Zbigniew Stanik

Zbigniew Stanik

Project Manager

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

  od kwietnia 2009 (od 5 lat i 4 miesięcy)
  Nadzór i koordynacja programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz działań związanych z prowadzeniem regionalnych badań i analiz w zakresie rynku pracy i edukacji, Kierownik projektów badawczych, członek Komisji Oceny Projektów
  Kierownik Wydziału Wdrażania Priorytetu IX POKL

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych w Warszawie

  lipiec 2007 - kwiecień 2009 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
  Kierowanie wydziałem powołanym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, członek Komisji Oceny Projektów.
  Specjalista ds. analiz i badania efektywności

  Management Training & Development Center

  październik 2005 - czerwiec 2006 (przez 9 miesięcy)
  Konsultant w zakresie tworzenia, rozliczania i realizacji projektów współfinansowanych z UE. Badanie efektywności realizowanych szkoleń
  p. o Kierownika Zespołu ds. Rozliczeń, Inspektor Wojewódzki

  Wydział Obsługi EFS WUP w Warszawie

  wrzesień 2004 - lipiec 2007 (przez 2 lata i 11 miesięcy)
  Zarządzanie Zespołem ds. Rozliczeń ZPORR, prowadzenie rozliczeń z Ostatecznymi Odbiorcami (Beneficjentami), członek Komisji Oceny Projektów,
  informatyk

  Telewizja Kablowa „DAMI” Sp. z o.o.

  marzec 2001 - październik 2004 (przez 3 lata i 8 miesięcy)
  Wdrażanie usług o standardzie cyfrowym w sieciach HFC
  Referent administracyjno księgowy

  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOMEKS” Szydłowiec,

  styczeń 1997 - wrzesień 1998 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
  Prowadzenie działań PR oraz spraw dotyczących marketingu i sprzedaży, negocjacje z dostawcami, tworzenie analiz ekonomicznych przedsięwzięć biznesowych.

  Edukacja

  Administrator sieci komputerowych, studia podyplomowe

  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

  październik 2003 - czerwiec 2004 (przez 9 miesięcy)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, magisterskie

  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

  październik 2000 - czerwiec 2003 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
  Marketing i Zarządzanie, licencjackie

  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

  październik 1997 - czerwiec 2000 (przez 2 lata i 9 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Rosyjski

  podstawowy

  Niemiecki

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  Praca na podstawie umów cywilno prawnych:
  • Specjalista ds. badań i analiz efektywności szkoleń – praca w firmie Management Training & Development Center,
  Konsultant w zakresie tworzenia, rozliczania i realizacji projektów współfinansowanych z UE,
  • Trener - Prowadzenie szkoleń z zakresu sporządzania, zarządzania, rozliczania, prowadzenia ewidencji księgowej projektów itp. (w tym projektów finansowanych z funduszy UE).
  •Świadczenie usług doradczych w zakresie rozliczania, monitorowania, prowadzenia ewidencji księgowej projektów.
  •Członek Komisji Oceny Projektów EFS
  •Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko
  •Radny Gminy Orońsko obecnej kadencji
  Odbyte szkolenia:
  - Associate's Certificate In Project Managment (PMA)
  - Kurs trenerski- Zakres: Planowanie, prowadzenie i ocena szkoleń Zaświadczenie MEN / Altkom S.A.
  - Zarządzanie Projektami Certyfikat The George Washington University – School of Business
  -Certyfikat APM Group potwierdzający opanowanie metodyki PRINCE2 Fundation,
  -Licencja PUNU na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego,
  -Certyfikat ukończenia internetowego seminarium na temat Europejskiego Funduszu Społecznego.
  -Świadectwo ukończenia kursu z zakresu „Zarządzania projektem przy wykorzystaniu MS PROJECT 2000”
  -Świadectwo ukończenia kursu –Samodzielny księgowy (Bilansista) – kurs ukończony w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
  -Prawo Zamówień Publicznych
  -Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi
  -„Komisja Oceny Projektów” – dotyczące oceny merytorycznej wniosków współfinansowanych z EFS
  -Audyt projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poziom podstawowy.
  -Zarządzanie finansowe i kwalifikowane wydatki w ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego
  -Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
  -Inne: „Podstawy zarządzania strategicznego”, „Zarządzanie projektami”, „Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce”, „Prawo zamówień publicznych”, „Negocjacje”, „Analiza finansowa projektu, Budżet projektu – planowanie, wykonanie”, „Różne aspekty jakości – procesy, projekty i ISO 9000”.

  Grupy

  Zobacz szczegóły »