Ile kosztuje nieudana rekrutacja? [infografika]

Przyjmuje się, że nieudana rekrutacja to taka, gdy pracownik po trzech miesiącach jest zwalniany z pracy lub sam z niej odchodzi. Niezależnie, która ze stron decyduje o zakończeniu współpracy, to pracodawca ponosi dotkliwe koszty nieudanej rekrutacji.

Z założenia zatrudnienie pracownika powinno być inwestycją dla firmy. Inwestycja ta obarczona jest ryzykiem złej decyzji. Kiedy zatem można powiedzieć, że rekrutacja się powiodła? Z raportu opublikowanego przez Human Capital Insitute* wynika, że nowo zatrudniona osoba przez pierwsze 3 miesiące kosztuje organizację wartość równą 3 miesiącom swojej późniejszej pracy. Po tym czasie praca wykonywana przez nowego pracownika zaczyna przynosić firmie wartość dodaną. Natomiast większą wartość nowy pracownik dostarcza dopiero po upływie 6 miesięcy.

Ile zatem może kosztować zrekrutowanie niewłaściwej osoby? Finalna kwota uzależniona jest od wielu czynników. Wpływa na nią rodzaj stanowiska, na które zatrudniana jest nowa osoba, koszt publikacji ogłoszenia, koszt selekcji oraz procesu rozmów kwalifikacyjnych. Do tego należy doliczyć koszt wdrożenia pracownika do firmy oraz całą papierologię z tym związaną.  Koszty rekrutacji to nie tylko koszty bezpośrednie i często pomijane przez pracodawców koszty pośrednie, ale też koszty alternatywne, czyli to, czego nie zrobił pracownik, który zajmował się rekrutacją.

Jak widać na koszt zatrudnienia nowego pracownika składa się wiele czynników. Część z nich łatwo wyrazić w jednostkach pieniężnych. Niestety dochodzą do nich koszty mniej oczywiste związane m.in. z utratą reputacji firmy, zmniejszonym zaufaniem klientów, czy też problemami prawnymi, których może przysporzyć nowy pracownik. Jeśli firma w ciągu roku dokona nie jednej a kilku złych rekrutacji, musi liczyć się z poniesieniem poważnych strat. Ich skala może diametralnie wzrosnąć, jeśli do przeprowadzenia rekrutacji skorzysta z usług nieskutecznych head hunterów lub agencji doradztwa personalnego.

* http://www.hci.org/lib/best-practices-onboarding-ensuring-successful-assimilation-0

 

Koszty rekrutacji - Goldenline