Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prestiż uczelni z tradycjami naukowo-dydaktycznymi z czołówki rankingów. Bogata oferta dydaktyczna oraz konferencyjna pozwalająca na budowanie ścieżki kariery, wzrost kwalifikacji i konkurowanie rynkowe.

Nasze kierunki studiów

  • ekonomia
  • finanse i rachunkowość
  • polityka społeczna
  • prawno-ekonomiczny
  • gospodarka turystyczna
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • informatyka i ekonometria
  • techniczne zastosowania Internetu
  • towaroznawstwo
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
  • finanse i rachunkowość
  • gospodarka przestrzenna
  • zarządzanie
  • finance - studia w całości w języku angielskim, studia płatne
  •  
  • Studia Podyplomowe:
  • "Bankowość"
  • "Ubezpieczenia gospodarcze"
  • "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza"
  • "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"
  • "Finanse i rachunkowość budżetowa"
  • "Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa"
  • "Podatki i skarbowość"
  • "Analiza ekonomiczna i controlling"
  • "Analiza finansowa w procesie inwestowania"
  • "Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw"
  • "Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości"
  • "Rachunkowość"
  • "Rachunkowość" (od semestru letniego)
  • "Rachunkowość" (w Bydgoszczy)
  • "Rachunkowość" (w Kaliszu)
  • "Rachunkowość" (w Koninie)
  • "Rachunkowość" (w Koszalinie)
  • "Rachunkowość" (w Pile)
  • "Rachunkowość" (w Zielonej Górze)
  • "Rachunkowość gospodarstw rolnych"
  • "Rachunkowość i finanse"
  • "Rachunkowość i podatki"
  • "Public Relations"
  • "Handel i dystrybucja"
  • "Marketing"
  • "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym"
  • "Marketing terytorialny - strategie rozwoju, partnerstwo, promocja"
  • "Zarządzanie marketingowe na rynku B2B"
  • "Zarządzanie sprzedażą"
  • "Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie"
  • "Inżynieria finansowa"
  • "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute"
  • "Zarządzanie instytucją kościelną"
  • "COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji"
  • "Ekonomia menedżerska"
  • "Gospodarowanie zasobami" - przeznaczone dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
  • "Organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej"
  • "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"
  • "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" dla służb mundurowych
  • "Strategia i planowanie biznesu"
  • "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"
  • "Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym" dla służb mundurowych
  • "Biznes międzynarodowy"
  • "Lean Manufacturing"
  • "Analizy rynkowe i strategiczne"
  • "Optymalizacja procesów metodą Lean Six Sigma"
  • "Organizacja i zarządzanie"
  • "Prawo gospodarcze"
  • "Service design w sektorach kreatywnych"
  • "Zarządzanie finansami – ujęcie praktyczne"
  • "Zarządzanie podmiotami leczniczymi"
  • "Zarządzanie projektami"
  • "Zarządzanie projektami – zaawansowane narzędzie dla praktyków"
  • "Zarządzanie w opiece zdrowotnej"
  • "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: wycena nieruchomości
  • "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: zarządzanie nieruchomościami
  • "Biznes odpowiedzialny społecznie"
  • dla Nauczycieli Przedmiotu “Ekonomia w Praktyce” (w Poznaniu)
  • "Dla nauczycieli przedmiotu ekonomia w praktyce" (w Bydgoszczy)
  • "Menedżerowie edukacji"
  • "Psychologia w biznesie"
  • "Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR"
  • "Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi"
  • "Przywództwo w biznesie"
  • "Komunikacja i techniki perswazji w biznesie"
  • "Zarządzanie zasobami ludzkimi"
  • "Menedżer jakości w łańcuchu żywnościowym"
  • "Menedżer produktu"
  • "Praktyczne aspekty zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem"
  • "Zarządzanie bezpieczeństwem żywności"
  • "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"
  • "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi"
  • "Logistyka międzynarodowa"
  • "Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw"
  •  
  • MBA:
  • Studia Podyplomowe Master of Business Administration we współpracy z Georgia State University w Atlancie
  • Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania
  • Executive MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu (realizowany z partnerami zagranicznymi: Nottingham Business School, ISCTE Business School, ESC Rennes School of Business, SKEMA Business School)
  • Program MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu

Dodatkowe informacje o Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

www.ue.poznan.pl 5 93 1926 r.

O uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia ze ścisłej czołówki rankingowej. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników korpusu administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Zajmuje pierwsze miejsce w kraju wśród uczelni ekonomicznych w ogólnopolskim rankingu naukowym Polityki 2013. Jest wysoko pozycjonowany w klasyfikacjach światowych – uzyskał „Certyfikat 3 palm” w międzynarodowym rankingu Eduniversal, lokujący Uczelnię w gronie „uprzywilejowanego klubu najlepszych szkół biznesu w 153 państwach świata”.

UEP wyróżnia:

 • - Europejska jakość kształcenia poparta certyfikatami i akredytacjami z możliwością podjęcia międzynarodowej ścieżki studiów, w tym w ramach umów o podwójnych dyplomach powalających na ukończenie studiów z dyplomem uczelni rodzimej i zagranicznej.
 • - Programy nauczania oparte na światowych wzorcach edukacji menedżerskiej oraz najnowszych strategiach biznesu.
 • - Stale aktualizowana wiedza o charakterze implementacyjnym zorientowana na budowanie przewag konkurencyjnych, globalne konkurowanie przez efektywność kapitałową i narzędziową z wykorzystaniem szans rynkowych i strategicznych
 • - Zajęcia z autorytetami nauki i praktykami biznesu, w tym bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów przygotowujące do wymagań krajowego i globalnego rynku pracy.
 • - Wysoki wskaźnik innowacyjności metodologicznej – nowoczesne programy i formy nauczania (studia przypadków, projekty, elementy warsztatowo-konsultacyjne, osobna platforma internetowa do wsparcia nauczania)
 • - Szerokie kontakty międzynarodowe
 • - Silna baza naukowa i komfort infrastruktury nauczania w mieście stanowiącym centrum międzynarodowego biznesu.

Oferta dydaktyczna

Edukacja prowadzona na I i II stopniu (blisko 50 specjalności), prestiżowych studiach III stopnia i MBA oraz specjalistycznych studiach podyplomowych w ramach 5 Wydziałów: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa oraz Zarządzania.

Kariera

Jakość kształcenia i badań naukowych przekłada się na pozytywny wizerunek u pracodawców - w rankingu PERSPEKTYW w opinii pracodawców (kryterium „preferencje pracodawców”) UEP uzyskał najwyższy wynik wśród wszystkich uczelni ekonomicznych. Absolwenci znajdują się wśród najlepiej zarabiających w kraju.

UEP wspomaga swoich studentów i absolwentów w budowaniu ścieżki karier oraz rozwoju zawodowym i osobistym, dzięki specjalnym jednostkom o charakterze biur karier, w tym finansowanym ze środków UE, zapewniającym:

 • - Stale aktualizowaną bazę ofert pracy, praktyk, staży, konkursów
 • - Warsztaty z umiejętności miękkich i rozwoju kompetencji społecznych, osobistych i menedżerskich
 • - Konsultacje z zakresu doradztwa personalnego, w tym wsparcie w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych
 • - Badanie predyspozycji zawodowych z profilem zawodowym
 • - Baza tematów prac dyplomowych we współpracy z biznesem

Kontakt z biznesem wraz z wsparciem w kształtowaniu programu studiów i realizacji strategii dydaktyczno-naukowej pod kątem preferencji rynku zapewnia Klub Partnera UEP zrzeszający silne firmy i stowarzyszenia gospodarcze, o kapitale krajowym i zagranicznym.

Co nowego w Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • wczoraj 19:15
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Dlaczego inni dostają pracę a ja nie? Może to jeden z powodów: https://interviewme.pl/blog/madrzy-ludzie-nie-wiedza-ja...
  • 28.08.2014, 18:45
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Wyjedź na wyścig Formuły 1 z Banco Santander!
  Bank Santander dla wszystkich fanów sportów motoryzacyjnych przygotował międzynarodowy konkurs, w którym nagrodą główną jest udział w Grand Prix Abu Dhabi. Wystarczy zrobić tzw. „Speed Selfie” i do 31 sierpnia br. zamieścić je na oficjalnej stronie konku... więcej »
  Obrazek

  • 26.08.2014, 18:25
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Zapraszamy na Studia podyplomowe !
  Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (VI edycja)

  Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

  Celem Studiów jest przekazanie empirycznie zweryfikowanej wiedzy zgromadzonej przez ośrodki naukowe i instytucje publiczne na temat funkcjonowania strefy... więcej »
  Obrazek

  • 25.08.2014, 19:05
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Drzemka w pracy? Przyjemność i sposób na podniesienie wydajności pracowników. Czy ma szanse przyjąć się w Polsce: http://kariera.pracuj.pl/porady/nadchodzi-moda-na-drze...

  http://kariera.pracuj.pl/porady/nadchodzi-moda-na-drze...
  • 23.08.2014, 18:30
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  UWAGA! Osoby, które wygrały wczoraj kurs języka hiszpańskiego!! Informujemy, że lista uczestników zostanie zamknięta 24.09.2014 r. Prosimy o przesłanie na bk@ue.poznan.pl: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz numeru indeksu. Jeżeli do tego terminu nie otrzymamy wiadomości niestety nie będziemy mogli przekazać nagrody.
  BKiRA
  • 22.08.2014, 11:00
  • Link
 • Marta Ostrowska

  Marta Ostrowska

  A zatem odpowiadam na pytanie: Bank Zachodni WBK, Bank PKO BP, BRE Bank, Citi Handlowy:):):)
  • 21.08.2014, 22:06
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  ¡Buenos días! :) Na miły początek dnia przygotowaliśmy dla Was wyzwanie!

  Pierwszych 12 studentów lub absolwentów UEP, którzy w komentarzu wypiszą 3 nazwy firm należących do KLUBU PARTNERA UEP otrzyma od nas 5-cio miesięczny kurs online języka hiszpańskiego. Ważne! Kurs trzeba zakończyć do 31 grudnia 2014 roku. Kurs realizowany jest przez Instytut Cervantesa we współpracy z Santander Universidades.

  12 pierwszych poprawnych odpowiedzi skomentujemy i polubimy :)
  Powodzenia!
  • 21.08.2014, 10:37
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Nie obawiamy się utraty pracy, liczymy na wzrost wynagrodzenia. A pracodawcy chcą zatrudniać, ale nie planują podwyżek płac: http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Rewolucja-na-po...

  http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Rewolucja-na-po...... więcej »
  • 20.08.2014, 19:15
  • Link
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Assessment na którym dowiesz się w czym tkwi Twój potencjał? To możliwe - sprawdźcie! https://www.youtube.com/watch?v=Zy7XD3pW5PE

  https://www.youtube.com/watch?v=Zy7XD3pW5PE
  • 19.08.2014, 18:15
  • Link
Wyślij zaproszenie do