Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest od 13 lat Uczelnia nr 1 w Wielkopolsce wśród uczelni niepublicznych.

Nasze kierunki studiów

Dodatkowe informacje o Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

www.wsb.pl/poznan 51 1994 r.

O nas

W rankingach opiniotwórczych czasopism takich jak "Rzeczpospolita" i "Perspektywy" "Home&Market" Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu od lat zajmuje najwyższe lokaty. O wysokiej randze Szkoły świadczą także akredytacje, nagrody i wyróżnienia. W tegorocznym rankingu uczelni wyższych tygodnika „WPROST” Wyższe Szkoły Bankowe zostały ocenione jako najlepsza grupa uczelni biznesowych w Polsce, tym samym zajmując też 3 miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych. Ranking ten zrealizowany został w oparciu o nową metodologię, w 100 % opartą o informację zwrotną z rynku pracy - od największych pracodawców (500 największych pod względem przychodów firm w Polsce).

Zdobądź prestiżowy certyfikat amerykańskiej uczelni!

Wyższa Szkoła Bankowa wciąż rozwija swoją ofertę, aby usługi edukacyjne były na jak najwyższym poziomie i jak najlepiej odzwierciedlały nowoczesne trendy w biznesie, dlatego proponuje ofertę unikatową na rynku studiów podyplomowych w Polsce: kierunki z certyfikatami Franklin University.

Franklin University to uczelnia amerykańska, która od 1902 roku realizuje misję kształcenia osób aktywnych zawodowo. Programy nauczania dostosowane są do wymogów rynku pracy i oczekiwań studentów mających doświadczenie zawodowe. Udział w kursach Franklin University to nieoceniona możliwość konfrontacji doświadczeń rynku polskiego z doświadczeniami amerykańskiej praktyki biznesu.

Atuty modułów z certyfikatami Franklin University

W ramach wybranych kierunków studiów podyplomowych oferowane są przedmioty prowadzone według materiałów dydaktycznych i metodologii amerykańskiej uczelni partnerskiej, a ich zaliczenie daje możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu wystawianego przez amerykańskiego partnera.

Co wyróżnia kursy Franklin University:

 • - amerykańskie metody nauczania nastawione na interakcję i osiąganie efektów kształcenia już podczas zajęć
 • - case study i ćwiczenia z rynku amerykańskiego
 • - bezpłatne materiały dydaktyczne
 • - zajęcia prowadzone w oparciu o materiały Franklin University
 • - kadra dydaktyczna przeszkolona i pracująca według amerykańskich standardów
 • - oficjalny certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności
 • - Certyfikat amerykański
 • - Osoby chcące uzyskać potwierdzenie zdobytej wiedzy mają możliwość zdobycia oryginalnego certyfikatu Franklin University. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę z danego modułu, który pisany jest na zakończenie zajęć. Każdy certyfikat jest imienny, posiada numer seryjny i jest wpisany w rejestr certyfikatów dostępny na stronie internetowej Franklin University. Koszt wystawienia certyfikatu przez amerykańską uczelnię wynosi 250 zł. O wystawienie certyfikatu można wnioskować nawet do roku od ukończenia studiów podyplomowych w WSB.

Kierunki z certyfikatami Franklin University

 • - Psychologia Zarządzania
 • - Strategie Sprzedaży
 • - Zarządzanie i Promocja w Oświacie

Organizacja studiów

Wysoki poziom kształcenia i przyjazna organizacja studiów są najczęściej wskazywanymi przez słuchaczy atrybutami Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Studia planowane są w każdym roku akademickim kompleksowo – otwierane kierunki dostosowane zostają do zapotrzebowania rynku, zajęcia organizowane są w sposób dogodny dla pracujących słuchaczy, a programy zajęć wpisane są w oczekiwania pracodawców.

Organizacja nauki na studiach tradycyjnych

Studia podyplomowe prowadzone w tradycyjnym systemie nauczania trwają zazwyczaj 9-10 miesięcy, realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w piątki (w godz. 16.00-21.00) oraz soboty i niedziele (9.00-16.00). Zjazdy zaplanowane są najczęściej raz w miesiącu.

Organizacja nauki na studiach popołudniowych

Od roku akademickiego 2012/ 2013 uruchomione zostały studia podyplomowe popołudniowe - nasza nowość! Zajęcia na studiach podyplomowych popołudniowych odbywać się będą w dzień roboczy, od 3 do 4 razy w miesiącu, w godzinach 16:00 - 21:00.

Sprawdź, dlaczego warto studować w systemie popołudniowym - http://www.wsb.pl/poznan/kandydaci/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-popoludniowe

Organizacja nauki na studiach prowadzonych w systemie modułowym

Studia podyplomowe prowadzone w modułowym systemie nauczania trwają 9-10 miesięcy, realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w piątki (w godz. 16.00-21.00) oraz soboty i niedziele (9.00-16.00). Liczba zjazdów nie jest określona, bo zależeć będzie od tego, kiedy odbywać się będą moduły wybrane przez słuchacza.

Dowiedz się wiecej na temat studiów modułowych - http://www.wsb.pl/poznan/kandydaci/studia-podyplomowe/modulowy-system-nauczania

Całoroczny harmonogram zjazdów słuchacze otrzymują przed pierwszym zjazdem. Plany zajęć z wyszczególnionymi godzinami, przedmiotami i nazwiskami wykładowców znane są z miesięcznym wyprzedzeniem i publikowane są w Extranecie – wewnętrznym serwisie internetowym Uczelni.

Opiekun studiów

 • - Opiekun studiów jest gwarantem, że każdy słuchacz:
 • - na bieżąco otrzymuje wszelkie informacje na temat studiów i ich organizacji
 • - ma zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
 • - ma stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.
 • - Opiekun pomaga też na bieżąco, podczas zjazdów rozwiązywać wszelkie problemy słuchaczy.

Materiały dydaktyczne

Materiały niezbędne do nauki i utrwalania wiedzy w domu przekazywane są słuchaczom podczas zjazdów. Nieodpłatne komplety pomocy dydaktycznych przygotowywane są przez wykładowców i dostosowane do specyfiki prowadzonych zajęć oraz treści, do których warto powracać w trakcie wykorzystywania nowo nabytych umiejętności w codziennej pracy zawodowej. Część z nich można dodatkowo pobrać z Extranetu w formie elektronicznej.

Biblioteka

Bogato wyposażona biblioteka to miejsce, w którym słuchacze studiów podyplomowych odnajdą ciszę i warunki sprzyjające nauce, pisaniu prac i przygotowywaniu prezentacji. Wśród 50 tysięcy tytułów z pewnością każdy, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę biznesową, odnajdzie interesujące go materiały. Nie brakuje również tytułów najnowszych na rynku publikacji. Kontakt z biblioteką został ułatwiony poprzez Extranet, który daje możliwość sprawdzenia dostępności wybranych tytułów.

Extranet

Extranet to wewnętrzna platforma komunikacyjna Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, stworzona na potrzeby zminimalizowania dokonywanych formalności oraz ułatwienia przepływu informacji między słuchaczami a Uczelnią. Za jej pomocą przez całą dobę i z każdego miejsca na świecie słuchacze mają dostęp do następujących informacji:

 • - harmonogramu zajęć
 • - informacji na temat płatności
 • - materiałów dydaktycznych
 • - katalogu bibliotecznego
 • - zmian w planach zajęć, ogłoszeń i aktualności.

Formy studiowania

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu daje przyszłym słuchaczom możliwość wyboru form studiowania. W nowym roku akademickim obok tradycyjnego sposobu studiowania, WSB w Poznaniu wprowadziło także innowacyjny modułowy system nauczania na studiach podyplomowych, oparty o samodzielnie wybierane przez słuchaczy obszary tematyczne – moduły. Wybierając studia na WSB w Poznaniu możesz także studiować w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Korzyści z modułowego systemu studiów:

 • - Innowacyjny system nauczania
 • - Aktywujące narzędzie dydaktyczne
 • - Program podzielony jest na moduły wprowadzające, specjalistyczne i moduły do wyboru
 • - Moduły do wyboru to 23 różne obszary tematyczne
 • - Konkretne moduły mogą wybrać słuchacze z różnych kierunków podyplomowych, dzięki czemu zajęcia będą jeszcze bardziej interdyscyplinarne
 • - Zwiększa przepływ wiedzy między słuchaczami z różnych kierunków
 • - Pozwala zdobyć cenne kontakty biznesowe między słuchaczami różnych kierunków, którzy spotkają się na zajęciach w ramach jednego modułu
 • - Modułowy system nauczania pozwala Ci zdobyć specjalistyczne kompetencje miękkie
 • - Sam wybierasz obszary szczegółowe, które chcesz realizować
 • - Sam kształtujesz zakres swoich kompetencji
 • - Dopasowujesz wiedzę do Twojej ścieżki zawodowej
 • - Studia stają się elastycznym narzędziem dopasowanym do Twoich potrzeb
 • - Nie musisz powtarzać wiedzy, którą już miałeś okazję zdobyć
 • - Oszczędzasz czas i pieniądze – wybierasz tylko te moduły, które są Ci potrzebne
 • - Koordynatorzy i autorzy merytoryczni pomogą Ci wybrać najodpowiedniejszy zestaw modułów dla Twojego kierunku (ścieżka sugerowana)
 • - Moduły wybierasz dopiero po pierwszym zjeździe
 • - Na zajęcia modułowe zapisujesz się elektronicznie, w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca

W tym roku akademickim proponujemy naszym słuchaczom studia podyplomowe z zajęciami zorganizowanymi w popołudnia w tygodniu.

Korzyści:

 • - zyskujesz wolny weekend bez rezygnowania z nauki
 • - łatwo godzisz naukę z pracą
 • - masz więcej czasu na odpoczynek z rodziną i przyjaciółmi
 • - wystarczy jedno popołudnie w tygodniu
 • - krótsze zjazdy
 • - nie muszisz rezygnować np. ze studiów zaocznych - możesz uczyć się jednocześnie
 • - to doskonała oferta dla osób przebywających w Poznaniu tylko w dni robocze
 • - bez dodatkowych opłat

Organizacja studiów:

 • - Studia odbywają się w Poznaniu, w centrum miasta
 • - Zjazdy zaplanowano na 3-4 w miesiącu
 • - Godziny zajęć: 16:00 - 21:00
 • - Tryb popołudniowy kontynuuje się przez cały czas trwania studiów.
 • - Studia podyplomowe popołudniowe mają taką samą cenę jak studia weekendowe.
Wyślij zaproszenie do