Tomasz Kurzydłowski

Tomasz Kurzydłowski

SPECJALISTA DS. BHP Nastawiony na ciągły rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń, otwarty na ciekawe propozycje zawodowe o tematyce BHP. Trójmiasto-Wejherowo

Inowrocław, kujawsko-pomorskie

Podsumowanie

  Zapraszam do współpracy.
  Moje marzenie - Pracodawca, który wyposaży mnie w samochód służbowy.
  "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy".
  Telefon 604 213 914
  Adres e mail tomasz_kurzydlowski@wp.pl
  Na mojej stronie www.kurzydlowski.cba.pl zamieszczam referencje i rekomendacje.
  Kierownik sekcji BHP

  Wojsko Polskie Wejherowo

  od czerwca 2013 (od 11 miesięcy)
  Specjalsita ds BHP

  Firma SMART BHP SC Toruń

  luty 2012 - marzec 2013 (przez 1 rok i 2 miesiące)
  Wszystkie zagadnienia BHP przy budowie nowego mostu w Toruniu. Umowa o pracę została podpisana na czas określony.

  wystawiono 30 grudnia 2012

  WSPÓŁPRACA Z PANEM TOMASZEM TO SAMA PRZYJEMNOŚĆ. POLECAM.
  Marcin Tomczak Marcin Tomczak , klient

  wystawiono 23 listopada 2012

  Wiedza, doświadczenie zawodowe powodują że zajęcia prowadzone przez Tomasza są przeprowadzane na bardzo wysokim poziomie
  Janusz Szumacher Janusz Szumacher , współpracownik
  menadzer zawodu ds BHP

  Carrefour Polska Sp. z o.o. Warszawa

  lipiec 2000 - grudzień 2011 (przez 11 lat i 6 miesięcy)
  Obsługa pięciu hipermarketów i jednego supermarketu na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.
  Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie :
  - szkolenia wstępne , okresowe z zakresu BHP,
  - szkolenia z prezentacji Firmy wg .wewnętrznych procedur,
  - szkolenia z metodyki dla kadry kierowniczej: ”Jak prowadzić instruktaż na stanowisku pracy”,
  - szkolenia z zakresu HACCP ,
  Nadzór i kontrola stanowisk pracy, według dziennej listy kontrolnej opracowanej w firmie.
  Udział w pracach Zespołu Powypadkowego, sporządzanie stosownej dokumentacji z wypadków przy pracy.
  Udział w Komisji BHP.
  Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.Kontrola wykonywania zaleceń pokontrolnych w zakresie BHP.
  Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP.Opiniowanie sporządzonych instrukcji na stanowiskach pracy pod względem bezpieczeństwa warunków pracy BHP .
  Prowadzenie działalności profilaktycznej, propagującej i uświadamiającej istotę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poprzez kontakty z Okręgową Inspekcją Pracy.
  Organizowanie szkoleń w zakresie prawa pracy dla kadry kierowniczej oraz udział w innych projektach organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.
  Opracowanie oceny ryzyka na wszystkie stanowiska pracy.Opracowanie rocznej analizy stanu BHP.Nadzór nad gospodarka odzieży roboczej dla pracowników, sporządzanie zamówień na odzież oraz zamówień na środki chemiczne – w celu utrzymania czystości.
  Inspektor ds BHP

  Konwin Kruszwica

  maj 1998 - czerwiec 2000 (przez 2 lata i 2 miesiące)
  Wszystkie zagadnienia dotyczące spraw BHP.
  Inspektor ds BHP

  Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu Oddział w Inowrocławiu.

  listopad 1991 - listopad 1992 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  Wszystkie zagadnienia dotyczące spraw BHP.
  Inspektor ds BHP

  POM Złotniczki

  sierpień 1989 - listopad 1991 (przez 2 lata i 4 miesiące)
  Wszystkie zagadnienia z zakresu BHP i P.POŻ stan zatrudnienia 250 pracowników.
  Likwidacja zakładu pracy.
  Wychowaca internatu - równolegle Społeczny Kurator Sądowy od 1984 do 1989r.

  Internat Zasadniczej Szkoły Budowlanej

  wrzesień 1983 - sierpień 1989 (przez 6 lat)
  W internacie sprawdzałem oraz pomagałam wychowankom w odrabianiu lekcji.
  Organizowałem imprezy kulturalno-oświatowe.(wycieczki,kino, dyskoteki itp.).
  06.07-26.07.1983 r rozpocząłem pracę na kolonii letniej w Morągu organizowanej przez Inowrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Inowrocławiu, Miałem tylko a może 21 lat i podjąłem się tego trudnego zadania. Opiekowałem się 20-osobową grupą dzieci przez 20 dni, to był mój chrzest kolonijny.
  W 1984 roku podjąłem się trudniejszego zadania, polegającego na opiekowaniu się dziećmi pokrzywdzonymi przez los.Organizatorem kolonii letniej w Kruszwicy był Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bydgoszczy.Tam dużo się nauczyłem jak pracować z dziećmi niepełnosprawnymi.Miałem 15 osobową grupę chłopców z wadami postawy, nauczyłem się od nich jak pokonywać bariery i trudności dnia codziennego i jak może być świat pięknym otoczeniem jak tylko chce się brać udział w jego tworzeniu.
  1986 wychowawca kolonii letniej w Juszczynie,organizowanej przez biuro turystyczne PIAST Inowrocław.
  1987 Instruktor wychowania fizycznego na kolonii letniej organizowanej w Warszawie przez Miejski Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół w Inowrocławiu.
  1988 Kierownik kolonii letniej w Jędrzejewie organizowane przez biuro turystyczne PIAST w Inowrocławiu.
  1989 Kierownik kolonii w Jastrzębiej Górze organizowanej przez Hutę Szkła Gospodarczego w Inowrocławiu.
  1997 Kierownik kolonii letniej w Karpaczu organizowanej przez biuro turystyczne Piast w Inowrocławiu.
  1998 Kierownik kolonii letniej we Władysławowie dla dzieci pracowników Telekomunikacji Polskiej w Koninie organizowanej przez biuro podróży PIAST w Inowrocławiu.
  1999 Organizator kolonii letnie w Jastrzębiej Górze i Karpaczu dla dzieci PKP Bydgoszcz.
  2000 Organizator kolonii letniej w Karpaczu dla dzieci z Inowrocławia i okolic.
  2001 Organizator kolonii letniej w Czechach - Lanow dla dzieci z zakładów pracy
  ZEC Inowrocław, Inodrog Inowrocław .

  Edukacja

  BHP, studia podyplomowe

  Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy

  marzec 2008 - marzec 2009 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  Ochrona Środowiska - Zarządzanie Kryzysowe, inżynierskie

  Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy

  październik 2004 - maj 2008 (przez 3 lata i 8 miesięcy)

  Języki

  Rosyjski

  podstawowy

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  2013 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP zorganizowane przez Centrum Wojsk Lądowych w Poznaniu 18.11-22.11.2013r.
  2012 Certyfikat o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.Rat-Med Mogilno Grzegorz Jakubowski
  2011 świadectwo uczestnictwa w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy-"Kultura Bezpieczeństwa". w roku szkolnym 2010/2011
  2011 Audytor wewnętrzny zakładowych systemów zarządzania BHP, certyfikat obejmujący zagadnienia norm serii PN-N-18 000-Instytut Organizacji i ochrony Pracy "Con-Lex" Sp. z o.o. Radom
  2011 Szkolenie -Komunikacja w zespole. Carrefour Warszawa
  2011 Szkolenie-Sztuka Prezentacji Carrefour Warszawa
  2011 Szkolenie - Zarządzanie sobą w czasie.Carrefour Warszawa
  2009 Warsztaty szkoleniowe -"Skuteczna komunikacja w pracy". Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.
  2006 Szkolenie w zakresie zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami w systemie IMPEL GROUP Wrocław.
  2006 Kurs w zakresie wdrażania zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP - w zakładach obrotu żywnością- Instytut Żywności i Żywienia Warszawa.
  2004 Świadectwo uprawniające do dozoru eksploatacją urządzeń i instalacji sieci energetycznych- Ośrodek Doskonalenia kadr SIMP Kraków.
  2003 Świadectwo ukończenia szkoły
  Technik BHP-Centrum Kształcenia Ustawicznego Inowrocław.
  2002 Certyfikat MS Word, MS Excel -Centrum zastosowań informatyki Warszawa.
  1999 Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP.Ośrodek Szkolenia i Organizacji KONFER Bydgoszcz.
  1997 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży-Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Bydgoszcz.
  1996 Kurs obsługi komputera IBM -Ośrodek Kształcenia Zawodowego Inowrocław.
  1990 Szkolenie podstawowe z zakresu BHP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników BHP w Bydgoszczy.
  1989 Kurs Referenta ochrony Przeciwpożarowej. Uniwersytet Robotniczy ZSMP Puławy.
  1986 Szkolenie metodyczne z zakresu obsługi technicznej i programowania pracy w radiowęzłach szkolnych - ODN w Bydgoszczy.
  1981 Kurs uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Urząd Miejski Wydział Oświaty Inowrocław.

  Organizacje

  W latach 1984-1989 byłem społecznym kuratorem sądowym
  10.07.1987roku otrzymałem odznakę PRZYJACIEL DZIECKA za pracę społeczną dla dobra dzieci przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Inowrocławiu.
  Nieść pomoc drugiemu człowiekowi to cel nadrzędny mojego życia oprócz spraw zawodowych.

  Hobby

  Podróże. Uwielbiam odpoczywać w lesie , nad jeziorem.
  Motoryzacja , lubię bezpieczną jazdę samochodem.

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 85    (12 plusów)

  Zobacz szczegóły »