Wojciech Jabłoński

Wojciech Jabłoński

Odpowiedzialność Pracowitość Lojalność Wiedza

Sieradz, łódzkie

Podsumowanie

  Mój sukces sukcesem firmy. Praca ma być przyjemnością, a jej realizacja celowa i rzetelna.
  WŁAŚCICIEL

  Wojciech Jabłoński PARTNER

  od maja 2012 (od 2 lat)
  Firma Wojciech Jabłoński PARTNER zajmuje się handlem artykułami spożywczymi, maszynami i urządzeniami oraz reprezentowaniem firm krajowych i zagranicznych z przemysłu spożywczego na rynku polskim.
  Przedsiębiorstwo opiera swoją pracę na partnerstwie i wzajemnej kooperacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Świadczy usługi w zakresie konsultacji, marketingu i sprzedaży/zakupu dla innych podmiotów gospodarczych.
  Serdecznie zapraszam do współpracy.

  wystawiono 11 września 2013

  kompetencja , solidność , terminowość
  Kupiec

  FoodCare Sp. z o.o.

  grudzień 2011 - kwiecień 2012 (przez 5 miesięcy)
  FoodCare Sp. z o.o.: właściciel marki: Gellwe, Frugo, Balck, Fitella,4Move
  Stanowisko: Kupiec
  Cele stanowiska: optymalizacja kosztów zakupów surowców i opakowań oraz zabezpieczenie dostaw do produkcji.
  Obowiązki: optymalizacja kosztów zakupów (negocjacje z krajowymi i zagranicznymi
  dostawcami); procesów logistycznych; kierowanie i zabezpieczenie dostaw
  surowców, materiałów i towarów, dywersyfikacja dostawców nadzór nad procesem
  planowania, materiałowego i zakupów; przygotowanie i kontrola budżetu przygotowanie i kontrola kontraktów i umów; wykonywanie założonego poziomu wyników.
  Kierownik Działu Zakupów

  Polmarkus Sp. z o.o.

  kwiecień 2010 - listopad 2011 (przez 1 rok i 8 miesięcy)
  Wcześniej: manager d/s przemysłu następnie manager d/s zaopatrzenia i przemysłu
  - kierowanie działem zakupów,
  - zakupy strategicznych surowców,
  - tworzenie oferty handlowej,
  - ofertowanie produktów i usług,
  - B2B,
  - budżetowanie,
  - obsługa przemysłu i sieci handlowych.
  dyrektor d/s zaopatrzenia i logistyki

  DELIC-POL S.A.

  wrzesień 2002 - styczeń 2010 (przez 7 lat i 5 miesięcy)
  wcześniej: koordynator ds. technologii, zaopatrzenia i jakości, następnie: z-ca dyr. ds. produkcji, zaopatrzenia i logistyki; później: dyrektor d/s zaopatrzenia i produkcji;

  * zakupy surowcowo-materiałowe,
  * gospodarka magazynowa,
  * planowanie i budżetowanie,
  * uczestnictwo w zespole bezpieczeństwa żywności (ISO;HACCP;BRC),
  * audytor wewnętrzny,
  * analiza aktów prawnych w zakresie żywności i wdrażanie
  ich do potrzeb działalności,
  * uczestnictwo w projektowaniu nowych wyrobów dla marki własnej i private label (akceptacja: technicznych specyfikacji i opakowań),
  specjalista ds. technologii i promocji; komisarz ds. produkcji

  Kwartet Sp. z o.o.

  kwiecień 1998 - sierpień 2002 (przez 4 lata i 5 miesięcy)
  *produkcja koncentratów spożywczych,
  *certyfikacja środków spożywczych oraz dopuszczenie
  ich pod względem sanitarno-celnym do obrotu,
  *marketing i promocja produkowanych i importowanych środków spożywczych,
  * wdrażanie technologiczne środków spożywczych u odbiorców,
  * zakupy surowców i materiałów,
  * planowanie logistyczne
  kierownik działu kontroli jakości

  P.P.H. „Sonda”, później „Sonda” S.A. (obecnie „Agros Nova S.A.)

  styczeń 1997 - marzec 1998 (przez 1 rok i 3 miesiące)
  kierowanie działem kontroli jakości:
  * tworzenie dokumentacji normalizacyjnej i labolatoryjnej,
  * badanie surowców i materiałów,
  * badanie wyrobów gotowych i kontrole międzyoperacyjne,
  * współpraca z laboratoriami zewnętrznymi,
  * rozszerzenie zakresu działań labolatorium badawczego, współuczestnictwo w tworzeniu nowych produktów.
  młodszy asystent działu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu z/s w Zd.Woli

  lipiec 1994 - styczeń 1997 (przez 2 lata i 7 miesięcy)
  * kontrole w obiektach żywnościowo – żywieniowych, produkujących, dystrybujących, w tym importujących środki spożywcze i dodatki funkcjonalne do żywności na terenie województwa sieradzkiego,
  * szkolenia i kursy m.in. z tzw. minimum sanitarnego dla pracowników podejmujących pracę przy środkach spożywczych,
  kwatermistrz jednostki; wcześniej: szef służby żywnościowej

  resort Ministerstwa Obrony Narodowej

  wrzesień 1983 - czerwiec 1994 (przez 10 lat i 10 miesięcy)
  * kierowanie i zabezpieczenie materiałowo-logistyczne
  w służbach: żywnościowej, mundurowej, materiałów pędnych i smarów, zakwaterowania i budownictwa
  * logistyka i utrzymywanie zapasów dla gospodarki narodowej,
  * inne specjalistyczne,

  Edukacja

  mini MBA Studium Menadżerskie/ Polish-American Management Center, studia podyplomowe

  Uniwersytet Łódzki

  wrzesień 2009 - styczeń 2010 (przez 5 miesięcy)
  żywienie człowieka, studia podyplomowe

  Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

  luty 1995 - luty 1996 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego, magisterskie

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  październik 1990 - czerwiec 1993 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
  wojskowe żywienie zbiorowe (dyplomowany ekonomista), inżynierskie

  Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich - Poznań

  wrzesień 1983 - sierpień 1987 (przez 4 lata)

  Języki

  Rosyjski

  dobry

  Niemiecki

  podstawowy

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  * audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bhp oraz BRC,
  * zmiany prawa żywnościowego w zakresie substancji dodatkowych,
  * prawo i systemy jakości (odpowiedzialność producenta - system IFS); elementy zarządzania bezpieczeństwem żywności (znakowanie żywności, ryzyko występowania alergenów
  w żywności),
  * regulacje prawne w zakresie mikrobiologii i substancji dodatkowych w przemyśle spożywczym,
  * regulacje prawne UE w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zalecenia kodeksu żywnościowego,
  * żywność - jakość - bezpieczeństwo - IFS/BRC

  Organizacje

  brak

  Hobby

  * technologia żywności,
  * interesuję się turystyką krajową i zagraniczną (sztuka i przyroda),
  * lubię fotografować,
  * literatura z okresu starożytnści (grecko-rzymska),

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 7

  Zobacz szczegóły »
  • Analiza sprzedaży

   Forum dla ludzi związanych z analizą sprzedaży

  • Business Marketing

   Marketing Sekrety. Social Media Marketing. Marketing wirusowy, marketi...

  • Granty

   Granty, dotacje na projekty biznesowe i społeczne

  • Klub Sukcesu

   Sukces: to stawianie celów i ich realizacja. Grupa, w której możesz.....

  • Kupcy

   Miejsce, gdzie spotykają się ludzie zawodowo wydający cudze pieniądze.

  • Menedżer skuteczny

   "Dlaczego tak mało uwagi poświęca się skuteczności w czasach, kiedy aż...

  • OPAKOWANIA

   NOWOŚCI W DZIEDZINIE OPAKOWAŃ ! Zapraszam wszystkich zajmujących się ...

  • Sprzedaż

   Grupa dla osób interesujących się praktykami sprzedażowymi, traktujący...

  • Technolodzy Żywności

   Grupa dla technologów i inżynierów pracujących w przemyśle spożywczym ...

  • Uniwersytet Łódzki

   Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku ...

  • VOLKSWAGEN

   Dla wszystkich miłośników tej marki !