Skuteczna rekrutacja
Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

W POU nie dajemy recept. Uczymy jak nawigować wśród praktyki i teorii zarządzania oraz jak sprostać wyzwaniom, które stoją przed współczesnymi menedżerami.

Dodatkowe informacje o Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

www.pou.pl 1991 r.

O nas

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) powstała w 1991 roku, jako jedna z pierwszych, prywatnych uczelni wyższych w Polsce. POU działa na podstawie Zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3-TBM-14/92 i jest wpisana do rejestru MEN pod numerem 3.

Uczelnia dla ludzi o otwartych umysłach

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) powstała ponad 20 lat temu. Została stworzona od podstaw, a nie według już istniejących wzorców, dlatego wymyka się schematom. Punktem wyjścia było przygotowanie listy oczekiwań, które musi spełniać nowoczesna instytucja edukacyjna. POU różni się od innych Uczelni metodologią i systemem nauczania. 

Twórcy POU zdawali sobie od początku sprawę, że wiedzy z dziedziny biznesu nie można przekazać w sposób tradycyjny. Dlatego zorganizowali uczelnię, która kształci w taki sposób, aby jej absolwenci byli ludźmi twórczymi i samodzielnymi.

Autorytet idei, a nie idea autorytetu

Biznesu nie uczy się tak, jakby była to dziedzina ścisła, oparta na dowodach. Nie ma bowiem gwarancji na to, że zastosowanie pewnej metody odniesie zamierzony skutek, jak np. w chemii czy matematyce, gdzie istnieją prawa, które zawsze się sprawdzają. W biznesie jest inaczej. Świetny pomysł jest doskonały dziś. Jutro może już być tylko dobry, a pojutrze najlepiej o nim zapomnieć. Nawet bardzo dobry pomysł, ale wprowadzony w nieodpowiednim momencie nie odniesie zamierzonego skutku. Na nic zdają się definicje i gotowe rozwiązania. Nie wystarczy znać je na pamięć, by wiedzieć, jak efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i odnosić sukcesy. Liczy się kreatywność, pomysłowość, coś, co wyróżni daną firmę spośród wielu z tej samej branży. Tylko ci, którzy potrafią wyjść poza tradycyjny sposób myślenia, są w stanie konkurować na rynku.

Wykładowca dla studenta, a nie na odwrót

Wykładowcy POU wiedzą, że nie wystarczy przekazać studentom określone fakty, zasady i teorie, których studenci nauczą się na pamięć. Oczywiste jest, że nikt, nawet wykładowca nie jest w stanie posiąść całej wiedzy nawet w zakresie jednej, wąskiej dyscypliny. Dlatego w POU wykładowcy pełnią rolę doradców, a nie wyroczni, są przewodnikami i promotorami, zachęcają do myślenia, tworzą twórczą atmosferę.

Student w centrum uwagi

POU to uczelnia, w której centrum znajduje się student. Cały proces nauczania dostosowany jest do tej koncepcji. Oznacza to, że podczas warsztatów korzysta się również z wiedzy, konstruktywnej krytyki i doświadczenia studentów w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Kreatywne myślenie, którego wymagamy od studentów jest wspomagane i inicjowane przez wykładowców. 

Taki model nauczania stwarza możliwość dociekania, dochodzenia do wiedzy dzięki indywidualnemu zaangażowaniu studentów. Ważny staje się dzięki temu również sam proces uczenia się, refleksja i interpretacja.

Studenci POU sami decydują, które nowe pomysły wykorzystać i jak je dopasować do sytuacji. Cechą procesu nauczania w POU jest możliwość wymiany doświadczeń, a nie tylko wiedzy.

Albert Einstein powiedział kiedyś: „Fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je poznać, nie trzeba studiować na uczelni - można się ich nauczyć z książek. Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach."

Studia Executive MBA

Wyższa Szkoła Zarzadzania / Polish Open University prowadzi autorski program studiów EMBA, który posiada akredytację Association of MBAs zewnętrznej, niezależnej instytucji zrzeszającej najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, kształcące w zakresie studiów MBA. Treści programu EMBA w POU są zintegrowane wokół problemów strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Realizacja programu służy ustawicznej konfrontacji teorii z rzeczywistością gospodarczą. Szczególną wagę przywiązuje się do umiejętności formułowania strategii odpowiadających wyzwaniom globalizacji i zmianom w gospodarce. Program jest zorientowany na zagadnienia praktyczne oraz kształtowane kompetencji niezbędnych dla kadry zrządzającej. Dlatego w procesie kształcenia kładzie się nacisk na myślenie strategiczne oraz doskonalenie kompetencji menedżerskich.

 • Studia Executive MBA adresowane są do:

 • - właścicieli firm, członków zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz efektywnym zarządzaniu ludźmi
 • - menedżerów zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes
 • - osób zarządzających firmami bez formalnego wykształcenia menedżerskiego (specjalistów innych dziedzin, np. inżynierów, prawników, lekarzy)
 • - młodszych menedżerów dynamicznie rozwijających swoją karierę zawodową.
 • Studia są tak zorganizowane, aby z jednej strony nie ograniczały dyspozycyjności menedżerów w pracy, z drugiej zaś strony pozwalały na zachowanie harmonii pomiędzy pracą, studiami, a czasem wolnym.

 • POU w zależności od potrzeb w poszczególnych oddziałach uruchamia studia Executive MBA w następujących trybach:

 • - w systemie mieszanym (zajęcia w systemie e-learning + 2 zjazdy 4-dniowe w semestrze w siedzibie Uczelni)
 • - w systemie zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych (zajęcia w piątki odbywają się w godzinach 17.00-20.30, natomiast w soboty i w niedziele w godzinach 8.30-16.00)
 • Studia Executive MBA można rozpocząć 2 razy w roku:

 • - we wrześniu
 • - w lutym
 • Dlaczego warto wybrać studia Executive MBA w POU?

 • - Odpowiadają na potrzeby firm – wiedza pozyskiwana podczas studiów jest bezpośrednio przekładana na konkretne rozwiązania praktyczne. Dzięki temu inwestycja w studia MBA jest opłacalna również z punktu widzenia pracodawców. Uczestnicy zyskują konkretne umiejętności projektowania i wdrażania nowych rozwiązań, które zwiększają efektywność ich firm.
 • - Pomagają uczestnikom spojrzeć na firmy, w których pracują z szerszej, strategicznej perspektywy.
 • - Pozwalają na dogłębne zrozumienie wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania firmy.
 • - Poszerzają horyzonty i uczą wychodzenia poza utarte schematy działania.
 • - Oparte są na autorskim programie POU, dostosowanym do realiów polskiej gospodarki.
 • - Warsztaty prowadzone są zarówno przez praktyków biznesu, jak i przez nauczycieli akademickich, którzy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dydaktycznemu pełnią rolę doradców.
 • - Charakteryzują się indywidualnym podejściem do uczestników zajęć.
 • Więcej informacji o studiach Executive MBA można znaleźć na stronie: www.mba.pou.pl

Rekrutacja

 • Trwa rekrutacja na studia w języku polskim i angielskim:

 • - I stopnia (licencjackie)
 • - II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 • - Executive MBA
 • - podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat studiów www.pou.pl oraz rejestracji on-line www.pou.pl/zapisy

 • Dlaczego warto studiować w POU?

 • - Jedna z pierwszych uczelni biznesowych w Polsce - rok założenia 1991
 • - Ponad 11 000 absolwentów
 • - Unikalny, multimedialny system nauki przez Internet (e-learning)
 • - Autorski model kształcenia: metody nauczania, narzędzia, programy, system nadzoru jakości, system oceniania
 • - Dwa języki wykładowe - polski i angielski
 • - Studia I stopnia, studia II stopnia, studia Executive MBA, studia podyplomowe, szkolenia
 • - Pierwsza polska uczelnia, która została członkiem elitarnego Association of MBAs

Co nowego w Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

Wyślij zaproszenie do