Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Oferujemy studia dostosowane do wymagań rynku pracy – pod okiem najlepszych specjalistów dziedzin powiązanych z ekonomią, w międzynarodowym otoczeniu, z dużą dawką praktyki dzięki współpracy z firmami.

Dodatkowe informacje o Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

www.sgh.waw.pl 18 1906 r.

Oferta edukacyjna

SGH oferuje trzy stopnie studiów, zgodnie z postanowieniami tzw. deklaracji bolońskiej:
- trzyletnie studia licencjackie (w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym sobotnio-niedzielnym i popołudniowym):
     - skierowane są do absolwentów szkół średnich
- dwuletnie studia magisterskie (w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym sobotnio-niedzielnym i popołudniowym):
     - skierowane są do osób, które uzyskały już co najmniej dyplom licencjata (nie tylko do absolwentów kierunków ekonomicznych),
- studia doktoranckie

Ponadto w ofercie:
- Studia MBA
- Studia podyplomowe
- Studia doktoranckie
- kursy i szkolenia
- ok. 100 kół naukowych i kilkanaście organizacji studenckich
- wymiana międzynarodowa studentów (ponad 200 partnerów z całego świata)
- serwis kariera.sgh.waw.pl - łączy studentów i absolwentów SGH z rynkiem pracy

Rekrutacja

Studia licencjackie

Studenci i absolwenci SGH od lat mają możliwość korzystania ze wsparcia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w poszukiwaniu staży lub praktyk w firmach i instytucjach współpracujących z uczelnią w kraju i za granicą. Jednostką zajmującą się relacjami z absolwentami jest Dział Współpracy z Otoczeniem:

  • - prowadzi serwis Kariera, który jest narzędziem usprawniającym komunikację między pracodawcami i studentami oraz absolwentami uczelni; dzięki użytecznościom tego serwisu studenci SGH m.in.: uzyskują dostęp do zgromadzonych specjalnie dla nich ofert pracy, staży oraz praktyk, zdobywają wiedzę pozwalającą swobodnie poruszać się na rynku pracy, mają możliwość elektronicznej rejestracji na testy i warsztaty oraz inne wydarzenia,
  • - udziela wsparcia w określeniu mocnych i słabych stron oraz w wejściu na rynek pracy,
  • - pomaga w planowaniu ścieżki kariery zawodowej,
  • - udziela porad dot. przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
  • - organizuje szkolenia i spotkania z pracodawcami, podczas których firmy prezentują studentom swoją ofertę, przeprowadzają test rekrutacyjny lub wstępną rozmowę kwalifikacyjną.

Uczelnia podejmuje też inne działania mające na celu przygotowanie absolwentów do elastycznego funkcjonowania na rynku pracy. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w firmach i instytucjach. W ramach jednego z projektów unijnych zorganizowano płatne 3-miesięczne staże przeznaczone zarówno dla studentów jak i absolwentów SGH.

Kariera

Studenci i absolwenci SGH od lat mają możliwość korzystania ze wsparcia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w poszukiwaniu staży lub praktyk w firmach i instytucjach współpracujących z uczelnią w kraju i za granicą. Jednostką zajmującą się relacjami z absolwentami jest Dział Współpracy z Otoczeniem:

  • - prowadzi serwis Kariera, który jest narzędziem usprawniającym komunikację między pracodawcami i studentami oraz absolwentami uczelni; dzięki użytecznościom tego serwisu studenci SGH m.in.: uzyskują dostęp do zgromadzonych specjalnie dla nich ofert pracy, staży oraz praktyk, zdobywają wiedzę pozwalającą swobodnie poruszać się na rynku pracy, mają możliwość elektronicznej rejestracji na testy i warsztaty oraz inne wydarzenia,
  • - udziela wsparcia w określeniu mocnych i słabych stron oraz w wejściu na rynek pracy,
  • - pomaga w planowaniu ścieżki kariery zawodowej,
  • - udziela porad dot. przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
  • - organizuje szkolenia i spotkania z pracodawcami, podczas których firmy prezentują studentom swoją ofertę, przeprowadzają test rekrutacyjny lub wstępną rozmowę kwalifikacyjną.

Uczelnia podejmuje też inne działania mające na celu przygotowanie absolwentów do elastycznego funkcjonowania na rynku pracy. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w firmach i instytucjach. W ramach jednego z projektów unijnych zorganizowano płatne 3-miesięczne staże przeznaczone zarówno dla studentów jak i absolwentów SGH.

Wyślij zaproszenie do