Wojciech Widelski

Wojciech Widelski

IT Manager, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lublin, lubelskie

Podsumowanie

  • Zamówienia publiczne
  • Zarządzanie zespołem
  • Zarządzanie budżetem
  • Kierowanie projektami
  • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
  • Podejmowanie decyzji strategicznych
  • Delegacja uprawnień
Przez lata pracy w dziale IT stawiam sobie za najwyższy cel dostarczenie swoim odbiorcom usług o jak najwyższej jakości, z nastawieniem na zwiększenie efektywności pracy ludzi korzystających z narzędzi informatycznych w ramach jednostki. Posiadam doświadczenie w zarządzaniu zespołem (25 osób), co przedkłada się na sprawne delegowanie uprawnień na poszczególnych pracowników i rozwiązywanie konfliktów. Prowadzę inwestycje o charakterze telekomunikacyjnym (budowa kanalizacji teletechnicznej), co zmusza mnie do stałego poszerzania wiedzy z zakresu prawa telekomunikacyjnego, budowlanego czy też finansów i zamówień publicznych. Zarządzałem projektami informatycznymi z zakresu rozbudowy infrastruktury sieciowej na cele podniesienia jakości usług. Obecnie wspieram zespoły wdrożeniowe na szczeblu kierowniczym - zarządzanie strategiczne
Członek Rady Nadzorczej

LubMAN UMCS sp. z o.o.

od czerwca 2013 (od 11 miesięcy)
Obsługa formalności związanych z organizacją pracy Rady Nadzorczej
Dyrektor LubMAN UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

od czerwca 2010 (od 3 lat i 11 miesięcy)
Zarządzanie jednostką odpowiedzialną za świadczenie usługi dostępu do zasobów ogólnopolskich i europejskich sieci naukowych dla klientów z sektora naukowo-edukacyjnego (uczelnie, ośrodki oraz usług informatycznych o charakterze wewnętrznym na potrzeby macierzystej uczelni. Członek Rady Konsorcjum PIONIER oraz Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Koordynator, z ramienia UMCS, współfinansowanego ze środków UE projektu: „Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN”
kierownik Działu Infrastruktury w Centrum Obsługi Informatycznej Uniwersytetu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

czerwiec 2007 - maj 2010 (przez 3 lata)
Zarządzanie jednostką odpowiedzialną za utrzymanie, rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej uczelni, dostarczanie usług oraz wdrażanie projektów (udział we wdrożeniu systemu SAP ERP - konsultacje techniczne, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – kierownik projektu)

Edukacja

Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej, magisterskie

Politechnika Lubelska

październik 1999 - czerwiec 2004 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

Specjalizacje

IT - Administracja » Wsparcie techniczne/Helpdesk

IT - Administracja » Zarządzanie usługami

IT - Rozwój oprogramowania » Zarządzanie IT

Języki

Angielski

biegły

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Szkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 zakończone egzaminem na poziomie PRINCE2 Foundation
Trwałość i dochodowość projektów w świetle wytycznych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Kompetencje miękkie - Komunikacja, negocjacje i zarządzanie konfliktem
Zarządzanie Ryzykiem

Organizacje

Rada Konsorcjum PIONIER
Rada Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji

Hobby

Książki, zwierzęta, muzyka, gry wideo

Grupy

Zobacz szczegóły »