Raport Employer Branding w Polsce 2014

Jak wygląda employer branding po polsku? Kto w polskich organizacjach zajmuje się działaniami employer brandingowymi? Czy polskie firmy mają opracowaną strategię employer brandingową? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć w raporcie Employer Branding w Polsce 2014.

Dotarcie do utalentowanych kandydatów stanowi ogromne wzywanie dla pracodawców.  W obliczu niżu demograficznego oraz mniejszej puli kandydatów na rynku, właściwy dobór pracowników, będzie miał ogromny wpływ na organizacje i ich rozwój. Pracodawcy z czołowych miejsc list rankingowych mają świadomość,  jak istotna jest długoterminowa strategia employer brandingowa, która w sposób przemyślany będzie budowała unikalną, dojrzałą i pożądaną markę pracodawcy.

Badanie Employer Branding w Polsce 2014

W bieżącej, trzeciej już, edycji badania udział wzięło 256 pracodawców z całej Polski, którzy reprezentowali różne profile działalności.  Najliczniej reprezentowane były branże:

  • informatyczna (14 proc.),
  • produkcyjna (13 proc.),
  • FMCG (8 proc.),
  • konsultingowa (7 proc.)
  • bankowa (6 proc.).

Jaki dział w firmie zajmuje się kształtowaniem wizerunku pracodawcy?

W polskich organizacjach odpowiedzialny za employer branding jest dział personalny (44 proc.),  ale łatwo zauważyć, iż coraz częściej zadania te są przejmowane przez inne działy (w 2012 roku w 86 proc. firm  za employer branding odpowiadały działy personalne, a w 2013 r. – w 54 proc.). Kształtowaniem wizerunku pracodawcy coraz częściej  zajmują się specjalnie tworzone w tym celu działy, jak np. dział komunikacji zewnętrznej, czy dział employer brandingu.

Konieczna jasno sprecyzowana strategia

Z badania wynika, że aż 50 proc. firm nie posiada strategii kształtowania wizerunku pracodawcy, a jedynie połowa z nich zauważa potrzebę jej posiadania. Jednocześnie aż 59 proc. pracodawców wskazuje na łatwość przyciągania talentów, jako główną korzyść posiadania jasnej strategii employer brandingowej, a 63 proc.  uważa, że firma może stracić udziały w rynku nie zatrudniając odpowiednich ludzi.  Należy więc mieć nadzieję, że firmy będą dążyły do opracowania odpowiedniej strategii budowania wizerunku pracodawcy, gdyż takie działania są dla pracodawców po prostu opłacalne.

Talenty w cenie

Firmy cały czas borykają się z przyciągnięciem do siebie odpowiednich kandydatów, pomimo dużego bezrobocia, dotykającego szczególnie absolwentów. Jakich pracowników szukają pracodawcy? Aż 51 proc. badanych wskazuje, że są to młodzi profesjonaliści, mający od roku do sześciu lat doświadczenia zawodowego. Profesjonalistów, ze stażem powyżej sześciu lat, chce zatrudnić 24 proc. pracodawców, a dla 22 proc. kluczowymi kandydatami są studenci i absolwenci.

Najtrudniej do firmy jest przyciągnąć kandydatów z doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, na co wskazuje 37 proc. badanych, a także tych prawdziwie zaangażowanych w swoją pracę (26 proc.). Na kłopot ze znalezieniem kandydatów, chcących się dłużej związać z firmą, wskazało 14 proc. badanych.

Zapoznaj się z Raportem Employer Branding w Polsce 2014

Raport Employer BarndingZ czego wynikają trudności ze znalezieniem kandydatów? Czemu najlepsi pracownicy odchodzą z firmy? Czy pracodawcy biorą udział w badaniach i jak wykorzystują rankingi i wskaźniki? Jakie atrybuty pracodawców przyciągają najlepszych kandydatów? Przed jakimi wyzwaniami stoją pracodawcy? W jaki sposób będą komunikować się z talentami?

Zapoznaj się z raportem Employer Branding w Polsce 2014 i dowiedz się, jak na te i inne pytania odpowiedzieli pracodawcy. Raport po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na Konferencji Employer Branding Management Summit 2014, która odbędzie się już 27 maja 2014 roku w Warszawie. Partnerem Głównym wydarzenia jest GoldenLine.

Zapraszamy do udziału w Konferencji!

Więcej informacji: www.ebsummit.pl