Waldemar Brodzik

Waldemar Brodzik

Menadżer, kierownik projektów lub budów, inzynier konstruktor - w zakresie budownictwa ogólnego.

Szczecin, zachodniopomorskie

Podsumowanie

  Wiedza, umiejętności i doświadczenie w połączeniu z cechami osobowymi (inteligencja, kreatywność, predyspozycje przywódcze oraz obycie i wysoka kultura osobista) umożliwiają mi odpowiedzialne podejmowanie większości wyzwań technicznych, formalno-prawnych i menedżerskich, związanych z realizacją inwestycji budowlanych.
  Doskonale znam Rynek i specyfikę budownictwa mieszkaniowego.
  Mam wyjątkowe predyspozycje do zadań analitycznych i koncepcyjnych.
  Znajomość przepisów i norm budowlanych oraz kwalifikacje projektanta ułatwiają mi analizę i optymalizowanie rozwiązań projektowych.
  Wieloletnie pozyskiwanie i realizacja projektów z rynku zamówień publicznych „wyposażyło” mnie w umiejętności stosowania odnośnych przepisów oraz nauczyło budowania konkurencyjnej ceny oferty - przy realnym koszcie przyszłej realizacji.
  Mam zakorzeniony priorytet efektywności wszelkich działań oraz potrafię tworzyć związane z tym procedury postępowania.

  Edukacja

  Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo Miejskie i Przemysłowe, magisterskie

  Politechnika Szczecińska

  październik 1969 - październik 1974 (przez 5 lat i 1 miesiąc)