Adam Pawłowski

Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Pawłowski
Gdańsk, pomorskie

Languages

English
intermediate

Experience

Logo
Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Pawłowski
Logo
Adwokat - właściciel
Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Pawłowski
Al. Zwycięstwa 58/1, 80-207 Gdańsk

tel. kom. 510-368-878
tel. stacj. 58 533-44-55
fax 58 533-44-55

NIP 8471506476
REGON 365568433
Logo
aplikant adwokacki
Kancelaria Adwokacka Łukasza Isenko
■ prowadzenie spraw karnych, w tym reprezentacja podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych przed organami ścigania i sądami
■ prowadzenie spraw z zakresu odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie i pozbawienie wolności
■ prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych
■ postępowania rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym
Logo
aplikant adwokacki
Kancelaria Adwokacka Roberta Bogusza
■ kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców z branży hotelarskiej i budowlanej
■ wsparcie reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
■ sporządzenie regulaminów i umów dla przedsiębiorców, w szczególności o dzieło i roboty budowlane
Logo
aplikant adwokacki
Kancelaria Adwokacka Wioletty Kazimierczyk
■ prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym o władzę rodzicielską, alimenty, regulację i przestrzeganie kontaktów
■ prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy
Logo
aplikant adwokacki
Kancelaria Adwokacka Łukasza Daszuty
■ kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorcy z branży finansowej
■ obsługa przedsiębiorcy w zakresie najmowania i adaptacji nieruchomości do działalności gospodarczej
■ negocjowanie i sporządzenie umów dla przedsiębiorcy, w szczególności o świadczenie usług z branży IT i o dzieło
■ obrona oskarżonych w postępowaniu karnym
Logo
prawnik
Kancelaria Adwokacka Waldemara Kurdeja
■ sporządzanie opinii prawnych i projektów pism procesowych w sprawach ubezpieczeń majątkowych i gospodarczych
■ wsparcie reprezentacji zakładów ubezpieczeń w postępowaniach likwidacyjnych-odszkodowawczych, o zadośćuczynienie i w postępowaniach sądowych
Logo
prawnik
Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza
■ sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy
■ opracowywanie statutu, regulaminu i procedury postępowania przed sądem arbitrażowym
Logo
prawnik
Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku Polskiego Czerwonego Krzyża
■ udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego [ w tym ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005 r.], cywilnego, karnego i wykroczeń
Logo
praktykant
Kancelaria Prawna Ekspert
■ prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego, w szczególności służebności przesyłu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości
■ prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Stażysta
■ analiza roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych wobec przedsiębiorstwa przesyłowego w związku z infrastrukturą przesyłową posadowioną na nieruchomościach
■ aktualizacja ewidencji i stanu prawnego nieruchomości przedsiębiorstwa
Logo
praktykant
Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny
■ analiza akt spraw sądowych i orzecznictwa
■ uczestnictwo w rozprawach sądowych w charakterze publiczności
Logo
praktykant
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver
■ wsparcie prawne i administracyjne funkcjonowania Konsulatu
■ pomoc w zakresie: poświadczenia, nadania i zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, sprawy paszportowe i wizowe, odezwy o pomoc prawną polskich organów
Logo
praktykant
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
■ wsparcie prawne i administracyjne Wydziału Organizacyjnego Starostwa
■ pomoc i udział w posiedzeniach Rady Powiatu

Trainings and courses

■ Wprowadzenie do negocjacji
■ Efektywna współpraca grupowa
■ Psychologia kontaktu z klientem w poradni prawnej
■ Szkolenie podstawowe z mediacji

Education

Logo
Aplikacja adwokacka, studia podyplomowe
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
Logo
Szkolenie wojskowe, studia podyplomowe
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Logo
Prawo, magisterskie
University of Gdansk
Logo
Politologia, magisterskie
University of Gdansk

Specialities

Law
Legal advice
Law
Lawyer
Law
Legal services support

Hobby

■ Sport [koszykówka, bieganie]
■ Geopolityka
■ Wędkarstwo

Other

■ I miejsce w Izbowym Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku
■ III miejsce w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku, Koszalińską, Olsztyńską i Toruńską Izbę Adwokacką
■ Srebrna odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”

Groups

Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański
Studia na Uniwersytecie Gdańskim to konkurencyjność na rynku pracy. Pożądane wśród pracodawców kierunki studiów, praktyczne umiejętności dzięki nowoczesnym pracowniom oraz stażom.