeń coraz częściej można zauważyć w procesach rekrutacyjnych. Firmy podając widełki wynagrodzenia na danym stanowisku dają kandydatom wyraźny sygnał z jakiej półki firma szuka pracownika. Dzięki temu już na etapie ogłoszenia widać czy istnieje pole na porozumienie się co do kwestii finansowych. To niewątpliwie oszczędność czasu dla obu stron – kandydata i pracodawcy/rekrutera. Kandydaci szukając w internecie informacji o firmie często chcą dowiedzieć się jakie wynagrodzenie oferuje dany pracodawca. Transparentność wynagrodzeń pozwala zatem sprostać oczekiwaniom kandydatów oraz dbać o morale obecnych pracowników.