Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prestiż uczelni z tradycjami naukowo-dydaktycznymi z czołówki rankingów. Bogata oferta dydaktyczna oraz konferencyjna pozwalająca na budowanie ścieżki kariery, wzrost kwalifikacji i konkurowanie rynkowe.

Nasze kierunki studiów

  • ekonomia
  • finanse i rachunkowość
  • polityka społeczna
  • prawno-ekonomiczny
  • gospodarka turystyczna
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • informatyka i ekonometria
  • techniczne zastosowania Internetu
  • towaroznawstwo
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
  • finanse i rachunkowość
  • gospodarka przestrzenna
  • zarządzanie
  • finance - studia w całości w języku angielskim, studia płatne
  •  
  • Studia Podyplomowe:
  • "Bankowość"
  • "Ubezpieczenia gospodarcze"
  • "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza"
  • "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"
  • "Finanse i rachunkowość budżetowa"
  • "Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa"
  • "Podatki i skarbowość"
  • "Analiza ekonomiczna i controlling"
  • "Analiza finansowa w procesie inwestowania"
  • "Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw"
  • "Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości"
  • "Rachunkowość"
  • "Rachunkowość" (od semestru letniego)
  • "Rachunkowość" (w Bydgoszczy)
  • "Rachunkowość" (w Kaliszu)
  • "Rachunkowość" (w Koninie)
  • "Rachunkowość" (w Koszalinie)
  • "Rachunkowość" (w Pile)
  • "Rachunkowość" (w Zielonej Górze)
  • "Rachunkowość gospodarstw rolnych"
  • "Rachunkowość i finanse"
  • "Rachunkowość i podatki"
  • "Public Relations"
  • "Handel i dystrybucja"
  • "Marketing"
  • "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym"
  • "Marketing terytorialny - strategie rozwoju, partnerstwo, promocja"
  • "Zarządzanie marketingowe na rynku B2B"
  • "Zarządzanie sprzedażą"
  • "Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie"
  • "Inżynieria finansowa"
  • "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute"
  • "Zarządzanie instytucją kościelną"
  • "COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji"
  • "Ekonomia menedżerska"
  • "Gospodarowanie zasobami" - przeznaczone dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
  • "Organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej"
  • "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"
  • "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" dla służb mundurowych
  • "Strategia i planowanie biznesu"
  • "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
  • "Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym" dla służb mundurowych
  • "Biznes międzynarodowy"
  • "Lean Manufacturing"
  • "Analizy rynkowe i strategiczne"
  • "Optymalizacja procesów metodą Lean Six Sigma"
  • "Organizacja i zarządzanie"
  • "Prawo gospodarcze"
  • "Service design w sektorach kreatywnych"
  • "Zarządzanie finansami – ujęcie praktyczne"
  • "Zarządzanie podmiotami leczniczymi"
  • "Zarządzanie projektami"
  • "Zarządzanie projektami – zaawansowane narzędzie dla praktyków"
  • "Zarządzanie w opiece zdrowotnej"
  • "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: wycena nieruchomości
  • "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: zarządzanie nieruchomościami
  • "Biznes odpowiedzialny społecznie"
  • dla Nauczycieli Przedmiotu “Ekonomia w Praktyce” (w Poznaniu)
  • "Dla nauczycieli przedmiotu ekonomia w praktyce" (w Bydgoszczy)
  • "Menedżerowie edukacji"
  • "Psychologia w biznesie"
  • "Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR"
  • "Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi"
  • "Przywództwo w biznesie"
  • "Komunikacja i techniki perswazji w biznesie"
  • "Zarządzanie zasobami ludzkimi"
  • "Menedżer jakości w łańcuchu żywnościowym"
  • "Menedżer produktu"
  • "Praktyczne aspekty zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem"
  • "Zarządzanie bezpieczeństwem żywności"
  • "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"
  • "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi"
  • "Logistyka międzynarodowa"
  • "Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw"
  •  
  • MBA:
  • Studia Podyplomowe Master of Business Administration we współpracy z Georgia State University w Atlancie
  • Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania
  • Executive MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu (realizowany z partnerami zagranicznymi: Nottingham Business School, ISCTE Business School, ESC Rennes School of Business, SKEMA Business School)
  • Program MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu

Dodatkowe informacje o Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

www.ue.poznan.pl 5 93 1926 r.

O uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia ze ścisłej czołówki rankingowej. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników korpusu administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Zajmuje pierwsze miejsce w kraju wśród uczelni ekonomicznych w ogólnopolskim rankingu naukowym Polityki 2013. Jest wysoko pozycjonowany w klasyfikacjach światowych – uzyskał „Certyfikat 3 palm” w międzynarodowym rankingu Eduniversal, lokujący Uczelnię w gronie „uprzywilejowanego klubu najlepszych szkół biznesu w 153 państwach świata”.

UEP wyróżnia:

 • - Europejska jakość kształcenia poparta certyfikatami i akredytacjami z możliwością podjęcia międzynarodowej ścieżki studiów, w tym w ramach umów o podwójnych dyplomach powalających na ukończenie studiów z dyplomem uczelni rodzimej i zagranicznej.
 • - Programy nauczania oparte na światowych wzorcach edukacji menedżerskiej oraz najnowszych strategiach biznesu.
 • - Stale aktualizowana wiedza o charakterze implementacyjnym zorientowana na budowanie przewag konkurencyjnych, globalne konkurowanie przez efektywność kapitałową i narzędziową z wykorzystaniem szans rynkowych i strategicznych
 • - Zajęcia z autorytetami nauki i praktykami biznesu, w tym bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów przygotowujące do wymagań krajowego i globalnego rynku pracy.
 • - Wysoki wskaźnik innowacyjności metodologicznej – nowoczesne programy i formy nauczania (studia przypadków, projekty, elementy warsztatowo-konsultacyjne, osobna platforma internetowa do wsparcia nauczania)
 • - Szerokie kontakty międzynarodowe
 • - Silna baza naukowa i komfort infrastruktury nauczania w mieście stanowiącym centrum międzynarodowego biznesu.

Oferta dydaktyczna

Edukacja prowadzona na I i II stopniu (blisko 50 specjalności), prestiżowych studiach III stopnia i MBA oraz specjalistycznych studiach podyplomowych w ramach 5 Wydziałów: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa oraz Zarządzania.

Kariera

Jakość kształcenia i badań naukowych przekłada się na pozytywny wizerunek u pracodawców - w rankingu PERSPEKTYW w opinii pracodawców (kryterium „preferencje pracodawców”) UEP uzyskał najwyższy wynik wśród wszystkich uczelni ekonomicznych. Absolwenci znajdują się wśród najlepiej zarabiających w kraju.

UEP wspomaga swoich studentów i absolwentów w budowaniu ścieżki karier oraz rozwoju zawodowym i osobistym, dzięki specjalnym jednostkom o charakterze biur karier, w tym finansowanym ze środków UE, zapewniającym:

 • - Stale aktualizowaną bazę ofert pracy, praktyk, staży, konkursów
 • - Warsztaty z umiejętności miękkich i rozwoju kompetencji społecznych, osobistych i menedżerskich
 • - Konsultacje z zakresu doradztwa personalnego, w tym wsparcie w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych
 • - Badanie predyspozycji zawodowych z profilem zawodowym
 • - Baza tematów prac dyplomowych we współpracy z biznesem

Kontakt z biznesem wraz z wsparciem w kształtowaniu programu studiów i realizacji strategii dydaktyczno-naukowej pod kątem preferencji rynku zapewnia Klub Partnera UEP zrzeszający silne firmy i stowarzyszenia gospodarcze, o kapitale krajowym i zagranicznym.

Co nowego w Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Weź udział w badaniu Universum Talent Survey. Poznaj swój profil zawodowy! https://surveys.universumglobal.com/markets/poland/dist...

  https://surveys.universumglobal.com/markets/poland/dist...
  • wczoraj 15:05
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Trwa rekrutacja na staże w ramach Projektu "Kadry dla
  Gospodarki" w I kwartale 2015 roku u różnych pracodawców z Wielkopolski, w tym u Partnera Projektu (Urząd Statystyczny w Poznaniu).
  Okres rekrutacji to 27.10. - 07.11.2014 r.
  Mamy wiele ciekawych ofert z różnych obszarów takich, jak: księgowość,... więcej »
  • przedwczoraj 19:14
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Przypominamy!
  Wykład i warsztat: Business Dress Code + Savoir Vivre = udana rozmowa kwalifikacyjna.
  Od trenera biznesu Tatiany Sokołowskiej dowiecie się jak ważny jest ubiór, dobre wychowanie i obycie podczas spotkania z rekruterem.
  Zapraszamy 4 listopada, godzina 9.30, sala 418A
  Zgłoszenia: monika.magdziarek@ue.poznan.pl
  Liczba miejsc ograniczona!
  Obrazek

  • przedwczoraj 12:25
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Projekt "Z kwalifikacjami do celu"

  Firma ATL Legal Consulting serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu prawa pracy, handlowego i cywilnego oraz prac biurowych. Szkolenie jest skierowane dla osób zatrudnionych (także na podstawie umów cywilnoprawnych) w przedsiębiorstwach, które mają swo... więcej »
  Obrazek

  • 29.10.2014, 19:15
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Niebawem wkroczysz na rynek pracy bądź masz już za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe? Podziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracodawców funkcjonujących w branży handlowej i przyczyń się do wzrostu atrakcyjności pojawiających się ofert pracy!
  Wyraź swoje oczekiwania, oceń pracodawców wypełniając ankietę: http://pracodawcy-w-branzy-handlowej.questionpro.com i zgarnij atrakcyjne nagrody!
  Obrazek

  • 29.10.2014, 14:10
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Projekt „Bezpieczny portfel”

  Firma ATL Legal Consulting serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zabezpieczenia i windykacji należności. Szkolenie jest skierowane dla osób zatrudnionych (także na podstawie umów cywilnoprawnych) w przedsiębiorstwach, które mają swoją siedzibę na terenie... więcej »
  Obrazek

  • 28.10.2014, 19:05
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Zapisy do WorkGate 2014 otwarte

  15 października wystartowały zapisy do trzeciej edycji WorkGate – unikalnego wydarzenia kierowanego do studentów i absolwentów zainteresowanych pracą w sektorze BPO/SSC. Jest to dla nich platforma komunikacji z firmami poszukującymi wartościowych pracowników.

  Od 15... więcej »
  Obrazek

  • 28.10.2014, 12:10
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • 28.10.2014, 11:49
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  SZUKASZ PRACY LUB CHCESZ JĄ ZMIENIĆ? PRZYJDŹ NA TARGI PRACY CAREER EXPO W POZNANIU

  Targi Career EXPO to znane i skuteczne wydarzenie rekrutacyjne organizowane w Poznaniu co pół roku. Tym razem odbędą się 30 października w Międzynarodowych Targach Poznańskich, w pawilonie nr 1, w godz. 11:00-19:00.... więcej »
  Obrazek

  • 27.10.2014, 19:00
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Drodzy studenci, rok akademicki rozpoczęty i pewnie wielu z Was myśli o podjęciu praktyk.

  Firma #EY zaprasza do udziału w konkursach, gdzie do wygrania, oprócz cennych nagród pieniężnych i rzeczowych, są również płatne praktyki!

  Tylko dzisiaj dla trzech pierwszych zgłoszonych drużyn z naszej ucz... więcej »
  • 27.10.2014, 14:00
  • Link
Wyślij zaproszenie do