Tomasz Olszewski

Tomasz Olszewski

Dyrektor, Profi-Lingua

Lublin, lubelskie

Podsumowanie

  Dyrektor

  Profi-Lingua

  od maja 2005 (od 9 lat)
  Całokształt działań związanych z zarządzaniem firmą:

  KADRY - rekrutacja, szkolenie pracowników, coaching i ocena pracy
  BUDŻET - przygotowywanie planów, nadzorowanie ich realizacji
  BADANIA i ANALIZY - przygotowywanie okresowych analiz i raportów z działalności firmy, badanie konkurencji, badania rynku i potrzeb konsumenta
  INNOWACYJNOŚĆ poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, wprowadzanie nowych produktów i poszerzanie oferty B2C i B2B
  MEDIA - współpraca z rozgłośniami radiowymi, prasą i lokalnymi portalami internetowymi
  MARKETING - planowanie, przygotowywanie i realizacja działań marketingowych
  właściciel

  TERRA - własna działalność gospodarcza

  od lutego 2002 (od 12 lat i 3 miesięcy)
  Profi działalności firmy: Doradztwo, Marketing, Reklama
  Doradca Zarządu ds. Handlowych i Prokurent Spółki

  ESKULAP Sp. z o.o.

  luty 2004 - wrzesień 2004 (przez 8 miesięcy)
  Analiza handlowa działalności spółki
  negocjacje z kontrahentami
  opracowanie i wdrażanie nowej struktury organizacyjnej, weryfikowanie obowiązujących umów i procedur,
  nadzór nad pracą przedstawicieli handlowych
  współorganizowanie akcji promocyjnych
  reprezentowanie spółki na zewnątrz
  Z-ca Dyrektora ds. Handlowych

  Farmacol S.A

  styczeń 2002 - wrzesień 2004 (przez 2 lata i 9 miesięcy)
  Organizacja funkcjonowania Pionu Handlowego
  Opracowanie systemu motywacyjnego dla PH,
  Tworzenie procedur i nadzór nad ich przestrzeganiem, Spotkania z najważniejszymi kontrahentami,
  Nadzór nad analizami rynkowymi,
  Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy spółkami zależnymi grupy kapitałowej,
  Kontrola i ocena pracy przedstawicieli,
  Okresowe wizyty kontrolne w oddziałach spółki.

  Edukacja

  Psychologia w zarządzaniu, studia podyplomowe

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  październik 2003 - czerwiec 2004 (przez 9 miesięcy)
  Ekononomia/Miedzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, magisterskie

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  październik 1993 - czerwiec 1998 (przez 4 lata i 9 miesięcy)

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 15

  Zobacz szczegóły »