Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest to pierwsza w Polsce uczelnia, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym rozumieniu tego słowa.

Dodatkowe informacje o Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

www.wsb.net.pl 25 2004 r.

Dlaczego Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa?

BO NAZWA ZOBOWIĄZUJE...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to Uczelnia specjalistyczna, posiada wyraźnie określony profil kształcenia, zapisany wprost w nazwie, związany z pojęciem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Istota tego słowa funkcjonuje m.in. pod nazwą wiodącego kierunku i powiązanych z nim specjalności. Bezpieczeństwo narodowe uruchomiliśmy jako jedni z pierwszych w kraju już w 2008 roku. Od 2011r. możliwa jest kontynuacja kształcenia na studiach II stopnia.

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Bezpieczna przyszłość, chociażby na rynku pracy, to jeden z atutów, którym Uczelnia przyciąga kandydatów. Fenomen tego sukcesu leży w prężnych działaniach zespołu „mnożącego” kontakty z Partnerami, którzy to otwierają drzwi do kariery jeszcze na etapie statusu studenta. Wakacyjna praca w służbach mundurowych za wynagrodzeniem, możliwość praktyk w lokalnych mediach, staż w biurach ochrony, to tylko niektóre z możliwości, które uczelnia oferuje swoim „podopiecznym”.

BEZPIECZNE FINANSE
Na uwagę zasługuje czynnik ekonomiczny, niezwykle ważny w momencie podejmowania decyzji wiążącej przyszłość abiturienta z Uczelnią. U nas czesne jest stałe, niezmienne przez cały okres studiów! Płacisz w dogodnych dla siebie ratach – nawet 12 – tu. Jednocześnie możesz skorzystać z bonifikat w opłatach za studia – obniżając miesięczne czesne nawet o 50%!

REKORDOWE STYPENDIA
Uczelnia może się pochwalić bardzo korzystną „taryfą stypendialną”, w ramach której studenci nie tylko są w stanie opłacić swoje czesne, mogą nawet zarobić. Przyznane kwoty w roku akademickim 2012/2013 sięgały nawet 1500 zł miesięcznie. Tak rekordowe sumy nie tylko ułatwiają studenckie życie, ale także mobilizują do sumiennego rozwoju.

WYSCPECJALIZOWANA KADRA
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez znakomitych praktyków i ludzi z branży, bogatych stażem wojskowych, przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i służb ochrony, którzy nie tylko odnoszą się do mądrych podręczników akademickich, ale przede wszystkim dzielą się swoimi doświadczeniami i pasją.

NOWOŚCI EDUKACYJNE
Uczelnia wciąż się rozwija otwierając nowe kierunki studiów. Bezpieczeństwo zdrowotne to absolutna nowość. Uczelnia uruchomiła ten kierunek jako pierwsza w Polsce. Kolejne - Lotnictwo i Psychologia są w trakcie opracowywania wniosków. W obrębie istniejących już kierunków powstają nowe specjalności, projektowane pod kątem sugestii samych studentów i badań potrzeb rynku pracy. Dynamika takich działań dowodzi, że Uczelnia czuwa nad jakością kształcenia i z pomocą specjalistów wpasowuje się w oczekiwania potencjalnych pracodawców.

ZAJĘCIA TERENOWE
Nauka to nie tylko wykłady, notatki i obszerne lektury, ale też działanie i umiejętność dialogu w zglobalizowanym, demokratycznym świecie. Dlatego studenci w ramach wybranych przedmiotów mobilizowani są do aktywnego działania podczas zajęć terenowych, które cieszą się uznaniem, zadowoleniem i pozytywną recenzją samych studentów, mających okazję dotlenić swoje szare komórki, zaistnieć w mediach i wykształcić ukryte talenty z pogranicza marketingu i public relations.

OBOWIĄZKOWY „SURVIVAL”
Po intelektualnych zmaganiach studenci WSB integrują się w trakcie kilkudniowych obozów sportowych, projektowanych na kształt survivalowej przygody. Przecież studia to niezapomniany czas, w którym poza nauką, trzeba wykuć radosne wspomnienia młodzieńczych lat.

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia

Poznań, Gdańsk, Gliwice - www.wsb.net.pl/podyplomowe

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów uczelni wyższych, którym rynek pracy daje do zrozumienia, że zdobyte uprawnienia nie są wystarczające, by na nim zaistnieć. To szansa dla tych, którzy chcą pogłębić swoje kwalifikacje, bądź zdobyć wiedzę z dziedziny, zaniedbanej we wcześniejszym procesie edukacji.

Organizowane kursy i szkolenia, adresujemy zarówno do naszych studentów i absolwentów (na preferencyjnych warunkach), jak i chętnych spoza gmachu Uczelni. Dajemy w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, nawet w ramach studiów, planując realizację kursów w czasie niekolidującym z zajęciami.

Akademia języków obcych Future

Poznań, Gdańsk, Gliwice - www.future.wsb.net.pl

Naszym celem jest:

Wykorzystanie języka jako narzędzia do komunikacji: przekazywania informacji i uczuć, odbierania informacji, stworzenie sytuacji językowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, w których słuchacze będą mogli czynnie uczestniczyć.

  • - 6 języków do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski różne poziomy zaawansowania. Dodatkowo w Poznaniu oferujemy kursy języków: chorwackiego, serbskiego, bośniackiego oraz tureckiego.
  • - kursy językowe dopasowane do potrzeb: ogólne, przygotowawcze, tematyczne, specjalistyczne, konwersacyjne, dla dzieci i młodzieży, służb mundurowych, dla firm oraz osób dojrzałych
  • - kursy tematyczne - tematyka kursów przygotowawczych wg zainteresowań i potrzeb słuchaczy
  • - konkurencyje ceny - zniżki dla studentów

Co nowego w Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Wyślij zaproszenie do