Artur Rzepka

IRO @ JR HOLDING ASI S.A - Pasjonat rynku kapitałowego, ekspert IR i komunikacji korporacyjnej. Doświadczony manager w administracji.
Wrocław, dolnośląskie

Skills

Capital Markets Corporate Governance Economics Finance Investor Relations Marketing Microeconomics Public Relations Teaching Training Team management economy office administration Obowiązki informacyjne Szkolenia IR

Languages

English
advanced
German
beginner

Experience

Logo
IRO
JR HOLDING ASI S.A.
Komunikacja z mediami finansowymi i inwestorami.
R+ Consulting
Właściciel
www.rzepka.pl

Oferuję szkolenia z zakresu relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych a ostatnio w związku z nadchodzącą zmianą przepisów przygotowuję szkolenie z nowości jakie niesie wejście w życie rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation). Opcją jest też przeprowadzenie takiego szkolenia w formie e-learningu.

Działalność ekspercka:
- prowadzone szkolenia, udział w konferencjach i dyskusjach panelowych jako prelegent w tematach: relacje inwestorskie, obowiązki informacyjne, prawa inwestorów, ochrona inwestorów, CG, CSR m.in. dla: SII, SEG, GPW, KNF, EUROFI (thinktank UE), Biura Inwestycji Kapitałowych, TCCT, Top Consultng S.A., PZU S.A.
- felietony: Forbes.pl, GG Parkiet, GPW Media, SII.
- komentarze: TVN CNBC, Harvard Business Review Polska.
- Juror w konkursie: złota Strona Emitenta (SEG), Lider RI na GPW i NC (GPW).
Logo
Wspólnik
R&M Alufasady Sp. z o.o.
W ofercie m.in.:
- fasady aluminiowe,
- okna i drzwi aluminiowe,
- okna ekskluzywne, klasy VIP
- elewacje drewniane

Więcej: www.rim.com.pl
ABAK S.A.
Członek Rady Nadzorczej
www.abak.com.pl
REDWOOD PR
Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej
Działania w zakresie:
- relacji inwestorskich lub obowiązków informacyjnych,
- komunikacji korporacyjnej,
- szkoleń z tematyki rynku kapitałowego.
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Wiceprezes / Dyrektor Generalny
- zarządzanie działem administracji SII
- obsługa prawna SII,
- współpraca z instytucjami rynku kapitałowego i partnerami SII
- zarządzanie działem marketingu i PR,
- koordynacja organizacji szkoleń i konferencji,
- relacje inwestorskie i obowiązki informacyjne.
Logo
Dyrektor Operacyjny / Dyrektor Administracyjny / Pełnomocnik
MCI Capital TFI S.A.
Obowiązki informacyjne Towarzystwa i funduszy, nadzór nad działem Back-Office TFI (za wyjątkiem księgowości), compliance, emisje obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, opracowanie i aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych, koordynacja organizacji zgromadzeń inwestorów, obsługa administracyjna procesu inwestycyjnego, kontakty z depozytariuszami.
Funkcje wiceprezesa oraz członka Zarządu w spółkach zależnych funduszy.
MCI Management SA
Dyrektor Operacyjny / Dyrektor Administracyjny / Pełnomocnik
Obowiązki informacyjne spółki publicznej – raportowanie bieżące (ESPI, EBI), relacje inwestorskie, współpraca z działem PR, organizacja emisji, rejestracja w KDPW, wprowadzanie do obrotu akcji, zwoływanie (KDPW) i obsługa walnych zgromadzeń, compliance, nadzór nad działem administracyjnym, koordynacja pracy zewnętrznych kancelarii prawnych, przygotowywanie dokumentów formalnych, kontakty z GPW, KDPW, KNF, biura maklerskie, obsługa i protokołowanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej (jako sekretarz RN), weryfikacja zawieranych umów, zawieranie wybranych umów, reprezentacja Spółki w zakresie posiadanego pełnomocnictwa, organizacja udziału Spółki w WZ spółek zależnych, rekrutacje pracowników.
Ewa Tomaszewska
Ewa Tomaszewska · chief
added
Bogata wiedza, szerokie horyzonty. Dobry kolega.
Grupa Impel
Manager ds. Relacji Inwestorskich
Całościowe relacje inwestorskie (IR): obowiązki informacyjne dużej grupy kapitałowej, raportowanie bieżące i okresowe (ESPI), współpraca z działem PR i pionem finansowym, organizacja projektów dot. papierów wartościowych spółki np. emisja, wezwanie, umorzenie akcji, wypłata dywidendy; zwoływanie (KDPW) i obsługa walnych zgromadzeń, koordynacja przepływu informacji giełdowej w Grupie oraz nadzór pełnomocników ds. przekazywania informacji w spółkach zależnych; kontakty z GPW, KDPW, KNF, spotkania z inwestorami instytucjonalnymi, odpowiedzi na pytania inwestorów indywidualnych itp., nadzór nad korporacyjną stroną internetową w obszarze relacji inwestorskich.
Zadania z zakresu nadzoru korporacyjnego: przygotowywanie materiałów dla Zarządu Korporacyjnego i Rady Nadzorczej, koordynacja zgromadzeń wspólników głównych spółek zależnych, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji zarządczej, udział w przeprowadzaniu transakcji kapitałowych.
Przedsiębiorstwo HAK sp. z o.o.
Specjalista ds. Marketingu
Koordynacja działań reklamowych i promocyjnych (materiały reklamowe, reklama internetowa, mailingi) analizy sprzedaży, analizy finansowe przedsiębiorstwa, monitoring pracy działu marketingu (proces ofertowania i realizacji kontraktów) – bezpośrednia współpraca z Dyrektorem Marketingu i Zarządem, pośredniczenie w udzielaniu informacji na zewnątrz firmy.
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Dyrektor ds. Administracyjno – Prawnych
Sprawy administracyjno-prawne, kontakty z urzędami i organami administracji, Giełdą Papierów Wartościowych, przygotowywanie i opiniowanie umów i aktów prawnych stowarzyszenia, współpraca z kancelarią prawną stowarzyszenia, koordynacja marketingu, przygotowanie specyfikacji systemu internetowego, nadzór nad portalem internetowym stowarzyszenia, współudział w realizacji konferencji.
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Doktorant w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
Akademia Ekonomiczna im. O. Lange we Wrocławiu
prowadzenie zajęć z mikroekonomii ze studentami studiów wszystkich trybów
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Dyrektor Biura Zarządu (od 2001-01 do 2002-09)
Zarządzanie biurem zarządu stowarzyszenia, marketingiem, portalem internetowym, koordynacja działań zarządów 18 oddziałów regionalnych, zarządzanie różnymi projektami (m.in. projekt edukacyjny dla licealistów częściowo internetowy, konferencje, walne zebrania stowarzyszenia, organizowanie szkoleń dla członków zarządów regionalnych), zastępca redaktora naczelnego kwartalnika SII „Akcjonariusz”, prowadzenie części korespondencji prezesa zarządu.

Dyrektor ds. Projektów (od 2000-03 do 2000-12)

Koordynowanie projektów stowarzyszenia, osobiste zarządzanie niektórymi z nich, stworzenie portalu internetowego stowarzyszenia, przygotowywanie aktów prawnych stowarzyszenia, identyfikacji wizualnej, całościowy nadzór marketingu.

Trainings and courses

10-11.IV.2013 – VII Forum Zarządów Spółek Giełdowych (prelegent)

22-23-XI.2012 – Salon Actionaria - Paryż

26.VI.2012 – Relacje inwestorskie z inwestorem indywidualnym, (organizator)

30-31.V.2012 – CEE IPO Summit GPW (panelista)

15-16.IX.2011 – EUROFI Financial Forum (thinktank UE – panelista)

20.VI.2011 – Konferencja KNF nt. obowiązków informacyjnych (panelista)

2009-2013 – I, II, IV i V Kongres Relacji Inwestorskich SEG.

1998-2003, 2006-2008, 2010-2014 - kolejne konferencje "WallStreet" - największe coroczne spotkanie inwestorów giełdowych w Polsce, prelegenci i wykładowcy ze wszystkich instytucji polskiego rynku kapitałowego, wielu biur maklerskich, naukowcy, analitycy, inwestorzy, emitenci, (do 2006 i 2011-2012 organizator, pozostałe jako uczestnik).

27-29.XI.2009 – Profesjonalny Inwestor – konferencja warsztatowa dla inwestorów i środowiska rynku kapitałowego organizowana przez SII.

12.X.2009 – Forum Relacji Inwestorskich – (Parkiet, GPW) prelegenci: BDO, PKF Consult, Mazars & Guérard Audyt, kancelaria Grynhoff Woźny Maliński, kancelaria Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni.

30.IX.2009 - Organizacja WZA po implementacji dyrektywy o prawach akcjonariusza - (konferencja SEG), prelegenci: kancelaria prawna Wardyński i Wspólnicy, Biuro prawne ING BSK, SEG

2008, 2012 – III, VII Kongres Zarządów SEG

28.V.2008 - Obowiązki informacyjne oraz relacje inwestorskie spółek giełdowych w praktyce - (Parkiet) prowadzący szkolenie: Piotr Paliło (BIK), Aneta Stelmasczyk (PGNiG), Małgorzata Przybylska (Martis Consulting).

26.III.2008 – Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy – prelegenci konferencji: dr hab. Michał Romanowski prof. nadzw. UW oraz przedstawiciele KNF, KDPW, GPW, SEG.

12.III.2008 – Obowiązki informacyjne, komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce – prowadzący szkolenie z: KNF (dr Mariusz Poślad, Agnieszka Burak), GPW (Janusz Sochański) i SEG (Beata Stelmach).

18-20.I.2008 – Budowanie autorytetu i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach ekspert – klient (wewnętrzny) – prowadzący szkolenie: Iwona Haba (HR Project).

12.XII.2007, 23.I.2008 – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – seminaria organizowane przez GPW i SEG, prelegenci z KNF, GPW, SEG, SII.

18.IX 2007 - Obowiązki informacyjne spółek giełdowych – GG Parkiet, prowadzący m.in.: dr. Edmund Kozak (IPO Doradztwo Strategiczne), Konrad Konarski (Baker&McKenzie)

10–11.VII.2007 Marketing wystawienniczy – szkolenie realizowane przez ARUP i PAG Uniconsult, prowadzący: dr Adam Drab – Barons Financial Services.

VII.2005 ukończony kurs pedagogiczny na AE we Wrocławiu

VIII.2001 praktyka w dziale Informacji i Promocji GPW w Warszawie – wsparcie organizacyjne i techniczne projektów działu, współpraca przy organizacji konferencji

2–8.III.1999 „European Leadership Development Seminar” – Lizbona, (treningi z zakresu zarządzania, zasobów ludzkich, motywacji, sprzedaży itp. przeprowadzane w języku angielskim, przeprowadzane przez trenerów biznesu światowej klasy m.in. Michael Miner i Derek Small) seminarium organizowane przez AIESEC International.

Education

Logo
Ekonomia, doktoranckie
Wroclaw University of Economics
Logo
Prawo (I-III rok), magisterskie
Uniwersytet Wrocławski
Logo
Finanse i Bankowość, magisterskie
Wroclaw University of Economics

Specialities

Office administration
Office management and administration
Finance/Economics
Capital markets

Hobby

od II.2003 właściciel i redaktor serwisu internetowego – (ponad 6300 użytkowników, ok. 1,5 mln odsłon rocznie)
kaligrafia łacińska
fotografia (amatorsko)
pływanie
żeglarstwo

Organizations

od I.2008 Członek Stowarzyszenia Alumni AIESEC Polska

od XII.1999 Członek Założyciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

od IX.2008 do IX.2010 Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Alumni AIESEC Polska

od XI.2009 do VI.2011 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).

od III.2000 do XI.2009 Członek Rady Programowej SII – doradzanie zarządowi w sprawach formalno-prawnych, wspieranie zarządu w pracach koncepcyjnych.

I.2001–VI.2002 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AIESEC Polska (ogólnopolski organ nadzorczy AIESEC Polska) – nadzór spraw formalno – prawnych stowarzyszenia, kontrola komitetu narodowego i komitetów lokalnych, kontrola prawomocności walnych zebrań, przygotowanie nowego statutu i regulaminu stowarzyszenia, doprowadzenie do jego uchwalenia i rejestracji w KRS, organ niezależny odpowiedzialny wyłącznie przed walnym zebraniem stowarzyszenia, otrzymane absolutorium.

V.1999–V.2000 Członek Rady Wykonawczej Komitetu Lokalnego AIESEC Polska Akademia Ekonomiczna Wrocław (zarząd komitetu lokalnego) – odpowiedzialny za komunikację, w tym elektroniczną, marketing i PR komitetu, sprawy formalno – prawne, współpraca w przygotowywaniu strategii komitetu i późniejsze jej realizowanie, otrzymane absolutorium.

1998–2002 Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów AIESEC Polska – Komitet Lokalny Akademia Ekonomiczna Wrocław

VI.1995–VI.1997 Założenie i prowadzenie symulacyjnej giełdy papierów wartościowych w liceum – pomysłodawca, pierwszy prezes przez dwie kadencje – do ukończenia liceum (giełda działa do dziś, w kilku szkołach).

Groups

AIESEC Alumni LC AEWro
AIESEC Alumni LC AEWro
Grupa dla Alumni Komitetu Lokalnego AIESEC na Akademii Ekonomicznej (Uniwersytecie Ekonomicznym) we Wrocławiu. Zapraszamy również pozostałych Alumni i członków AIESEC związanych z Wrocławiem.
AIESEC Polska
AIESEC Polska
Grupa zrzeszająca członków i alumni AIESEC Polska.
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Grupa dla osób, które są studentami AE Wrocław/ Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu bądź nimi były oraz dla sympatyków AE Wrocław i także tych, którzy dopiero planują studiować na ww. uczelni, zap
Inspiration Partners
Inspiration Partners
Przestrzeń dla poszukujących inspiracji, pragnących zmiany w swoim życiu osobistym lub zawodowym, chcących odkryć więcej na temat coachingu. Sprawdź nas na www.inspiration-partners.com
LinkedIn
LinkedIn
LinkedIn @ GoldenLine Gruopa skupia użytkowników międzynarodowego serwisu społecznościowego "Linked In" moderator: http://www.linkedin.com/in/MarekHelinski
PR oraz IR w spółkach publicznych
PR oraz IR w spółkach publicznych
Jak budować pozytywny wizerunek spółki publicznej(giełdowej)w mediach oraz wśród akcjonariuszy i inwestorów? Jakie działania musi podejmować spółka i jej działy IR oraz PR ? Pomysły na nowe działani
Tarnów
Tarnów
Dla Tarnowian duszą i ciałem :-D Zapraszam!
Wrocław
Wrocław
Miejsce gdzie moga sie spotkac ludzie z Wroclawia oraz Ci ktorzy cenia to miasto. Ludzie tak niezwykli jak to miasto :)