Jak pracownicy oceniają pracodawców – infografika

Sprawdziliśmy, jak pracownicy oceniają pracodawców! Co cenią najbardziej? Na co narzekają najczęściej? Jaką ogólną ocenę wystawiają swoim obecnym i byłym pracodawcom?

Przeanalizowaliśmy 31 624 oceny, które 9 180 użytkowników GoldenLine wystawiło swoim obecnym i byłym pracodawcom w 2013 roku.

Wśród 7 najczęściej ocenianych aspektów znalazły się:

  • wynagrodzenie
  • atmosfera
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • benefity
  • stres
  • elastyczny czas pracy
  • lokalizacja

Aspekty pracy, które pracownicy doceniają to przede wszystkim atmosfera (28% wystawionych ocen było pozytywnych), wynagrodzenie (14%), możliwości rozwoju i awansu (14%), lokalizacja (12%) oraz elastyczny czas pracy (12%). Natomiast negatywnie pracownicy wypowiadają się najczęściej o wynagrodzeniu (26% wystawionych ocen negatywnych), stresie (20%), korporacyjności (12%), a także możliwości rozwoju i awansu (10%) – to właśnie te czynniki powodują niezadowolenie z pracy oraz mogą być pobudką do zmiany miejsca zatrudnienia.

Jak pracownicy oceniają pracodawców?

Podsumowując, pracownicy pozytywnie oceniają pracodawców, ale wciąż często nie są zadowoleni z warunków finansowych zatrudnienia – parametr ten zebrał aż 26% ocen negatywnych i tylko 14% ocen pozytywnych. Podkreśla to wagę tematu wynagrodzeń, który w najbliższym czasie poruszymy za pośrednictwem GoldenLine.