Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prestiż uczelni z tradycjami naukowo-dydaktycznymi z czołówki rankingów. Bogata oferta dydaktyczna oraz konferencyjna pozwalająca na budowanie ścieżki kariery, wzrost kwalifikacji i konkurowanie rynkowe.

Nasze kierunki studiów

  • ekonomia
  • finanse i rachunkowość
  • polityka społeczna
  • prawno-ekonomiczny
  • gospodarka turystyczna
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • informatyka i ekonometria
  • techniczne zastosowania Internetu
  • towaroznawstwo
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
  • finanse i rachunkowość
  • gospodarka przestrzenna
  • zarządzanie
  • finance - studia w całości w języku angielskim, studia płatne
  •  
  • Studia Podyplomowe:
  • "Bankowość"
  • "Ubezpieczenia gospodarcze"
  • "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza"
  • "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"
  • "Finanse i rachunkowość budżetowa"
  • "Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa"
  • "Podatki i skarbowość"
  • "Analiza ekonomiczna i controlling"
  • "Analiza finansowa w procesie inwestowania"
  • "Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw"
  • "Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości"
  • "Rachunkowość"
  • "Rachunkowość" (od semestru letniego)
  • "Rachunkowość" (w Bydgoszczy)
  • "Rachunkowość" (w Kaliszu)
  • "Rachunkowość" (w Koninie)
  • "Rachunkowość" (w Koszalinie)
  • "Rachunkowość" (w Pile)
  • "Rachunkowość" (w Zielonej Górze)
  • "Rachunkowość gospodarstw rolnych"
  • "Rachunkowość i finanse"
  • "Rachunkowość i podatki"
  • "Public Relations"
  • "Handel i dystrybucja"
  • "Marketing"
  • "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym"
  • "Marketing terytorialny - strategie rozwoju, partnerstwo, promocja"
  • "Zarządzanie marketingowe na rynku B2B"
  • "Zarządzanie sprzedażą"
  • "Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie"
  • "Inżynieria finansowa"
  • "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute"
  • "Zarządzanie instytucją kościelną"
  • "COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji"
  • "Ekonomia menedżerska"
  • "Gospodarowanie zasobami" - przeznaczone dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
  • "Organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej"
  • "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"
  • "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" dla służb mundurowych
  • "Strategia i planowanie biznesu"
  • "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
  • "Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym" dla służb mundurowych
  • "Biznes międzynarodowy"
  • "Lean Manufacturing"
  • "Analizy rynkowe i strategiczne"
  • "Optymalizacja procesów metodą Lean Six Sigma"
  • "Organizacja i zarządzanie"
  • "Prawo gospodarcze"
  • "Service design w sektorach kreatywnych"
  • "Zarządzanie finansami – ujęcie praktyczne"
  • "Zarządzanie podmiotami leczniczymi"
  • "Zarządzanie projektami"
  • "Zarządzanie projektami – zaawansowane narzędzie dla praktyków"
  • "Zarządzanie w opiece zdrowotnej"
  • "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: wycena nieruchomości
  • "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: zarządzanie nieruchomościami
  • "Biznes odpowiedzialny społecznie"
  • dla Nauczycieli Przedmiotu “Ekonomia w Praktyce” (w Poznaniu)
  • "Dla nauczycieli przedmiotu ekonomia w praktyce" (w Bydgoszczy)
  • "Menedżerowie edukacji"
  • "Psychologia w biznesie"
  • "Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR"
  • "Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi"
  • "Przywództwo w biznesie"
  • "Komunikacja i techniki perswazji w biznesie"
  • "Zarządzanie zasobami ludzkimi"
  • "Menedżer jakości w łańcuchu żywnościowym"
  • "Menedżer produktu"
  • "Praktyczne aspekty zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem"
  • "Zarządzanie bezpieczeństwem żywności"
  • "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"
  • "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi"
  • "Logistyka międzynarodowa"
  • "Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw"
  •  
  • MBA:
  • Studia Podyplomowe Master of Business Administration we współpracy z Georgia State University w Atlancie
  • Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania
  • Executive MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu (realizowany z partnerami zagranicznymi: Nottingham Business School, ISCTE Business School, ESC Rennes School of Business, SKEMA Business School)
  • Program MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu

Dodatkowe informacje o Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

www.ue.poznan.pl 5 93 1926 r.

O uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia ze ścisłej czołówki rankingowej. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników korpusu administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Zajmuje pierwsze miejsce w kraju wśród uczelni ekonomicznych w ogólnopolskim rankingu naukowym Polityki 2013. Jest wysoko pozycjonowany w klasyfikacjach światowych – uzyskał „Certyfikat 3 palm” w międzynarodowym rankingu Eduniversal, lokujący Uczelnię w gronie „uprzywilejowanego klubu najlepszych szkół biznesu w 153 państwach świata”.

UEP wyróżnia:

 • - Europejska jakość kształcenia poparta certyfikatami i akredytacjami z możliwością podjęcia międzynarodowej ścieżki studiów, w tym w ramach umów o podwójnych dyplomach powalających na ukończenie studiów z dyplomem uczelni rodzimej i zagranicznej.
 • - Programy nauczania oparte na światowych wzorcach edukacji menedżerskiej oraz najnowszych strategiach biznesu.
 • - Stale aktualizowana wiedza o charakterze implementacyjnym zorientowana na budowanie przewag konkurencyjnych, globalne konkurowanie przez efektywność kapitałową i narzędziową z wykorzystaniem szans rynkowych i strategicznych
 • - Zajęcia z autorytetami nauki i praktykami biznesu, w tym bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów przygotowujące do wymagań krajowego i globalnego rynku pracy.
 • - Wysoki wskaźnik innowacyjności metodologicznej – nowoczesne programy i formy nauczania (studia przypadków, projekty, elementy warsztatowo-konsultacyjne, osobna platforma internetowa do wsparcia nauczania)
 • - Szerokie kontakty międzynarodowe
 • - Silna baza naukowa i komfort infrastruktury nauczania w mieście stanowiącym centrum międzynarodowego biznesu.

Oferta dydaktyczna

Edukacja prowadzona na I i II stopniu (blisko 50 specjalności), prestiżowych studiach III stopnia i MBA oraz specjalistycznych studiach podyplomowych w ramach 5 Wydziałów: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa oraz Zarządzania.

Kariera

Jakość kształcenia i badań naukowych przekłada się na pozytywny wizerunek u pracodawców - w rankingu PERSPEKTYW w opinii pracodawców (kryterium „preferencje pracodawców”) UEP uzyskał najwyższy wynik wśród wszystkich uczelni ekonomicznych. Absolwenci znajdują się wśród najlepiej zarabiających w kraju.

UEP wspomaga swoich studentów i absolwentów w budowaniu ścieżki karier oraz rozwoju zawodowym i osobistym, dzięki specjalnym jednostkom o charakterze biur karier, w tym finansowanym ze środków UE, zapewniającym:

 • - Stale aktualizowaną bazę ofert pracy, praktyk, staży, konkursów
 • - Warsztaty z umiejętności miękkich i rozwoju kompetencji społecznych, osobistych i menedżerskich
 • - Konsultacje z zakresu doradztwa personalnego, w tym wsparcie w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych
 • - Badanie predyspozycji zawodowych z profilem zawodowym
 • - Baza tematów prac dyplomowych we współpracy z biznesem

Kontakt z biznesem wraz z wsparciem w kształtowaniu programu studiów i realizacji strategii dydaktyczno-naukowej pod kątem preferencji rynku zapewnia Klub Partnera UEP zrzeszający silne firmy i stowarzyszenia gospodarcze, o kapitale krajowym i zagranicznym.

Co nowego w Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • dzisiaj 11:15
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Zapraszamy studentów na bezpłatne warsztaty „Projekt Przyszłość – a ty kim będziesz gdy dorośniesz?”.

  „Projekt Przyszłość” tworzy grupa młodych ludzi, jesteśmy jednym z partnerów tego projektu. 7 lutego w salach II LO w Poznaniu, w godz. 10.00-15.00 uczestnicy warsztatów będą szukać swoich odpowi... więcej »
  • wczoraj 12:30
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Przypominamy o szkoleniu - są jeszcze wolne miejsca!
  Zapraszamy na szkolenie "Dobre CV i list motywacyjny".
  Szkolenie odbędzie się 28 stycznia o godzinie 10.00 w sali 418 w gmachu głównym, poprowadzi je Monika Magdziarek z Biura Karier i Relacji z Absolwentami.
  Podczas spotkania dowiecie się, jak na... więcej »
  • przedwczoraj 12:20
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Już 28.01 w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym MIND PARK z Tomkiem Jabłońskim - założycielem i CEO Qpony.pl - jednej z najlepszych aplikacji zniżkowych. Od momentu wystartowania w 2012 r. pobrano ją ponad 250 tys razy. Dziennie przybywa ok. 1200 nowych użytkowników. A wszystko zaczęło się... więcej »
  • 23.01.2015, 15:10
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Wyjedź do Londynu na Polish Economic Forum!

  Polish Economic Forum jest największą konferencją studencką poza granicami naszego kraju, poświęconą tematyce rozwoju Polski. Jest to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego młodzi ludzie mają możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami świata polit... więcej »
  • 22.01.2015, 16:26
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Chcesz zobaczyć pracę ekspertów na żywo? Skonfrontować wiedzę z praktyką? Zobaczyć centrum produkcyjne kosmetyków NIVEA i Eucerin?
  Zapraszamy na pierwszy warsztat z cyklu BLUE Academy, który odbędzie się w fabryce Beiersdorf Manufacturing Poznań. Podczas warsztatu wspólnie z menedżerami poznamy zasa... więcej »
  Obrazek

  • 21.01.2015, 17:05
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Okazja dla marzących o pracy w mediach:

  Tworzymy oficjalne Radio Young Stars (format a'la Radio ESKA) we współpracy ze znaną telewizją muzyczną. Chcemy wypromować nowych młodych ludzi, pokazać ich w naszej społeczności i w showbiznesie - słowem, czas na nowe Gwiazdy! - Czas na Ciebie !

  Szukamy mło... więcej »
  Obrazek

  • 20.01.2015, 17:30
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Sukces naszej Absolwentki! Gratulujemy!

  http://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15...
  • 20.01.2015, 13:40
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Nabór wniosków na "wiosenną" /XLIV/ edycję programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania.

  Od 16 stycznia 2015 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia (on-line) na wiosenną edycję programu staży studenckich.

  Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:
  • posiadanie statusu st... więcej »
  • 19.01.2015, 15:30
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Stażyści poszukiwani!
  Imperial Tobacco zaprasza na Program "Challenging Path", zgłoszenia do 23 stycznia!
  Obrazek

  • 18.01.2015, 14:30
  • Link
Wyślij zaproszenie do