Adam Ejmocki

Otwarty na nowe propozycje zawodowe
Poznań, wielkopolskie

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Skills

banking Coaching Commercial Banking Credit risk Human Resources Humans Investment Management Investment Strategies Key customer care Keying Key (for the lock) Managing Key Accounts Marketing Negotiations Office management Personal development Portfolio Management Private Banking Psychology Public Relations Publications Retail banking Sales Sales Management Teaching Wealth Management Financial markets Maintenance of office equipment (telephone, fax, photocopying, scanner) Investment Funds

Languages

English
beginner

Experience

Getin Noble Bank S.A.
Trener
Trener inwestycyjny:
- opracowywanie strategii dotyczącej szkoleń oraz programów szkoleniowych, zgodnych ze strategią sprzedaży produktów inwestycyjnych,
- prowadzenie szkoleń produktowych i miękkich dla Sieci Sprzedaży,
- organizacja i aktualizacja materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- współpraca z partnerami zewnętrznymi w obszarze organizacji szkoleń z produktów inwestycyjnych i technik sprzedaży ( TFI, TU),
- zapewnienie pełnej realizacji planu finansowego Banku w zakresie planu sprzedaży i przychodów z produktów inwestycyjnych,
- współudział przy opracowywaniu i modyfikowaniu procesów dotyczących sprzedaży produktów inwestycyjnych w Banku,
- przygotowywanie i wdrażanie nowych inicjatyw mających na celu realizację planu sprzedaży w obszarze produktów inwestycyjnych,
- wsparcie merytoryczne oraz operacyjne dla innych jednostek organizacyjnych Banku w zakresie obsługi i sprzedaży produktów inwestycyjnych,
- monitorowanie rynku produktów inwestycyjnych,
- certyfikowane Pracowników w zakresie dopuszczenia do oferowania produktów inwestycyjnych,
- organizacja cyklicznych konferencji dla Doradców Klienta Zamożnego z udziałem wewnętrznych i zewnętrznych prelegentów.
Logo
Kierownik Oddziału w Getin Noble Bank S.A.
Bank
- sprawne, efektywne i zgodne z procedurami zarządzanie oddziałem oraz zespołem sprzedażowym,
- bezpośredni kontakt i obsługę kluczowych Klientów w tym Klientów segmentu zamożnego,
- budowanie długotrwałych relacji z Klientami opartych o analizę potrzeb i oczekiwań oraz monitorowanie zadowolenia Klientów z wizyty w oddziale,
- kontrolę przyjmowanych i rozpatrywanych skarg i reklamacji Klientów ,
- wsparcie podległych pracowników w bieżącej działalności,
- rekrutację pracowników do oddziału.
- realizację wyznaczonych celów ilościowych i jakościowych,
- doskonalenie kompetencji własnych oraz podległych pracowników,
- planowanie oraz realizowanie zadań wynikających z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym.
- realizowanie i wdrażanie wytycznych związanych z wprowadzaniem zmian w modelu obsługi Klientów detalicznych i zamożnych.
Bartosz Borzymowski
Bartosz Borzymowski · cooperator
added
Adam jest bardzo dobrym profesjonalistą.
Potrafi nawiązywać relacje, zna zagadnienia rynków kapitałowych, prowadzi skutecznie negocjacje, efektywnie zarządza swoim czasem jak i powierzonymi zadaniami od przełożonych.
Usunięty Użytkownik
cooperator
added
Współpraca z Panem Adamem zawsze układała się pozytywnie. Zaangażowanie, optymizm i poszukiwanie ciekawych rozwiązań to podstawowe cechy charakteru p. Adama. Dziękuję i polecam innym.
Eques Investment TFI SA
Regionalny Dyrektor Ds. Sprzedaży
Region Północno – Zachodni: woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie
Do moich głównych zadań należy wdrażanie i koordynowanie działań zwiększających sprzedaż poprzez: budowanie relacji z pracownikami Dystrybutorów, szkolenie z oferty produktowej Funduszu, przeprowadzanie prezentacji oferty produktowej, uczestniczenie w spotkaniach z kluczowymi Klientami Dystrybutorów, pozyskiwanie klientów indywidualnych, pozyskiwanie multiagencji. Identyfikacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych, regularne dostarczanie niezbędnych informacji do Dystrybutorów. Monitorowanie wyników sprzedażowych w podległych regionach oraz raportowanie i organizowanie pracy własnej.
Bank BPH
Starszy Doradca Personal Banking (Private Banking) / Z-ca Dyrektora Oddziału
- pozyskiwanie nowych Klientów odpowiadających segmentowi PB (+ 500 tyś)
- opieka nad posiadanym portfelem Klientów
- ścisła współpraca z Biurem Maklerskim jako pełnomocnik BM
- przygotowywanie rozwiązań inwestycyjnych w ramach dostępnych produktów i usług
- indywidualne podejście do potrzeb Klientów uwzględniając preferencje oraz oczekiwania
- aktywna sprzedaż produktów inwestycyjnych (TFI, produkty strukturyzowane, Unit-Linked z składką jednorazową)
- samodzielne stanowisko w Makroregionie Zachodnim
- stały udział w komitetach opiniujących SCD
Tomasz Bartkowiak
Tomasz Bartkowiak · cooperator
added
Osoba o ogromnej wiedzy nt. rynków finansowych. Powodzenia na dalszej drodze zawodowej.
Alior Bank S.A.
Bankier Klienta Private Banking
- tworzenie i budowanie oddziału bankowości Prywatnej od podstaw
- pozyskiwanie nowych Klientów (+ 400 tyś inwestycja lub 1 mln kredyt)
- planowanie i budowanie trwałych relacji z Klientami
- aktywna realizacja planu oraz dbanie o wynik finansowy oddziału
- ścisła współpraca z Biurem Maklerskim jako pełnomocnik BM
- Funkcja Ambasadora Funduszy Inwestycyjnych
- ścisła współpraca z Asset Management
- konstruowanie produktów inwestycyjnych i kredytowych „szytych na miarę”
- sprzedaż produktów inwestycyjnych: unit-linked z składkami regularnymi i jednorazowymi, Bankowe Papiery Wartościowe, obligacje komercyjne, Fundusze Inwestycyjne, produkty strukturyzowane, autodealing,
- sprzedaż i opracowywanie niekonwencjonalnych rozwiązań dla produktów hipotecznych,
- indywidualne podejście do potrzeb Klientów uwzględniające ich preferencje oraz oczekiwania
Daniel Kowalik
Daniel Kowalik · cooperator
added
Pracuję z Adamem w zespole Private Banking od czterech miesięcy. Już w tak niedługim czasie Adam dał się poznać jako osoba bardzo sumienna, o dużej wiedzy i niezwykłej fantazji sprzedażowej. Kreatywność, nieustępliwość w dążeniu do celu oraz rzetelne wykonywanie powierzonych zadań to najmocniejsze strony Adama. Osobiście bardzo cenię sobie współpracę z Adamem. Każdemu życzę takiego współpracownika.
Urszula C.
Urszula C. · client
added
Pan Adam wykazuje się ogromnym doświadczeniem w zakresie produktów hipotecznych, a także głęboką wiedzą z zakresu innych produktów bankowych.
Jest osobą energiczną, komunikatywną, łatwo nawiązuję kontakty interpersonalne. Jest osobą sumienną i bardzo zaangażowaną w pracę.
Powierzone zadania wykonuje systematycznie a jednocześnie dokładnie. Sprawdza się w sytuacjach stresowych, kiedy trzeba działać szybko zachowując spokój.
mBank S.A.
Doradca ds. obsługi zamożnych klientów oraz ds. produktów hipotecznych / Z-ca Dyrektora CUF
- koordynowanie pracy podległego zespołu, realizowanie i rozliczanie zadań handlowych oraz pełnienie funkcji kontrolnej,
- aktywne pozyskiwanie klientów obsługa klientów zamożnych,
- doradztwo w zakresie: TFI, lokat strukturyzowanych, kart kredytowych, kredytów konsumpcyjnych,
- doradztwo w zakresie produktów ubezpieczeniowych,
- cross-selling produktów oraz tworzenie ofert specjalnych,
- monitoring i bieżąca opieka nad portfelem klientów,
- aktywna sprzedaż i doradztwo w zakresie produktów hipotecznych,
- utrzymywanie i pogłębianie kontaktów handlowych z klientami,
- pozyskiwanie firm współpracujących z bankiem oraz przeprowadzanie prezentacji oferty i szkolenia z produktów oferowanych przez bank,
Łukasz Tomasz Cholewa
added
Adam to osoba w pełni zaangażowana w projekty i logicznie myśląca nad ich realizacją.
Jakub Błażejczyk
Jakub Błażejczyk · cooperator
added
Adam Ejmocki jest profesjonalnym doradcą klienta. Jest zaangażowany w pracę, chętny do pomocy każdemu, klientowi jak i współpracownikowi. Posiada bardzo duże doświadczenie w dziedzinie finansów, a jednocześnie przy tym jest skromnym człowiekiem.
Bank BNP Paribas
Doradca ds kredytów hipotecznych
- pozyskiwanie klientów i sprzedaż kredytów hipotecznych,
- rozszerzenie zakresu współpracy z dotychczasowymi klientami,
- udzielanie klientom kompleksowych informacji i doradztwo w zakresie oferowanych przez Bank produktów hipotecznych,
- obsługa i wstępna weryfikacja przyjętych wniosków kredytowych,
- nawiązywanie współpracy z deweloperami, agencjami nieruchomości i pośrednikami finansowymi,
- bieżąca kontrola prawidłowości wykorzystania kredytu,
- dokonywanie inspekcji oraz wewnętrzne wyceny nieruchomości,
- przygotowywanie umów kredytowych oraz umów prawnego zabezpieczenia,
- przygotowywanie i uczestnictwo w targach branżowych,
Bank BNP Paribas
Kierownik Oddziału w Poznaniu
- organizowanie sprzedaży produktów i usług bankowych w oddziale,
- aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz rozszerzanie współpracy z dotychczasowymi klientami banku,
- odpowiedzialność za prawidłową organizację pracy oraz realizację zadań sprzedażowych,
- dbanie o osiągnięcie założonego wyniku ekonomicznego,
- koordynowanie obsługi klientów w oddziale,
- nadzór nad wykonywaniem operacji bankowych oraz zarządzanie zapasami gotówki w oddziale,
- dbanie o rozwój podległych pracowników,
Jakub Szmyt
Jakub Szmyt · subordinate
added
osoba konkretna, kreatywna, umiejąca się odonaleść w każdej sytuacji! taki przełożony to idealne rozwiązanie dla pracodawcy...rewelacyjne więzi ze wspólpracownikami razem z bardzo dobrymi wynikami sprzedażowymi.
Bank BNP Paribas
Inspektor sprzedawca - bankowy w Warszawie
- realizacja polityki handlowej wobec klientów detalicznych,
- pozyskiwanie nowych oraz rozwijanie relacji z dotychczasowymi klientami,
- doradztwo oraz udzielanie klientom kompleksowych informacji w zakresie oferty Banku,
- przygotowywanie i prezentacja ofert indywidualnych dla klientów detalicznych i korporacyjnych,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków kredytowych i przygotowywanie transakcji,
- aktywna sprzedaż produktów depozytowych i funduszy inwestycyjnych,
- otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,
- przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych złotowych,
- przyjmowanie reklamacji klientów,
Bank BNP Paribas
Inspektor w Wydziale Weryfikacji Kredytowej, Restrukturyzacji i Windykacji
- współtworzenie wydziału w departamencie,
- rozpatrywanie wniosków dostarczonych przez podległe oddziały,
- wydawanie opinii kredytowych,
- sprawdzanie klientów w bazach danych,
- opracowywanie propozycji decyzji kredytowych i zabezpieczeń,
- przygotowywanie raportów i sprawozdań dla dyrekcji z realizacji zadań handlowych z zakresu sprzedaży produktów kredytowych przez podległe oddziały,
-- prognozowanie sprzedaży oraz przygotowywanie planów handlowych dla podległych oddziałów,
- „mała” windykacja,
- wsparcie merytoryczne z zakresu produktów kredytowych dla oddziałów,
- szkolenie nowych pracowników z zakresu systemu finansowo księgowego oraz oferowanych produktów i usług,
- wyszukiwanie lokalizacji dla nowych oddziałów.
Michał Moś
Michał Moś · cooperator
added
Profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków, umiejętność pracy pod presją czasu.
Bank BNP Paribas
Inspektor w Wydziale Wsparcia Komercyjnego i Weryfikacji Kredytowej
- współtworzenie wydziału w departamencie,
- rozpatrywanie wniosków dostarczonych przez podległe oddziały,
- wydawanie opinii kredytowych,
- sprawdzanie klientów w bazach danych,
- opracowywanie propozycji decyzji kredytowych i zabezpieczeń,
- przygotowywanie raportów i sprawozdań dla dyrekcji z realizacji zadań handlowych podległych oddziałów,
- prognozowanie sprzedaży oraz przygotowywanie planów handlowych dla podległych oddziałów,
- wsparcie merytoryczne z zakresu oferowanych produktów i usług dla oddziałów,
- szkolenie nowych pracowników z zakresu systemu finansowo księgowego oraz oferowanych produktów i usług,
- wyszukiwanie lokalizacji dla nowych oddziałów.
Bank BNP Paribas
Inspektor sprzedawca - bankowy w Warszawie - nowy projekt sieć oddziałów INTEGRUM BGŻ SA
- realizacja polityki handlowej wobec klientów detalicznych,
- pozyskiwanie nowych oraz rozwijanie relacji z dotychczasowymi klientami,
- doradztwo oraz udzielanie klientom kompleksowych informacji w zakresie oferty Banku,
- przygotowywanie i prezentacja ofert indywidualnych dla klientów detalicznych i korporacyjnych,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków kredytowych i przygotowywanie transakcji,
- aktywna sprzedaż produktów depozytowych i funduszy inwestycyjnych,
- otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,
- przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych złotowych,
- przyjmowanie reklamacji klientów,
Damian Gruszczyński
Damian Gruszczyński · cooperator
added
Adam zawsze wykazywał się w konsekwentnym dążeniem do celu, nastawieniem na wyniki oraz kreatywnością. Realizował postawione przed nim cele niezależnie od warunków w jakich pracował.
Usunięty Użytkownik
cooperator
added
Świetny fachowiec w dziedzinie sprzedaży produktów bankowych oraz rozpatrywania wniosków kredytowych.
Logo
Dział Handlowy
CAVERN ISP S.C. w Warszawie
Odpowiedzialny za stworzenie Działu Sprzedaży i Marketingu, pozyskanie klientów, reklamę w prasie i radiu.
Logo
Referent
AmerBank SA (obecnie DZ BANK)
- obsługa klientów korporacyjnych.
Logo
koordynator
Fundacja Kultury i Rozwoju Cywilizacyjnego Wsi ZIEMIA w Warszawie
Odpowiedzialny za kierowanie 20 osobowym zespołem, rozdzielanie i rozliczanie zleconych prac introligatorskich.

Trainings and courses

SZKOLENIA:
- Analiza Finansowa (6 dni) – Instytut Rozwoju Biznesu
- Ocena Fałszerstw Dokumentów Publicznych (Rozpoznawanie autentyczności PLN, EURO, oraz USD) - EKSPERT
- Ocena zabezpieczeń kredytów (2 dni) – Warszawski Instytut Bankowości
- Komunikacja i współpraca w zespole (2 dni) – Warszawski Instytut Bankowości
- Rozpoznawanie autentyczności dokumentów i podpisów – Warszawski Instytut Bankowości
- Umiejętności Sprzedaży Doradczej (2 dni) - ACHIEVEGLOBAL
- Umiejętności Skutecznego Porozumiewania Się (coaching) (2 dni) - ACHIEVEGLOBAL
- Wycena nieruchomości – podstawowe pojęcia i metody wyceny – BGŻ S.A.
- Trening sprzedaży (2 dni) – HRK
- Sprzedaż produktów i usług bankowych (5 dni) – DOOR Sp. z o.o.
- Rozpoznawalność autentyczności znaków pieniężnych i dowodów tożsamości osób krajowych
i zagranicznych (3 dni) – TOP ARH Sp. z o.o.
- Zachowanie się pracowników Banku w sytuacji napadu (Fakultety Bankowe) – Agencja Promocji i Szkolenia Kadr.
- Obowiązki banku w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Fakultety Bankowe) (2 dni) – Agencja Promocji i Szkolenia Kadr.
- Ocena efektywności współpracy banku z klientem (Fakultety Bankowe) – Agencja Promocji i Szkolenia Kadr.

Szkolenia prowadzone przez TFI: AXA TFI, Aviva Investors TFI, Investors TFI, Skarbiec TFI, Superfund TFI, Union Investment, TFI, BlackRock, Schroders, Ipopema Securities, AGIO TFI, Opera TFI, Franklin Templeton Investments, Opera TFI, BPH TFI, Fidelity Investment.

Szkolenia prowadzone przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe (unit – linked): AXA, TU Europa, Hestia, Generali, Nordea Life & Pension, Amplico Life.

Szkolenia wewnętrzne: ABC Wystąpień Publicznych; Inwestowanie w sztukę / Fundusze Zamknięte powiązane z rynkiem sztuki - ABBEY HOUSE; Optymalizacja podatkowa – KPMG; Doradztwo Prawne w Alior Banku; Obligacje – Biuro Emisji Długu; Magia Excela; Zarządzanie projektami; Efektywna sprzedaż funduszy inwestycyjnych – podstawa inwestowania i budowania portfela inwestycyjnego; Produkty strukturyzowane – konstrukcja i zasady wyceny; Strategia 20/80 - jak sprzedawać i o czym mówić; Analiza dokumentów finansowych – pełna księgowość; Automotywacja - klucz do sukcesu.


CERTYFIKATY:
- RADICAL NEGOTIATIOR (warsztaty negocjacji w sprzedaży) - ARK - SKILLS CORPORATION
- Wystąpienia Publiczne - DEA Szkolenia (indywidualne warsztaty z Damianem Wilpertem)
- Sprzedaż produktów inwestycyjnych - warsztaty 2 dni - Benefactor
- Fundusze Inwestycyjne – strategie inwestycyjne – Analizy OnLine (szkolenie prowadzone przez Tomasza Publicewicza)
- Program MENTOR - Alior Bank

Education

Logo
Strategie Sprzedaży z Certyfikatem Franklin University, studia podyplomowe
WSB School of Banking Poznan
Logo
Ekonomika Finansów i Bankowości, licencjackie
Vistula University in Warsaw
Logo
Handel Zagraniczny, studia podyplomowe
First Business College - Policealne Studium Handlowe

Specialities

Banking
Retail banking
Banking
Investment banking
Education/Training
Training
Finance/Economics
Capital markets
Customer Service
Finance/Banking/Insurance

Hobby

Książka, wędkarstwo, zwiedzanie, capoeira i inne...

Organizations

Stowarzyszenie - Program Wsparcia Zadłużonych
Członek Zwyczajny
Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych prowadzi:
> konsultacje psychologiczne grupowe i indywidualne
> porady i doradztwo prawne
> porady i doradztwo windykacyjno-bankowe
> doradztwo z zakresu zarządzania budżetem domowym
> warsztaty jak chronić się przed pułapką spirali zadłużenia
> szkolenia w grupach edukacyjnych pozwalające zmierzyć się z problem zadłużenia
> szkolenia
http://programwsparcia.com/

Schronisko dla Szczęśliwych Zwierząt w Gaju
Pomoc w zbiórce żywności i ciepłych rzeczy na zimę

GE Volunteer (Bank BPH)
Edukacja szkolna (gimnazja i licea) w zakresie bankowości
W latach 2013 i 2014 organizowanie w szkołach (gimnazja i licea) na terenie Poznania spotkań z uczniami i przez konkursy oraz rozmowę przedstawianie funkcji Banków w aspekcie finansów osobistych.

Other

-współpara (i występowanie) z TV BIZNES przy tematach: kredyty na zakup działki budowlanej, kredyty na refinansowanie, inwestowanie w wina, kredyt na wakacje, jak banki liczą zdolność kredytową, kryzys na rynku bankowym i jego skutki dla polskiej bankowości.
- współpraca z (i występowanie) TVP POZNAŃ przy temacie: lokaty bankowe
-Umiejętności: Ms Office (Excel, Word, Access, PowerPoint), prawo jazdy – kat. „B” (od 1996 r.), prowadzenie i przygotowywanie szkoleń wewnątrzbankowych, zarządzanie zespołem pracowników, praca pod presją czasu i odporność na stres, profesjonalna obsługa klienta, przeprowadzanie analizy zdolności kredytowej i prawidłowości dokumentacji kredytowej, skuteczna sprzedaż oferty produktów bankowych.

Groups

ABY POMÓC W 48 GODZIN
ABY POMÓC W 48 GODZIN
Grupa ta ma na celu umożliwienie jej uczestnikom szybkie reagowanie na wzajemne potrzeby, nie tylko w wydaniu biznesowym. W założeniu skierowana do jak najszerszego ogrona osób, gdyż nigdy nie
ACFE
ACFE
Grupa nieoficjalna osób należąca, chcąca należeć albo sympatyzująca z Stowarzyszeniem Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE
IIC POLSKA – SZKOLENIA I ZAJĘCIA
IIC POLSKA – SZKOLENIA I ZAJĘCIA
Forum o Polsce i z Polski oraz dla osób powiązanych z IIC zajmujący się Kontrolą wewnętrzną w Polsce (na podstawie COSO 2013 - Internal Control), GRC, audytem wewnętrznym.
ACFS. Association of Certified Fraud Specialists
ACFS. Association of Certified Fraud Specialists
Association of Certified Fraud Specialists
Akademia Handlowca
Akademia Handlowca
Szkolenia: otwarte, zamknięte Konferencje: darmowe, płatne Doradztwo: indywidualne, grupowe Rozwój osobisty handlowca
Bank BPH
Bank BPH
Grupa zrzeszająca wszystkich pracowników i osoby związane z Bankiem BPH oraz grupą kapitałową Banku BPH. http://www.bph.pl
BIZNES  współpraca i partnerzy
BIZNES współpraca i partnerzy
Otwarta grupa dla przedsiębiorców poszukujących partnerów biznesowych, współpracowników, pomysłów.
Camacho
Camacho
Camacho - dodatki do jedzenia, ostre sosy, przyprawy, kuchnie świata
Careerdesign
Careerdesign
“Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”
Certyfikowani Europejscy Doradcy Finansowi EFA
Certyfikowani Europejscy Doradcy Finansowi EFA
Grupa zrzeszająca Certyfikowanych Doradców Finansowych oraz osoby związane z rynkiem doradztwa finansowego w Polsce.
CV Expert HR bez cenzury
CV Expert HR bez cenzury
Kompleksowo wspieramy specjalistów i managerów w procesie wdrażania zmian zawodowych. Prowadzimy innowacyjne projekty outplacement kierowane do klientów biznesowych i indywidualny
CVexpert.pl
CVexpert.pl
Kompleksowo wspieramy specjalistów i managerów w procesie wdrażania zmian zawodowych. Prowadzimy innowacyjne projekty outplacement kierowane do klientów biznesowych i indywidualny