Zbigniew Stanik

Zbigniew Stanik

Project Manager

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

od kwietnia 2009 (od 5 lat i 9 miesięcy)
Nadzór i koordynacja programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz działań związanych z prowadzeniem regionalnych badań i analiz w zakresie rynku pracy i edukacji, Kierownik projektów badawczych, członek Komisji Oceny Projektów
Kierownik Wydziału Wdrażania Priorytetu IX POKL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych w Warszawie

lipiec 2007 - kwiecień 2009 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
Kierowanie wydziałem powołanym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, członek Komisji Oceny Projektów.
Specjalista ds. analiz i badania efektywności

Management Training & Development Center

październik 2005 - czerwiec 2006 (przez 9 miesięcy)
Konsultant w zakresie tworzenia, rozliczania i realizacji projektów współfinansowanych z UE. Badanie efektywności realizowanych szkoleń
p. o Kierownika Zespołu ds. Rozliczeń, Inspektor Wojewódzki

Wydział Obsługi EFS WUP w Warszawie

wrzesień 2004 - lipiec 2007 (przez 2 lata i 11 miesięcy)
Zarządzanie Zespołem ds. Rozliczeń ZPORR, prowadzenie rozliczeń z Ostatecznymi Odbiorcami (Beneficjentami), członek Komisji Oceny Projektów,
informatyk

Telewizja Kablowa „DAMI” Sp. z o.o.

marzec 2001 - październik 2004 (przez 3 lata i 8 miesięcy)
Wdrażanie usług o standardzie cyfrowym w sieciach HFC
Referent administracyjno księgowy

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOMEKS” Szydłowiec,

styczeń 1997 - wrzesień 1998 (przez 1 rok i 9 miesięcy)
Prowadzenie działań PR oraz spraw dotyczących marketingu i sprzedaży, negocjacje z dostawcami, tworzenie analiz ekonomicznych przedsięwzięć biznesowych.

Edukacja

Administrator sieci komputerowych, studia podyplomowe

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

październik 2003 - czerwiec 2004 (przez 9 miesięcy)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, magisterskie

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

październik 2000 - czerwiec 2003 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
Marketing i Zarządzanie, licencjackie

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

październik 1997 - czerwiec 2000 (przez 2 lata i 9 miesięcy)

Języki

Angielski

dobry

Rosyjski

podstawowy

Niemiecki

podstawowy

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Praca na podstawie umów cywilno prawnych:
• Specjalista ds. badań i analiz efektywności szkoleń – praca w firmie Management Training & Development Center,
Konsultant w zakresie tworzenia, rozliczania i realizacji projektów współfinansowanych z UE,
• Trener - Prowadzenie szkoleń z zakresu sporządzania, zarządzania, rozliczania, prowadzenia ewidencji księgowej projektów itp. (w tym projektów finansowanych z funduszy UE).
•Świadczenie usług doradczych w zakresie rozliczania, monitorowania, prowadzenia ewidencji księgowej projektów.
•Członek Komisji Oceny Projektów EFS
•Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko
•Radny Gminy Orońsko obecnej kadencji
Odbyte szkolenia:
- Associate's Certificate In Project Managment (PMA)
- Kurs trenerski- Zakres: Planowanie, prowadzenie i ocena szkoleń Zaświadczenie MEN / Altkom S.A.
- Zarządzanie Projektami Certyfikat The George Washington University – School of Business
-Certyfikat APM Group potwierdzający opanowanie metodyki PRINCE2 Fundation,
-Licencja PUNU na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego,
-Certyfikat ukończenia internetowego seminarium na temat Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Świadectwo ukończenia kursu z zakresu „Zarządzania projektem przy wykorzystaniu MS PROJECT 2000”
-Świadectwo ukończenia kursu –Samodzielny księgowy (Bilansista) – kurs ukończony w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
-Prawo Zamówień Publicznych
-Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi
-„Komisja Oceny Projektów” – dotyczące oceny merytorycznej wniosków współfinansowanych z EFS
-Audyt projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poziom podstawowy.
-Zarządzanie finansowe i kwalifikowane wydatki w ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego
-Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
-Inne: „Podstawy zarządzania strategicznego”, „Zarządzanie projektami”, „Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce”, „Prawo zamówień publicznych”, „Negocjacje”, „Analiza finansowa projektu, Budżet projektu – planowanie, wykonanie”, „Różne aspekty jakości – procesy, projekty i ISO 9000”.

Grupy

Zobacz szczegóły »